När Magdalena Andersson (S) säger att höstbudgeten stärkte inkomsterna är det mestadels för personer som saknar jobb

| 23 september, 2020

Deg.

“Magdalena Andersson(S) “vanligt folk” tjänar under 20 000:- SEK i månaden – väldigt få med jobb

När finansminister Magdalena Andersson (S) sade att höstbudgeten stärkte ekonomin för “vanligt folk” och visade på minoriteten bland de 3-4 deciler som tjänar minst, så visar det sig att förvärvsinkomsterna i dessa deciler 2018 var under 20 000:- SEK i månaden och alltså i princip inte omfattar någon som har jobb. Endast tio procent (en decil) av boende i Sverige med lön tjänade nämligen mindre än 23 000:- år 2018.

De fyra lägsta decentilerna av förvärvsinkomst (dvs det som taxeras som för t ex a-kassa och pension, men också för lön av anställning, näringsverksamhet och olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder) tjänade 2018 från 218 701 i snitt per år och nedåt, dvs från under 18 500:- SEK per månad före skatt.
Det är ytterst få heltidsarbetande som har så här låga löner, då endast tio procent som hade under 23 000:- i månadslön samma år. Faktum är att tio procent per definition är en decil.
Av de fyra decilerna med lägst förvärvsinkomst måste alltså åtminstone tre deciler – 30% av befolkningen – sakna lön från arbete. När Magdalena Andersson (S) säger att höstbudgeten stärkte inkomsterna för de fyra lägsta decilerna så är det alltså mestadels personer som saknar jobb.
 
Personer med jobb tjänar helt enkelt mer än så.”

Läs mer i Cornucopia


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •