Benjamin Dousa och Matilda Ekeblad: Barnkonventionen ska inte vara lag i Sverige

| 22 september, 2020

Den 20 september skrev MUF en debattartikel i Aftonbladet där de menar att barnkonventionen inte ska vara svensk lag då den försvårar arbetet mot unga kriminella. För visste ni att de som sitter på ungdomshem och vårdas av Sis (Statens institutionsstyrelse) får enligt barnkonventionen ha egna mobiler, surfplattor och datorer när de är inskrivna på något av dessa ungdomshem. Och visste ni att på dessa ungdomshem så blandas de unga med missbruksproblem, psykosociala svårigheter med även unga som befinner sig i kriminalitet och sådana som har dömts till sluten ungdomsvård.
Är det då så konstigt att våldet inne på boendena ökar kraftigt, och då inte enbart mellan ungdomarna, utan även så att personalen utsätts för våld.

Nu i denna debattartikel så skriver Benjamin Dousa, förbundsordförande Muf och Matilda Ekeblad, distriktsordförande Muf Östergötland att det måste bli en ändring då varje gängkriminell idag kostar samhället 23 miljoner kronor fördelat på 15 år. Detta är pengar som hade kunnat läggas på sjukvård och skola. Dousa och Ekeblad menar att detta måste vara en prioriterad fråga för Sveriges politiker, och då speciellt för Moderaterna då Morgan Johansson och regeringen lämnat walkover i frågan. Speciellt när gängkriminaliteten kryper allt längre ned i åldrarna så att barn på 12-13 år lockas in i kriminaliteten och begår grova brott eller ärenden åt grövre gängkriminella.

Dousa och Ekeblad menar att risken att bli kvar i kriminaliteten är stor även när de växer upp. Dessa två debattörer kommer nu med några förslag för att bättra på situationen. För det första så vill debattörerna att säkerheten på ungdomshemmen öka, och avvikelser från boendet ska medföra kännbara påföljder. De vill också att alla som är dömda till sluten ungdomsvård ska fullfölja sin rehabilitering. Det handlar inte enbart om att de enskilda personerna ska rehabiliteras utan även om att skydda samhället från dem. För som det är nu så är det som kallas för sluten ungdomsvård är inget mer än vanliga byggnader med några låsta dörrar.

För det andra så vill debattörerna att barnkonventionen bör upphöra vara lag i Sverige. De menar dock att barnkonventionens syfte i grund och botten bra. Men konsekvenserna av att den i Sverige blivit lag är inte hanterbar. De menar att det inte är rätt att unga, tungt kriminella, har rätt till dator och telefon. För det skapar möjligheten för dem att planera fritagningar med folk på utsidan. I stället för att inrätta en generell konvention som syftar till barns rättigheter borde man rikta insatserna och stärka lagstiftningen om barns negativa rättigheter. För det tredje bör det inrättas säkerhetsklasser vid ungdomsvård på samma sätt som säkerhetsklasser finns hos Kriminalvården.

För det är orimligt att unga med svåra hemförhållanden eller missbruksproblem blandas med tungt kriminella. Det skapar osäkerhet både internt men också gentemot samhället när rymningar utan vidare kan äga rum. För det fjärde: Saknas medborgarskap ska man utvisas vid grov brottslighet. Det är av högsta vikt att migrationspolitiken sätter tydliga gränser för vad som är ett acceptabelt beteende, och där ska nolltolerans råda från Sveriges sida. Vi måste sluta dalta med grovt kriminella personer, oavsett om personen är 18 eller 45 år. Är man kapabel till mord, förnedringsrån och våldtäkter ska man även kunna ta konsekvenserna.

Sverige ska vara ett tryggt land med ett rättssystem som fungerar. Om trygghet åter ska råda i alla delar av det svenska samhället måste också hela rättsstaten fungera. Sverige har problem och regeringen sitter uppenbarligen inte på lösningarna.
I denna debattartikel tycker jag mig se mycket lån eller ren stöld från ett annat av riksdagens partier, nämligen Sverigedemokraterna som förordat det mesta av det som nu MUF:s ordförande för fram här. Det är dock inget fel av dem att ta och föra fram förslagen även om de är stulna från SD.

Jag skulle snarare säga att det är bra då de inte kan längre påstå att säga att SD inte har någon politik på området och att den politik de för är rasistisk och främlingsfientlig. För med denna debattartikel så visar detta på att den yngre generationen av Moderater inte är rädda för att radikalt ändra politik i rättsfrågan, något som deras moderparti har haft svårt för att göra sedan Reinfeldts vänstervridning av Moderaterna då de ville öppna armarna och hjärtan för alla som ville ta sig hit oavsett vad de drog med sig för bagage.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/eK165O/barnkonventionen-ska-inte-vara-lag-i-sverige?fbclid=IwAR323gbJ2uHSdvlsxr7LmCNFlgJc8kOsqB_3JUkfrl97s0TOBvL8s8v8twM