Larm om oegentligheter från äldreboenden under Coronavirusets härjningar i Sverige.

| 25 september, 2020

När man läser dessa två artiklar som skrevs i går och i dag om hur äldreboenden skötte hanteringen av Coronavirussmittan i våras så blir man inget annat än förskräckt, inte nog med att personal på äldreboenden har tvingats till tystnad när de larmat om brister i hanteringen av coronasmittan som det skrevs om i går så får man läsa idag att på flera äldreboenden så låstes de äldre in för att förhindra Coronasmittan.
Man frågar sig verkligen vad det är som händer i Sverige numera?
Man frågar sig när det blev lagligt för andra än myndigheter att låsa in folk utan att bli straffade för människorov?
Eller när det blev okej för arbetsledningen på äldreboenden att ljuga för boende och anhöriga om en smitta som sprider sig i samhället?

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har nu fått över 800 tips och klagomål på hur äldreboenden har skötts under coronakrisen. Om att arbetsledningen på äldreboenden inte tog coronaviruset på tillräckligt stort allvar. Om hur de inte till en början isolerade sjuka personer från friska, men också hur det upprepade gånger placerades möbler och andra föremål för att blockera dörrar, för att förhindra äldres åtkomst till utrymningsvägar ifall någon brand eller dylikt skulle inträffat.
Så man frågar sig vad som händer i det en gång så trygga och säkra landet Sverige?
Och vad har hänt med det fina talet om att ta hand om och skydda våra äldre?

I en kartläggning som Sveriges Radios Ekot gjort om hur smittan hanterades till en början så sade en undersköterska till radion: “Personal sprang mellan avdelningarna och oroliga demenssjuka som gick fram och tillbaka, det var fullständigt kaos.”
Hon sade sen: “Man tog inte situationen på allvar, man borde ”ha tagit i med hårdhandskarna direkt”.”
Och även om chefer informerats om bristerna så var det utan resultat, på vissa håll upplever personalen även det som att ledningen försökt mörka situationen.
En anmälare från Västsverige skriver till IVO: “Det pågår en mänsklig tragedi i det tysta! Vi har blivit lämnade åt vårt öde, både boende och personal. De som fortfarande arbetar går från smittade avdelningar till friska. Ingen hänsyn till risk för spridning… Locket på. Ingen får lämna information till varken boende eller anhöriga.”

Inlåsningarna kommenteras av Jeanette Zachau socialt ansvarig samordnare i Borås i radion med: “Personalen var beredd att göra vad som helst för att förhindra fortsatt smittspridning i den situationen. Åtgärden frihetsberövande har inte stöd i lag på ett vård- och omsorgsboende, och det kunde inneburit en fara för brukarnas liv, hälsa och säkerhet.”
När en kvinnan påpekade missförhållandena med blockerade dörrar till personalen fick hon svaret att det inte var de som blockerat några dörrar, enligt dem var det de boende som gjort det.
Frågan är dock hur många som tror på den förklaringen?

Även om jag förstår att situationen var svår för både ledningen och de som arbetar på äldreboendena och att de gjorde de sakerna de gjorde av välvilja och inte av ondo så frågar jag mig ändå om inte dessa händelserna ska anmälas till andra än IVO eller arbetsmiljöverket?
Är inte olaga frihetsberövande något som polisen borde utreda?
För om en privatperson låser in en annan människa utanför ett äldreboende så handlar det om kidnappning och människorov och då är det polisen som utreder den händelsen, men tydligt är inte fallet så när det gäller de som bor på äldreboenden, då är det Inspektionen för vård och omsorg som ska utreda händelsen och då slipper den som frihetsberövat någon fängelse som annars hade varit fallet.

https://www.expressen.se/nyheter/coronalarm-fran-aldreboenden-tystades/
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/larmet-mobler-anvands-for-att-lasa-in-de-aldre/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •