3107: Postmodernismen i Sverige av Johan Lundberg

| 24 september, 2020

Jag har läst Johan Lundbergs bok ”När postmodernismen kom till Sverige”. Läsvärd och spännande läsning med text i högt tempo. Det är dags att fundera på vad det var som hände när postmodernismen vände upp och ner på världen. Just nu skall jag inte gå in på något mer än att citera från det underhållande avsnittet i slutet av boken. Det handlar om den del av postmodernismen som blev en del av politiken och rekommenderad norm. Lundberg citerar Skolinspektionens studie av kemiläroböcker

(Utgångspunkten var) ”den inom Samhällsvetenskaplig forskning allmänt rådande synen, att kunskap ses som socialt konstruerade ”sanningar” i form av föränderliga diskurser snarare än exakta och bestående återgivningar av verklighetens fenomen och företeelser. Texter – exempelvis  läromedel – är enligt detta synsätt i sin tur också sociala konstruktioner, både formade och utformare av de normer och, värden och ideal som förekommer i samhället.”

Kullerbyttan är välkänd men bör inte glömmas. Textens innehåll relativiserar sig själv. Den är ju endast en socialt konstruerad ”sanning”.

Om kemiböckerna: ”migrations- och mångfaldsfrågor inte har någon given plats i de renodlade kemiläroböcker som granskats.” Man får anta att detta för författarna var en både överraskande och nedslående upptäckt.


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Författare: Lars Vilks

konstkritiker och tidigare professor i konstteori vid Kunstakademiet i Bergen 1997 – 2003