Staden där pengarna aldrig tar slut… “WORLD PRIDE I MALMÖ FÖR 30 MILJONER KR”

| 7 september, 2020

Malmö Stad kommer att anordna ”Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames” nästa år den 12-22 augusti tillsammans med Köpenhamn. Budgeterat för detta, från Malmös sida, är ca 30 miljoner kr. 

World Pride har högtflygande mål. I politikernas beslutsunderlag står att ”en positionsförflyttning ska ske när det gäller kunskap, öppenhet och inkludering så att Malmö blir en av världens bästa städer att bo och leva i som hbtqi-person”. 

Det är fina ord, men frågor som bör ställas är: 

* Vilka nås egentligen av detta arrangemang? De som inte respekterar hbtqi-personers rättigheter? Eller de redan övertygade? 

* Gör skattepengarna nytta? 

* Är det rimligt för en stad med ekonomiska problem att lägga pengar på detta?

Festligheter och arrangemang är inte dåligt, men allt måste inte anordnas med skattemedel. Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning har de senaste två åren haft budgetunderskott på 220 miljoner (2018) respektive 306 miljoner (2019). I maj i år rapporterade Sydsvenskan att Malmö spräcker budgeten för försörjningsstöd med 20 miljoner per månad. 

Info från Malmö stad: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Copenhagen-2021—WorldPride-och-EuroGames.html

Handlingar i kommunfullmäktige 3/9-2020: https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/kommunfullmaktige/mote-2020-09-03

Sydvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2020-05-30/malmo-spracker-budgeten-for-socialbidrag-med-20-miljoner?redirected=1

Slöseriombudsmannen på Facebook


 

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Henrik Lilja Rönnquist

Redaktör och Art Director för PS