Lotta Högrelius: Politiker har så ömma tår – de får inte granskas kritiskt av alternativmedia för då blir det polisanmälan

| 19 september, 2020

Tror verkligen inte Wahlsten gått över gränsen då han alltid varit en sansad person. Välkänd i Fagersta genom åren. Däremot är han kritisk mot både etablissemanget och medias roll när de skyddar dem i stället för att granska. Vi vet att granskning och kritik har hårdnat och gång efter gång blir det uppenbart att våra politiker ogillar att det kommer till allmänhetens kännedom hur de agerar eller väljer att inte agera.

Ska inte alla våra folkvalda vara öppna för granskning och ärliga i stället för att med näbbar och klor slåss för att inget av deras förehavanden ska granskas? De är våra representanter men gömmer sig i kommunhus runt om i Sverige där vi inte kan nå dem för en diskussion eller dialog.

Lotta Högrelius

Fagerstaposten:

“MARINO WALLSTEN FÅR NEJ AV ÅKLAGARE OM ATT GE OLA WAHLSTEN KONTAKTFÖRBUD 

Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten har ansökt om att rättsväsendet ska utfärda förbud för Fagersta Nyheters redaktör Ola Wahlsten att kontakta honom. Men efter polisutredning har åklagaren beslutat att inte gå Wallsten till mötes.

Nyheten finns att läsa på Fagersta-Postens webbsida eftersom FN:s redaktör ville att en i sakfrågan oberoende redaktion skulle publicera den först. 

Därför kommer denna text att i huvudsak referera till FP:s artikel. 

Marino Wallsten (S) ville i sin begäran att åklagarmyndigheten skulle utfärda ett kontaktförbud för Ola Wahlsten, ansvarig för Fagersta Nyheter. Det hade i så fall inneburit att det skulle ha blivit straffbart för Ola Wahlsten att mejla eller på annat sätt kontakta Wallsten.

– Jag blev oerhört förvånad för jag har inte talat med Marino Wallsten varken live eller på telefon på över två år. Det enda han fått är några mejl för kännedom. Allt har varit kopplat till nyhetssidan, säger Ola Wahlsten till Fagersta-Posten.

Marino Wallsten gjorde den 31 augusti en polisanmälan mot Ola Wahlsten för ofredande som skulle ha skett från 20 juli 2018 och fram till den 1 augusti i år. Ett antal inlägg som publicerats på Fagersta Nyheter bifogades polisanmälan. 

Kammaråklagare Carin Lantorp beslutade redan den 3 september att lägga ned förundersökningen med motiveringen att det inte finns några bevis för att något brottsligt skett.

I sitt beslut skriver åklagare Carin Lantorp: ”De kontakter som Wahlsten, Ola, tagit med skyddspersonen synes vara mer av journalistisk, granskande, politiskt kritiserande karaktär. Det finns ingen mi

sstanke om brott. Det finns inte heller någon risk för att Wahlsten Ola ska begå brott mot, förfölja eller på annat sätt trakassera skyddspersonen.” 

– Ibland är mina artiklar ganska tuffa mot kommunalrådet och mot andra. Så har jag jobbat i hela mitt liv. Det spelar ingen roll vilket parti som styr. Det är vanlig journalistisk granskning. Att han tycker det är ofredande är löjligt. Det handlar helt om att tysta mig. Det här är en praktskandal, säger Ola Wahlsten. 

Relationen mellan Fagerstas politiska styre och Fagersta Nyheter har länge varit anspänd. Ett oenigt kommunfullmäktige tog i fjol på förslag från Marino Wallsten ett beslut att inte skicka pressmeddelanden till Fagersta Nyheter, vilket kritiserats hårt från flera håll. 

Fagersta-Posten har sökt Marino Wallsten för en kommentar. Han skriver i ett sms att han avböjer att kommentera ärendet med motiveringen att ”det är av rent personlig karaktär”.”


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: