Johan Westerholm: Statens medieråd inleder samarbete med Muslimska brödraskapets svenska nätverk

| 10 september, 2020

Statens Medieråd, studieförbundet Ibn Rushd. Montage.

Statens medieråd har initierat ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd för att stärka  medie- och informationskunnigheten  i Sverige. Men vad som inte framgått är att 2018 inledde studieförbundet ett strategiskt samarbete med mediehuset al Jazeera. Som i sin tur kontrolleras av Muslimska brödraskapet.

Statens medieråd bildade under sommaren det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, Nätverket för medie- och informationskunnighet. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Av de deltagande organisationerna och myndigheterna märks bland annat

 • Internetstiftelsen
 • Konsumentverket
 • Kungliga biblioteket
 • Tidningsutgivarna
 • Myndigheten för press, radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Utbildningsradion

Men även organisationer ur civilsamhället såsom Folkbildnigsrådet samt två av dess medlemsorganisationer. Arbetarrörelsens Bildningsförbund, ABF, samt studieförbundet Ibn Rushd deltar i arbetet.

Johan Westerholm

Läs på Ledarsidorna


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *