Shervin Ahmadzadeh Liberalerna: Svenska staten borde be muslimer om ursäkt! Rätt eller fel?

| 18 september, 2020

Den Liberala kommunfullmäktigeledamoten Shervin Ahmadzadeh i Skellefteå skriver på Expressen debatt att den svenska staten ska be muslimerna om ursäkt för att de genom åren byggt upp ett institutionaliserat förtryck gentemot svenska muslimer. Att svenska staten och myndigheter genom åren givit bidrag och stöd till organisationer, samfund och skolor med en antidemokratisk och islamistisk samhällssyn. Och han menar att detta förstört för de allra flesta skötsamma muslimerna. Han har alldeles rätt i att svenska staten i PK-ismens tecken gett stöd till allt för många antidemokratisk organisationer, samfund och skolor.
Men varför ska den svenska staten som innefattar alla partierna be om ursäkt, varför ska de som motsatt sig dessa bidrag be om ursäkt för något de inte bidragit till?

Han fortsätter sin debattartikel med att i debatten om islam i Sverige kastas man ofta in i rapporter, utredningar och siffror. När debatter, debattörer och media stirrar sig blint på siffror och lagtexter bidrar man till utbredning av islamofobin i samhället samt avhumanisering av muslimska barns livssituation. Han menar att debatten borde i stället utgå ifrån människor av kött och blod, särskilt muslimska barn. Dessa barn utsätts för internalisering från tidig ålder och här bär media en stor skuld. När media klumpar ihop islamister och muslimer, då tror barnen att deras identitet är islamism. När media släpper fram en retorik som går ut på att konkretisera en komplex religion så innebär det ytterligare konsekvenser då vissa är muslimer för tillhörighetens och gemenskapens skull.

Men då kan man fråga sig om inte muslimerna bär något ansvar själva att barnen själva förknippar sig med att deras identitet är islamistisk?
Är det inte föräldrarna som uppfostrar sina barn till att tro på att islam är den ledande tron och att man måste följa det som står i koranen, att även unga tjejer måste täcka sitt hår för att inte anses som sexobjekt i samhället?
Men nej, det verkar inte Shervin Ahmadzadeh vilja förstå, istället så menar han att de barn som blir utsatta för de krafter av islamofobi som finns i landet sätter djupa spår som sitter i även i vuxen ålder och därav utvecklas till ett samhällsproblem. Och detta påverkar barnen på ett negativt sätt och sökandet efter högre status kan te sig på olika sätt. Vissa av barnen ser kriminalitet som ett verktyg för att uppnå högre status.

Så med detta vill han friskriva de muslimska föräldrarna från allt ansvar för det deras barn gör, för allt är den svenska statens fel att de låtit bidrag gå till organisationer, samfund och skolor med en antidemokratisk och islamistisk samhällssyn.
Men vad för ansvar frågar jag då har de muslimska föräldrarna som ansluter sig till dessa organisationer och samfund?
Vad för ansvar har de muslimska föräldrarna som sätter sina barn i en skola som är antidemokratisk och som har en utbildning med islamistisk samhällssyn?
Är det ändå inte var persons skyldighet att inte personligen stödja sådana organisationer eller samfund, är det inte var förälders ansvar att inte sätta sina barn i en skola som inte genomför en demokratiskt betingad utbildning?

Visst har han rätt i att det är statens ansvar att försäkra sig om att offentliga medel inte fördelas till organisationer som motarbetar det demokratiska styrelseskicket. Och visst har han väl rätt i att staten har ett ansvar att värna om alla människors lika värde, och den enskilda människans frihet och värdighet. Staten har dessutom skyldighet att främja enskildas grundläggande fri- och rättigheter, enligt flera internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till.
Men har han rätt i att staten dessutom har en skyldighet att främja enskildas grundläggande fri- och rättigheter, har inte föräldrarna någon skyldighet i sina barns uppfostran och utbildning, jag bara frågar?

Visst har han rätt i att skolan har ett ansvar att bidra till att elever utvecklar förmågan att kritiskt granska könsmönster råder det ingen tvekan om. Skolverket är helt kristallklart där; att könsmönster kan begränsa människors livsval och livsvillkor, det ska varje elev i skolan lära sig.
Men då återkommer jag än en gång till vart ligger föräldraansvaret?
Är det inte så att föräldrarna i det fria skolvalets tecken väljer att deras barn ska ha en muslimskinspirerad utbildning där islam är en faktor i utbildningen, så är det då inte föräldrarna själva som bär ansvaret för att det drivs islamistiska skolor?
Är det inte föräldrarna som tar med sig barnen och introducerar dem till islamistiska organisationer och samfund i många fall?

Att Shervin Ahmadzadeh har rätt i att det är dags för Socialdemokraterna att sluta snacka och göra verkstad av att stoppa och stänga religiösa skolor som inte följer skolväsendet demokratins grunder fråntar inte föräldrarnas ansvar. Han har också rätt i att det inte räcker där, alla bidrag som bidrar till att människor blir radikala måste stoppas. Han har också rätt i att dessa bidrag och stöd som staten betalar ut till dessa organisationer, samfund och skolor är destruktivt för det svenska samhället och att det förstör för alla de skötsamma muslimerna i samhället som tas över samma kam som dem som radikaliseras och ställer till det i samhället.
Där är dock det som jag påtalat flera gånger i detta inlägger att vart är den muslimska individens ansvar?

Eller menar Shervin Ahmadzadeh att allt ansvar ligger på den svenska staten i detta?
För menar han det så har han alldeles fel. Visst har den svenska staten sitt ansvar i att organisationer, samfund och skolor följer Sveriges rikes lag, men de har inte ansvar för vad den enskilda individen gör för val, för i så fall skulle allt som den svenska medborgaren gör vara de svenska politikernas fel. Då skulle varje fortkörning, varje kriminell handling som snatteri, stöld, misshandel, dråp och mord vara politikernas fel och inte den som utförde handlingen skulle gå fri. Nä Shervin Ahmadzadeh, där gick du fel i ditt tankesätt, för visst är det statens fel att dela ut bidrag till antidemokratiska organisationer, samfund och skolor, men det är individens eget ansvar att stödja dessa, att sända sina barn till att få utbildning av dem, det är inte statens eller politikernas fel.

https://www.expressen.se/debatt/svenska-staten-borde-be-muslimer-om-ursakt/?fbclid=IwAR1fS1UorgXZfybRbny9NYTmjJCsQBm_1RSlZ5r7YAuCLiFDY-60CrxuLvo

 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 tankar på “Shervin Ahmadzadeh Liberalerna: Svenska staten borde be muslimer om ursäkt! Rätt eller fel?

 1. Gnurduff Von Vinkelstjärt

  Jag kan väl utgå ifrån att grunden ligger i att vi alla ska be om ursäkt för att vi inte konverterade hela Sverige till Islam omgående då muslimerna började komma hit !

 2. Carl den 12

  Ingen ska behöva be om ursäkt, bara acceptera att Sverige är och förblir ett kristet land, sedan får man tro på vad man vill.
  Och låt barn få vara barn, utan att vuxna ska särskilja pojkar från flickor med slöja.

  Calle som aldrig skulle kunna tänka sig besöka eller bo i ett alltför muslimskt land, där en kvinnas hår är sådan jäkla stor grej om det skådas🤔
  PS Om muslimer verkligen upplever Sverige så fientligt, så finns det mer likvärdiga länder som säkert man skulle trivas desto bättre i.

 3. Ulf

  Det är ni som ska be om ursäkt för att ni lurar Löwen och är hans valboskap ända tills ni vuxit er starka och fixat ett eget Islamistiskt parti 😱

Kommentarer är stängda.