Gunnar Hökmark i Expressen: Identitetspolitiken är den nya rasismen

| 24 augusti, 2020

Tankarna på kollektiv skuld och arvsynd är i själva verket rasismens mest brutala kärna, skriver Gunnar Hökmark.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

“Ingen kan hållas ansvarig för andras handlingar, vare sig för sina förfäders eller för illgärningar begångna av människor med samma hudfärg. 

Så kan bara rasister tänka, skriver Gunnar Hökmark.

Tanken på kollektiv skuld och arvsynd är förskräckliga fenomen som genom historien har plågat mänskligheten.  Det är föreställningen om den kollektiva skulden och definieringen av judar som bärare av en sådan identitet– från Jesus korsfästning, smittsamma sjukdomar, förräderi till ekonomiska kriser – som i alla tider präglat antisemitism och på motsvarande sätt all rasism.

Det är därför skrämmande att definieringen av människor med identitet och skuld utifrån ras, etnicitet eller kön allt mer präglar amerikansk och svensk samhällsdebatt. Exemplen är många och blir fler. Expo-medarbetaren Bilan Osman skrev efter George Floyds död på Facebook: ”För var dag som går så pallar jag inte med vita människor” samt att hon ”börjat känna ett förakt för vitheten”. Det är slående att det nu blivit till en normalitet att på Twitter skriva att man ”hatar vita människor” och att ”vita är fega och sjuka”.

Identitetspolitikens fördummelse

Denna nya rasism döljer sig under begreppet identitetspolitik men är inte något nytt. Det nya är acceptansen av allt fler debattinlägg som klassar ras och grupp. Den svenska journalistkåren som anser sig själv vara ett skydd mot rasism tycks allt för ofta, utan eftertanke och utan kritisk granskning, förmedla vidare identitetspolitikens fördummelser i tron att det handlar om något progressivt eller chict radikalt. I själva verket är tankarna på kollektiv skuld och arvsynd rasismens mest brutala kärna.

Identitetspolitik syftar till att ta över definitionen av vem individen är. Den upplöser avgörande mänskliga företeelser som är grunden för all humanism nämligen personligt ansvar, frihet att forma sitt liv som man vill och med dem man vill, empati för den enskilde och respekt för vår individualitet.

Jag känner ingen skuld för andras handlingar

För min del känner jag inte någon skuld för att vikingar under århundraden sysslade med slavhandel och med trälar. Hur skulle jag kunna göra det? Det vore att acceptera rasismens fördummelser om blodsskuld, arvssynd och kollektiv identitet. Och även om jag accepterade identitetspolitikens logik; hur skulle den blandning av ursprung som vi alla är en funktion av, kunna säga oss något alls om identitet och skuld? Jag är jag, och ingen annan.

På motsvarande sätt lägger jag inte någon skuld på afrikaner för den slavhandel som präglade Afrika och som i praktiken fortgår. Det gäller även den slavhandel som i arabvärlden och i Afrika saluförde vita människor, den var och är nämligen vare sig värre eller bättre än den med afrikaner. Hudfärg – oavsett vilken – legitimerar vare sig förtryckare eller slavägare.”

Läs mer i Expressen


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •