Jimmie Åkessons sommartal: “Sjukvårdspersonalen kan inte betala räkningarna med tomma floskler”

| 26 augusti, 2020

Vid 12.20 under onsdagseftermiddagen höll Jimmie Åkesson sitt sommartal. I detta gick han till hård attack mot Löfven och regeringen, men också mot dess samarbetspartner. Han började med att tala om våren och sommarens stora händelse, nämligen coronapandemikrisen, om hur vårdpersonalen och de äldre samt de i riskgrupperna inte kunnat leva ett normalt liv, om att Sverige stuckit och sticker ut i antalet döda i denna pandemin. Åkesson säger Island 10, Norge 264, Finland 335, Danmark 623 och Sverige 5 813, det är dödstalen för de olika nordiska länderna. Och vi skriver Augusti 2020 och Sverige utmärker sig fortfarande markant.

Men trots dessa tragiska siffror så tycker Åkesson att statsminister Löfven varken visar ödmjukhet eller självkritik över hur han och regeringen skött arbetet med pandemin. Han sa i en intervju i DN häromdagen att “Vi valde rätt väg”. Något som DN:s reporter också reagerade över och frågade sig var Löfven hade sin ödmjukhet.
Åkesson frågar sig själv om detta bara är siffror för Löfven, om han inte insett att det är människor det handlar om?
Jimmie Åkesson säger däremot att våra tankar går till alla som fallit offer för denna osynliga fienden, till alla anhöriga och vänner, nära och kära som aldrig fick en chans att säga ett farväl. Åkesson säger att han beklagar djupt att vi inte lyckades skydda er bättre.

Men han säger att detta inte är över, denna kris kommer att sätta avtryck för lång tid framåt. Denna kris kommer att fortsätta belasta vår ekonomi, både vår privata som vår samhällsekonomi, den kommer att pressa vår hälso- och sjukvård till den yttersta gränsen. Vi kan bara titta på absorptionskapaciteten som minskat med 20 procent under sommaren. Och nu väntar en tuff höst. Sjukvården som redan innan pandemin var i kris på många håll i Sverige kommer att bli värre. Därefter tar Åkesson upp att SD betonat öppenhet och ärlighet men regeringen har valt motsatt väg, det märktes väl när regeringen lovade slopa karensdagen under pandemin, men där det inte blev något alls av det, bara en stor bluff.

SD menar att det måste bli ett slut på alla dessa tomma löften som politikerna runt om i Sverige sprider.
Åkesson säger: “Tomma floskler betalar inga räkningar”.
Vi måste behandla och betala dem vi kallar för hjältar i sjukvården, inte som nu i Stockholm där Karolinska sjukhuset återupptar varslen av läkare och sjuksköterskor. Och säg inta att pengar inte finns, för hade inte Löfven och vänsterliberalerna vikit ner sig i Bryssel så hade vi inte givit bort 10 miljarder mer till andra länders välfärd, då hade där funnits resurser till bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö till alla dem som sliter i hälso- och sjukvården. Då hade där funnits resurser till kommande generationers skola, till att stärka upp rättsväsendet och få slut på det gangstervälde som växer sig allt starkare.

Eller till att stärka ekonomin för de fattiga äldre som får det allt sämre. Men nu så skänks de pengarna som inte fanns i vintras för att stärka kommuner och regioner bort till länder som misskött sin egen ekonomi. Åkesson säger att så agerar inte en makthavare som är mån om sitt land och sina medborgare, så agerar en usel makthavare. Åkesson säger att så agerar inte Sverigedemokraterna, de kommer alltid att sätta svenska företag, svenska arbetare och svenska pensionärer före miljardrullningar utomlands. Jimmie Åkesson säger sen att med SD:s politik så hade hade vi harmoniserat pandemihanteringen med andra länder i vårt närområde.

Försiktighetsprincipen hade gällt i alla lägen, och det är aktuellt även nu när frågan om munskydd åter blivit aktuell. Åkesson säger att det är en självklarhet att munskydd ska rekommenderas att användas på alla ställen där man inte kan hålla avstånd, till exempel i kollektivtrafiken. Och att Sverige har stått ensamma och gått emot hela världens expertis inger inget förtroende och det har kostat 10 000-tals människoliv. Men det är sällan Löfven inger något förtroende, orden finns där men substansen saknas, den är på gränsen till obefintlig. Det är mycket floskler, tomma ord och tomma löften.

