Den oredigerade intervjun med Krar Al-hamede, grundare av Arabiska Partiet

| 3 september, 2020

Då kör vi. Hej, jag heter Henrik Lilja Rönnquist, bor i Ystad, driver den ProjektSanning, vi är en nyhets och samhälls-sida som inte tillhör något specifikt parti. Vem är du?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Mitt namn är Krar Al-hamede och är student, 33 år.

Var är du född?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

I en stad som ligger i södra Irak

Du är alltså grundare av AP, bor i Malmö. Vad pluggar du? Har du ingen examen?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Jag är grundaren av AP, det stämmer, jag bor i Malmö, studerar mitt sista år som maskiningenjör vid Malmö Universitet

Enligt bolagsverket driver du ett företag med hotellverksamhet?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Jag hade planer på att öppna ett hotell men fick lite hinder, men det kanske blir av ändå..

…samt Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik?

Du finns också i straffregistret. Vad är du dömd för?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Ja, det är tänkt att jag och en till ingenjör ska ge konsultation efter önskad maskinkonstruktion eller någon specifik anpassad produkt efter ösnkemål.

Krar

Jag är dömd för flera brott, vilka vill jag inte gå in på.

Ok. Det låter som något svårt att kombinera med att vara politiker och leda ett parti i Sverige. Ser du inga hinder med det?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Som vilket företagen eller brottsregistret?

Finnas brottregistret för (väljarna) okända brott och politiker i Sverige är en svår kombination. Eller är det inte det?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Jag vet inte riktigt hur det ligger till, många SD-politiker är dömda för brott men sitter i Riksdagen.. Mitt Parti kräver 5 år straffrihet för att få verka som politiker för partiet, sen om jag blir en godkänd representant för partiet av kommande styrelse är svårt att säga just nu, de upp till styrelsen att avgöra med förutsättningar som finns om jag får verka för partiet eller drar mig ur.

Ok. Några frågor om vad som skrivit på er hemsida. Vilken undersökning grundar ni påståendet att SD-are har problem med inhämtningsprocessen till hjärnan?

Varför drabbas just Sdare av denna hjärnskada i större utsträckning än andra svenska medborgare?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi har utifrån att se en mängd kommentarer på nätet av SD-anhängare, avgjort saken. Men även hur de uppträder.

Ok

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Inom varje befolkning finns det personer med en sån åkomma, Många av SD-väljare tillhör den gruppen anser vi.

Ok

Vilka är “vi”? Araber?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

De som representeras i Arabiska unionen.

Krar

alltså de länder som ingår i den unionen, dess invånare är araber, anser vi.

Ok. Vidare på er hemsida skriver ni en del om S och M. Men hur ställer ni er till Kristdemokraterna? Det har ju också en religionstillhörighet redan namnet?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi vill absolut inte blanda religion med politik, av erfarenhet som blir det ett systematiskt fel när man bygger länder på religiös grund för att tro, varierar från person till person, även inom samma religion finns de som  tror olika och gör sina tolkningar av skrifter. Varför vi ställer oss emot att politik skall baseras på religion. Vi vill att så många religioner och oliktänkande angående livets mening skall vara kompatibla med varandra inom samma land därför skall lagar stiftas baserade på kunskap och erfarenhet.

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi ser alltså Kristdemokraternas politik som misslyckad i slut ändan och passar inte in ett modernt samhälle.

Alltså tycker AP att ALLA arabiska länder är fel uppbyggda?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Ja vi anser att många arabstaters grundlagar är baserad på religion vilket vi anser är felaktigt av en stat.

Vill ni i AP se att Sverige blir ett genomgående sekulärt land?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Ja, absolut med full respekt för religionsutövning och religion frihet så länge läran inte är till fysiskskada för övriga medborgare.

