INSÄNDARE. Demokratins politiska makthavare ska inte styra fria medborgares liv

| 25 augusti, 2020

Kommentar på Madeleine Lilja Rönnquists inlägg Apropå värdegrunden och dess soldater :

Jag tycker att dagens aktivister, politiska och offentliga, liknar uppfostrande föräldrar: de vill skapa ett bra samhälle för alla, men i sin blinda självrättfärdighet beter de sig som envåldshärskare där fan ska ta dem som gör motstånd.

Men det är ju så att svårigheten för demokratins makthavare är att de, till skillnad från envåldshärskare, har med fria medborgare att göra och därav är mycket svårare att styra — skulle man kunna tro.

Men som vi ser, kan förtryck även skapas i en demokrati. Det gäller bara att finna dem som inte delar makthavarnas definition av ett gott samhälle och goda medborgare, det vill säga (i huvudsak) svenskar som anses ha en mer eller mindre rasistisk människosyn och som ska styras till rätt värdegrund.

Jag förstår inte hur de ska lyckas med det — att svenskar ska anamma den av politikerna skapade värdegrunden. Det skapar ju bara rädsla och oro eller ilska och sådana reaktioner kan omöjligen vara en bra förutsättning för naturliga relationerna mellan svenskar och invandrare.

Makthavarna förstår alltså inte att demokratin ger var och den frihetliga rätten att tycka illa om vem eller vilka man vill (i synnerhet i en mångkultur, där slitningar mellan grupper är oundvikliga) eftersom det ingår i människans natur. — Det är oerhört svårt för makthavare att ändra på vad folk tycker; information och utbildning fungerar sällan eller aldrig. Det enda makthavare kan hoppas på är ändrat beteende genom påverkan, vilket upplevs som tvång och därmed förtryck.

Den enda förklaring jag kan se är att makthavarna inte känner någon som helst empati för hur det känns för en liten svensk att av den politiska makten, och hela den offentliga Sverige (till skillnad från vad folk tycker privat), utdömas som rasist och därmed få sin människosyn jämförd med, och hamna i samma kategori som, Adolf Hitler och Sydafrikas tidigare apartheidregim. — Det känns outsägligt fruktansvärt att bli fördömd, föraktad och exkluderad! Har ni förlorat all er medmänsklighet?

Skadan som dessa aktivister orsakar i sin kamp mot vad de upplever vara svenskars rasism är enorm — den sliter söder sammanhållningen och skapa ett “vi mot dem”.

Demokratins politiska makthavare ska inte styra fria medborgares liv genom att diktera vilka sociala normer och umgängesregler folk ska förhålla sig till. Deras enda mandat är att administrera och organisera folkets behov och samhällets funktioner.

Jag undrar när aktivisterna kommer att förstå att medborgarnas rätt att fritt välja umgänge, och själv bestämma vilket “värde” man tillmäter andra, är viktigare än att tvingas följa deras värdegrund och att ju mer politikerna styr mänskliga relationer desto mindre fria blir medborgarna.

Anonym insändare


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •