Ulf Lindhe, fd utlänningspolis: Allt detta kostar enorma summor och det är skattebetalarna som står för kostnaden

| 21 september, 2020

Som fd utlänningspolis med många års erfarenhet av gränskontroll och handläggning av utlänningsärenden är jag kritisk till regeringens migrationspolitik.

Under min tid vid utlänningspolisen hade vi reguljär gränskontroll fram till Schengens inträde år 1995.

Denna kontroll upphörde och övergick till inre utlänningskontroll.

Reguljär gränskontroll innebar kontroll av samtliga resenärer.

De som inte uppfyllde kraven för inresa kunde via Polismyndighets beslut direktavvisas till det senaste landet före ankomsten till Sverige.

Det handlade om ankommande utan pass-ogiltiga ID-handlingar eller pass-saknade gällande visering för Sverige-efterlysta personer mm.

De som sökte asyl så gjordes ett inreseförhör och Statens Invandrarverk numera Migrationsverket så överlämnades ärendet för direkt handläggning av av den asylsökande.

Blev det avslag och vederbörande vägrade att frivilligt återvända överlämnades ärendet i sin helhet till Utlänningspolisen, vilket som regel innebar beslut om förvars-tagande i avvaktan på verkställighet av utvisning.

Dagens gränskontroll är som regel endast stickprovskontroll och inre utlänningskontroll.

Fördelen med reguljär kontroll är att vederbörande kunde direktavvisas.

Vi inre utlänningskontroll är det ett ”trubbigt verktyg” och till viss del integritetskränkande.

Dessutom är det svårt att säkerställa var och när vederbörande har rest in i landet.

Vi är många som är kritiska till dagens migrationspolitik.

Bland våra partier är MP-C-L-V mer eller mindre för fri invandring och öppna gränser.

Detta har inneburit att det egna folket har trängts undan till förmån åt alla nyanlända och deras anhöriga.

Allt detta kostar enorma summor och det är skattebetalarna som står för kostnaden.

Tyvärr har den reguljära gränskontrollen upphört, vilket innebär svårigheter att kontrollera alla dessa illegala personer som vistas i landet.

Ulf Lindhe, fd utlänningspolis


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 13
  •  
  •  
  •  
  •  
  •