Som det verkar vill ni att Sverige ska bli ett religionsfritt land? Då måste vi ju avskaffa allt som kan ha med religion att göra, inga kyrkor och moskéer, inget påskfirande eller ramadan. Allt religiöst ska bara få finnas inom personens stängda dörrar?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

så menar vi inte.

Hur menar ni då?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vill bygga en kyrka med svenska värderingar och svensk kristentro t.ex. och myndigheter anser att det fullt kompatibelt med samhället så ska det tillåtas. Vi anser att det är fint att ha en tro. Men det skall inte blandas med politik för då blir det fel.

Krar

Vill man*

Ok. Sista frågan på detta. Vad säger ni om böneutrop? Det stör väl andra som inte tillber samma tro? “Tvingas på” kan man säga?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi anser att frågan kontroversiell och bör studeras närmare, men vi så klart emot utdragna religiösa utrop i samhället som skulle innebära att andra människor som inte tillhör den religion känner sig irriterade eller att det är störande. Man kanske borde se över om man konvertera bönutrop ett liknande signaler som kyrkan med att böneutropet sker endast i moskén för de som ska be.

Ok. Ni skriver att ni tycker att svenskars som inte trivs i Sverige ska flytta. Är inte det lite hårt? Det är deras hemland med deras traditioner och kultur. Mångfald kan vara fint. Men är det inte också fint med svenska traditioner? Sida vid sida?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi anser att varje land är ett geografisk område där någon direkt koppling folkslaget inte existerar.

Ok. Är du själv troende? Jag är troende kristen

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Jag är inte troende, jag har min uppfattning.

Krar

Däremot tycker jag att det är fint med religiösa övertygelser som leder människan till positiv utveckling

Om vi ska leva i mångkultur med mångfald. Hur ska då olika människor tro och värderingar vägas in i samhället? Ska inget som kan ha anknytning till tro få prägla samhället?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi anser följande, för att samhället skall fungera måste medborgaren ha ett ansvar för sina handlingar och sina val. Religion skall skiljas från stat, vill en medborgare utöva till exempel islam på en fredlig väg så är det fritt fram inget som en stat har rätt att lägga sig i, tvärtom skall staten skydda medborgarnas rätt till att uttrycka sina religiösa åsikter.

Ok. I en intervju i document.no säger ni att “Det finns inget att hämta i era hemländer” Vilken kultur/läner hämtar ni då era värderingar och uppfattningar ifrån?

Jag tänkte att vi ska vara klara med intervjun senast kl 16.00. Jag tänkte nu fråga lite mer personliga frågor och avsluta med ett par korta snabbare frågor.

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Jag har bott i Sverige sedan 93, jag har ingen samhörighet med folket som bor i Irak, hur mycket jag än älskar de och önska att jag hade, många invandrare känner precis som jag. Att föra en politik som innebär återvandring är inte rättvist och inte heller mänskligt därför har jag startat Arabiska Partiet.

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Ja ok.

Ok, men svenskar ska utvandra (blir ju nästan som nen återvandring) ur sitt eget land? Var ska de ta vägen tänkte ni?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi anser att Sverige har ändrats så pass mycket de senaste decennierna att det går inte att blicka tillbaka och sträva efter det som fanns innan invandringen, vi anser att det kommer leda till ett själv fördärv av samhället. Vi ser tydliga tecken på det nu när många högerextremistiska grupper och partier vinner mer mark skapas obalans i samhället och man förstår att man vill sträva efter något som fanns på 60-70 talet som ej är möjligt att nå, därför ser vi utanförskap, brist på gemenskap och oro inför framtiden. Framför allt i de så kallade utsatta områden.  Det medför naturligtvis våld med sig.

Ok

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Så vi menar att de svenskar som vill se ett Sverige som finns på 60-talet och gillar inte invandrare över huvud taget vilket är en liten minoritet hoppas jag skall de erbjudas om de bill en utvandring till det landet som faller dem i smaken.

Ok. Nästa fråga.

Eftersom AP är ett sekulärt parti som står för den fria människan så är ni helt emot att konstnären Lars Vilks har en fatwa på sig pga att han ritade 3 små teckningar med hundar med skägg och turban? Att dessa 3 teckningar ska få visas fritt i Sverige utan motstånd, hat, hot, attacker och utan att det ska behövas polisbevakning?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Ja, det handlar om yttrandefrihet som skall värderas högt. och även skyddas, men vi tycker inte där lämpligt att be ge sig till ett muslimskt tät område och bränna deras skrift, samtidigt fördömer vi även upploppen av invånarna.

Bra. Då fördömer ni också islamistiska terrorattacken mot Charlie Hebdo som har sin femårsdag denna vecka?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi anser att det är tecken på brist på gemenskap och delaktighet i samhället.

Krar

som orsak till upploppen.

Krar

Ja, absolut, vi tycker att det är okej att provocera inom rimliga gränser i samhället för att föra en debatt och utveckla samhället. Alla är unika och har många gånger unik åsikt.

Krar

det ska man respektera.

Krar

Även muslimer skall respektera yttrandefrihet.

Att bränna en bok oavsett om det är Encyclopædia Britannica, Guiness Rekordbok, Bibeln eller Koranen du enligt AP aldrig vara att skända? Det kan vara dum och korkat. Men aldrig skändning och aldrig olagligt?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi tycker inte det är okej att bränna något verk och absolut inte ett religiöst verk som har stor betydelse för människan livsåskådning. Men är man så angelägen av att bränna koranen eller någon annan bok då ska de ske på en  plats som inte innebär uppvigling till våld som i detta fall, man kunde förutspå att upplopp skulle äga rum varför man valde att göra så väldigt föraktfull provokation. Personen står själv som ansvarig för handlingen anser vi.

En god vän till mig blev gruppvåldtagen på en finlandsfärja av åtta araber för fem år sen. De tvingade henne att ropa Allahu Akbar under våldtäkten. Ska de få vård eller straffas och utvisas?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Utvisning. Vi anser de inte de som muslimer och inte heller passar de in i ett modernt samhälle.

Ok. Ni anser också att det är fel att satirkonstnären Dan Park gång på gång får fängelse för sina bilder?

De förställer judar, nazister, Sdáre, socialdemokrater, islamister, romer, svarta, påven, feminister osv

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi tycker också att det provocerande men att fängsla honom är lite väl och ta i för ett konstverk som han själv kallar det.

Ni vill alltså se ett sekulärt Sverige utan rasism och påtvingad religion. ett fredligt välmående demokratiskt land med total yttrandefrihet?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Vi anser att yttrandefrihet skall vara ska ha så lite avgränsningar som möjligt.

Krar

Precis.

Nu några korta snabba riktade till dig 

1f642.png

Trump eller Biden?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Svarar helst inte

Putin eller Erdogan?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

svarar helst in

Krar

skickat

2 minuter sedan

te

God Jul eller God Vinterhelg?

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

God jul är finare

Ok. Vi kan stanna där. Tack för intervjun. Meddelar dig självklart när den är publicerad. Hoppas få återkomma framöver med fler frågor och för att följa upp er utveckling som parti i Sverige.

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Jag tackar också.

Önskar dig en trevlig kväll

118615467_168844971409128_2747257475806676504_o.jpg

Krar

Desamma!

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2 tankar på “Den oredigerade intervjun med Krar Al-hamede, grundare av Arabiska Partiet

  1. Pingback: EXKLUSIV INTERVJU MED KRAR AL-HAMEDE, GRUNDARE AV ARABISKA PARTIET: Sverigedemokraterna har hjärnskador och Kristdemokraterna är ett misslyckat parti | ulsansblogg

  2. Ulrika

    Lite tråkigt att inte frågan tydliggörs utan grötas ihop med Krars svar. Blir svårläst och svårbegripligt. Fö. bra och tack.

Kommentarer är stängda.