Men det blir värre för även om Löfven skulle säga bra saker och mena dem så spelar det ingen roll för vi vet att det vid hans sida står ett grönt extremparti som styr och ställer. Vill inte MP så blir det inget av det Löfven sagt. Löfven och Socialdemokraterna dansar efter MP:s pipa, och ni gör det av en enda anledning, ni sätter makten främst, före landet och medborgarnas väl och ve. Och S har blivit ett parti som tömt sig själva på alla former av hederlighet. Och det är för att makten betyder allt för partiet numera. Detta maktbegär menar Åkesson är det sista som Sverige behöver, och särskilt i dessa tider. Likaså är det inte Socialdemokraternas förmåga att behålla makten som svenskarna talar om vid frukostbordet eller över lunchen på jobbet som Löfven nog tror, det är andra saker.

Det är om föräldrarna kommer att få en värdig vård och omsorg när de blir gamla, det är om man vågar skicka skolbarnen ensamma till skolan eller om man kan låta dem leka ensamma i lekparken och hur ska barnen klara sig när otryggheten sveper som en löpeld genom landet. Det som det talas om är hur landet går sönder, hur landet spricker otryggheten sprider sig. Det är hur tryggheten i landet är försvunnen och tillhör en förgången tid. Det är det som det talas om hemma och på arbetsplatserna numera Löfven.

Härefter började Jimmie Åkesson tala om kriminaliteten om hur Morgan Johansson för tre år sen slog fast att “Vi är på väg att knäcka gängkriminaliteten”. Ett år senare sa han att “Vi ska knäcka gängen”, att “vi ska sätta hårt mot hårt”. Ett år senare i oktober 2019 så sa han än en gång att “gängkriminaliteten ska knäckas”. Och Åkesson säger att nu så är där nog fler och fler som tar det Morgan Johansson säger med en nypa salt. För han har lovat så mycket sedan han blev politiker, redan 2002 lovade han att Sverige skulle bli narkotikafritt tio år senare. Och vi vet nog hur det löftet har löpt mellan Morgans fingrar.
Åkesson frågar nu vad som hänt med Morgans sista löfte om att knäcka gängkriminaliteten?

Ja, inte är de knäckta trots Morgans och Socialdemokraternas löften, de är snarare starkare. Jimmie Åkesson säger att det är ett faktum att sedan 2013 har Sverige haft en våldsam ökning av det dödliga våldet i kriminella konflikter. Det har tredubblats de senaste fem åren. Utsatta områden är överrepresenterade, men det behövs knappast sägas. Och nu har det gått så långt i dessa områden att t.o.m. polisen behöver ha poliseskort till och från jobbet. Detta är alltså Sverige år 2020. Det låter som ett skämt men det är tyvärr inte så. De vänsterliberalernas saft och bulle-politiks motsats är SD:s kriminalpolitik där partiet föreslagit en arsenal av förslag som slår direkt mot de kriminella.

Förslag som att kriminalisera deltagande i kriminella organisationer, ökande av minimistraffen och likaså maxstraffen som ska vara livstids fängelse, villkorlig frigivning ska inte gälla för denna typ av brott och utvisning ska göras obligatorisk för alla utländska medborgare som begår brott i Sverige. Likaså vill SD göra det tryggt för vittnen att vittna mot gängen. Likaså ska straffrabatterna bort för för de som döms för grov brottslighet. Härefter tar Jimmie Åkesson upp fritagningen från ungdomshemmet i Lund där han menar att mördare och sådana inte ska sitta på ungdomshem, de ska sitta i fängelse.

Vi behöver en regering i Sverige som ser verkligheten men som också förstår verkligheten, inte som nu en regering som skyggar för verkligheten och som lever i en fantasivärld. Vi behöver inte en statsminister som i en Agenda-debatt för några år sen sade att den som begår ett grovt brott i Sverige utvisas. Detta var innan samme man skyllde våldtäkterna på lagen om anställningsskydd. Det fungerar inte på det sättet i Sverige, skulle någon våldsbrottsling dömas till utvisning så är det långt ifrån säkert att denne utvisas. Minst 10 procent av våldsbrottslingarna som döms till utvisning utvisas inte, men vad som är värre är att de får straffrabatt. De går fria på våra gator medan brottsoffren är dömda till ständig oro för att stöta samman med dem som utsatte dem för brott.

Det är så här verkligheten ser ut. Detta är inget som SD kan acceptera. Jimmie Åkesson säger att SD aldrig kommer att acceptera att Sverige blir ett paradis för kriminella utlänningar från världens alla hörn.
Så vad menar Löfven när han talar om ett starkare och tryggare Sverige?
Var ligger styrkan i att ge frikort till mördare och våldtäktsmän?
Vari ligger tryggheten i att göra vardagen till ett helvete för brottsoffren?
Åkesson säger att i vårt Sverige så finns inga straffrabatter för utländska våldtäktsmän eller mördare.

Där ges inga gräddfiler åt sådana, och nu är det tid att vi sätter samhället och våra laglydiga medborgares säkerhet i första rummet för anständighetens gräns är nådd.
Jimmie Åkesson säger att nog många frågar hur vi hamnade här, hur kunde det bli så här?
Han säger att det finns inte ett svar på denna frågan men vi kommer inte ifrån att den misslyckade och ansvarslösa migrationspolitiken har sin centrala roll i detta. För under det senaste decenniet har Sveriges befolkning ökat med en miljon och 80 procent av ökningen går att koppla invandringen.

Och detta har satt sina spår med en ökad segregation då de kulturellt och värderingsmässigt ligger så långt bort från vår kultur och värderingar. Och detta visar sig nu med den ökade splittringen och segregationen i landet, de övriga partierna har inte förstått eller så har de levt i en förnekelse att detta kunde inträffa, de har satt ett ideologiskt experiment framför det som varit verkligheten. Och detta experimentet och förnekelsen har skapat den situation vi har nu. Och denna förnekelse urartade så att de som inte sa att de som kom hit bytte bytte värderingar när de satt sin fot i Sverige ansågs vara rasister och fientliga och var onda människor. Men det har delvis ändrats även om där är de som fortfarande är kvar i samma förnekelse.

Åkesson säger att tyvärr håller fortfarande charaden på, när han satt i migrationsöverläggningarna så fortsatte charaden och den är så nära ett totalt haveri där endast S står bakom det uttalande som migrationskommittén kom med efter ett års arbete. Och det duger inte säger Åkesson, när vi har så stora problem i Sverige så duger inte kommitténs utlåtande, för det som de kommer med nu är sådant som behövde göras för 10-15-20 år sen, inte nu. Först nu börjar Moderaterna och Socialdemokraterna att prata om nordiska och Europeiska migrationssiffror. Det var sådant som SD föreslog för 10 år sen. Nu är de siffrorna för stora, nu behöver Sverige minska än mer och vara tuffare för att Sverige fört en ansvarslös politik tidigare.

Så nu måste Sverige ta och bli tuffare, inte likna andra länder. SD går inte med på det som M och S nu säger utan kommer att lägga egna förslag när det kommer upp till behandling i riksdagen. Och där är förslag som kommer att ha omedelbara effekter och som skulle få asyltrycket att drastiskt minska. SD vill begränsa rätten att söka asyl till första säkra land, begränsa anhöriginvandringen till EU:s miniminivå. SD vill även skärpa försörjningskraven på anhöriginvandringen och avskaffa permanenta uppehållstillstånd. SD vill också begränsa rätten till välfärdssystemet för dem som inte är svenska medborgare. För det system som råder nu leder till sämre välfärd för alla.

Åkesson säger vidare att vi som är svenska medborgare har en exklusiv rätt till välfärden, den välfärd vi själva skapat efter den förmåga vi har. Och till slut vi måste verkställa fler utvisningar på dem som fått utvisningsbeslut och vi måste uppmuntra sådana som inte har skäl att vara i landet att återvända till sina hemländer. Och vi hoppas att våra förslag får stöd av några partier. Och apropå att få stöd för sina förslag så har svensk politik ritats om ordentligt, för fem år sen så presenterade Åkesson sin syn på det politiska landskapet då han förespråkade ett konservativt block och även om det inte ännu finns så finns grunderna till det nu när M och KD börjat tala med SD.

Och Åkesson tror att väljarna vill ha ett sådant block som motpart till det vänsterliberala block som bildades efter valet 2018. Och där är enligt Åkesson tre partier som i olika grad delar denna viljeriktningen. Och även om inte detta block kan bildas genom ett klubbslag så kan det växa fram över tid, och då kan den bli långsiktig och hållbar. Jimmie Åkesson lovar att han ska göra vad han kan för att detta ska hända. Han vill också visa att SD visar att de är ett parti som är villiga att ta ansvar för landet. Han säger att SD ska vara det partiet som erbjuder ett tryggt alternativ till den energilösa vänsterliberala skara som styr Sverige nu.

Och som väljare ska man veta att om man röstar på oss så röstar de på ett parti som är redo att ta ansvar och att göra Löfven arbetslös. Väljarna ska också veta att röstar de på SD så röstar de på ett parti som står för vad de säger. Vi drivs av övertygelse och inte som Socialdemokraterna av maktbegär. Vi vill göra vårt land bättre och förbättra samhället för alla människor som bor här och vi menar det. Vill man rösta för en mer restriktiv och ansvarsfull invandringspolitik så ska man rösta på SD. Och desto starkare SD och den Sverigevänliga falangen blir i Sveriges riksdag desto bättre blir det för Sverige. Det ska bara finnas ett sammanhåller Sverige inte som nu ett delat och otryggt land.

https://www.svtplay.se/video/27942299/nyheter-direkt/jimmie-akesson-sommartalar
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/jimmie-akesson-sd-haller-sommartal

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •