Sida-bistånd gick till höga chefers löner och resor.

| 9 september, 2020

Nu har det hänt igen, den statliga myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, det vill säga Sida har än en “försnillat” pengar från det deras bidrag ska gå till. Detta efter att African Economic Research Consortium (AERC) som är en stiftelse fått pengar som gått till chefslöner, resekostnader och flyg i business class. Sida som är en av de största biståndsgivarna och som har plats i AERC:s styrelse har inte haft kontroll över bar biståndspengarna tagit vägen. Detta trots att myndigheten redan under finansieringsperioden 2015-2020 märkt av problem med stiftelsens finanser så har de inget gjort.

De har inte brytt sig om att göra något även efter att de själva in revisionsbyrån KPMG 2016, inte ens efter att det framkommit av KPMG:s revision att AERC:s chefslöner ökat mycket, till över en miljon per år. Men inte bara det kom fram i revisionen, det framkom även att stiftelsen på senare år lagt mer än en tredjedel av den årliga omsättningen på resor, cirka 30-40 miljoner kronor. Dessa resor handlade bland annat om tåg- och flygresor i business class. Samtidigt har Sida själva en policy som inte tillåter resor i business class och detta då samtidigt som Sida sitter med i AERC:s styrelse.

Revisorerna upptäckte även att uppemot 20 miljoner kronor av stiftelsens årliga bistånd slussades till partnerorganisationer. Detta var pengar som slussades ut utan att AERC sakna tydliga riktlinjer för besluten om vart pengarna skulle gå. Även detta medan en representant från Sida satt med i styrelsen för AERC:s styrelse. Men nu kommer nog det som för många får bägaren att rinna över, för trots dessa oegentligheter så försvarar chefen för enheten för forskningssamarbeten vid Sida AnnaMaria Oltorp myndighetens fortsatta stöd till AERC.

Hon säger till omvärlden som granskat oegentligheterna att stiftelsen är avgörande för att stärka de finansiella systemen i Afrikas länder. Hon säger även att Sida inte under nästa finansperiod kommer att godkänna resor i business class, och att Sida tidigare drivit frågan om AERC-chefernas löner inom givargruppen men att Sida är den enda av bidragsgivarna som fört fram denna fråga. Så de drygt 185 miljoner kronor som Sida som myndighet fram till i fjol stöttat stiftelsen med har alltså gått till höga chefslöner och lyxresor för dessa chefer.

Är det att tillvarata svenskars skattemedel på ett varsamt och rätt vis?
Är det att hjälpa dem som har det svårast i utvecklingsländerna eller är det att göda korruptionen i de länderna där AERC verkar?
Jag frågar mig om det inte är dags att se över Sidas hantering av vilka som de ger utvecklingsbidrag till och vilka som myndigheten har anställt för att se att Sidas regler följs?
För som jag ser det så är inte AERC någon som ska ha några medel från Sverige, de skulle snarare betala tillbaka det de tillskansat sig.

Sen så skulle dessa medel föras över till sådana projekt som kommer den lilla människan till godo. För som det verkar vara nu så föder det bara girigbukar som vill förskansa sig själva. Och de människor som verkligen skulle behöva pengar till sina små projekt får bara stå vid sidan om och sukta efter dem.
Men så är det när storskaligheten tar över och de stora herrarna i dessa länder får makt och pengar från sådana som inte förstått att makten korrumperar i dessa länder där det är liten eller ingen demokrati.

https://www.expressen.se/nyheter/sidas-bistand-gick-till-chefers-businessresor/?fbclid=IwAR1Dqmc0gJbXcPmzlv9jBrkEU6Brlh4dOEJtV2hX00taA_bq4Awtn8DEdB0

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *