Bidragsfusket hotar förtroendet för hela välfärdssystemet. En fejkade sin egen död i Irakkriget, levde i Sverige med ny identitet.

| 28 september, 2020

Hur mycket pengar försvinner från det svenska välfärdssystemet årligen i fusk och bedrägerier?
Och hur stor är sannolikheten att dessa som fuskar eller bedrar välfärdssystemet åker dit?
Ja, det är sannerligen relevanta frågor när man läser om hur enkelt det i många fall har varit och fortfarande är för vissa att ta ut olika utbetalningar ur välfärdssystemet. I denna text kommer jag endast ta upp ett enda av dessa fall och ett av de få fallen som avslöjats. Det handlar om en man som fejkade sin egen död i Irakkriget varefter han levde i Sverige med ny identitet.

Det hela började 2007 då en anhörig lämnade in en ansökan om efterlevandestöd eftersom pappan i familjen påstods ha avlidit två år tidigare i kriget i Irak. Som bevis för detta lämnades en dödsattest in till Migrationsverket. Utbetalningarna för efterlevandestödet skulle gå till ett konto tillhörande mammans nya man. Och utbetalningarna genomfördes från statens sida i över tio år innan det uppdagades att mannens död var en bluff, att mannen levde under ny identitet i Sverige. Familjen har under den tid som utbetalningarna skedde fått över en halv miljon kronor betalats ut i efterlevandestöd, ett stöd som är en förmån för barn vars ena eller båda föräldrar är döda.

Detta pågick i 13 år innan bluffen avslöjades. Ända tills Migrationsverket gjorde en utredning av mammans nya makes uppehållstillstånd och då DNA-tester visade att kvinnans nya make med 99,999 procents säkerhet var pappa till barnen i familjen. Och alltså var samma man som påstods ha avlidit 2005. Det tog alltså ända fram till 2020 innan fusket uppdagades och familjen fick ett återbetalningskrav.
Men man frågar sig om staten får igen en enda av dessa kronor som betalats ut?

För även om Magnus Rodin chef för produktionsavdelningen på Pensionsmyndigheten säger att ambitionen är att varje krona ska betalas igen.
Så är frågan om där är några pengar att ta av?
För lever familjen på kommunala försörjningsstöd så finns där inget att ta av, då får vi skattebetalare stå för kostnaden. Magnus Rodin som alla dessa myndighetspersoner säger att de inte kan uttala sig om enskilda ärenden, men berättar att många av de misstänkt brottsliga fall som handlar om större belopp hamnar på hans bord.

Han säger: “Jag tycker det är stötande att man kan få så mycket pengar på felaktiga grunder. Ambitionen är att kräva tillbaka varje enskild felaktigt utbetald krona.”
Men som sagt var får pensionsmyndigheten tillbaka dessa pengar, tror Magnus Rodin detta eller har han redan efterskänkt dessa pengar?
I en tidigare granskning av missbruket av falska identiteter har SVT kunnat berätta om tre personer som med hjälp av sammanlagt 38 olika identiteter kunnat begå brott och hålla sig undan lagen.
Hur många sådana personer finns det i landet nu kan man fråga sig när myndigheterna inte med säkerhet vet hur många innevånare vi är i Sverige?

Och det med falska identiteter är något som polisen och andra myndigheter länge har larmat om. De har larmat om ett omfattande problem med falska identiteter som öppnar för brott mot välfärdssystemet. Men de svenska regeringarna har inte gjort något åt det, de har inte talat om det förrän nu då regeringen vill att fler ska fotograferas och lämna fingeravtryck vid inresa i Sverige. Man kan ju säga att det är på tiden.
Man frågar sig varför det dröjt så länge, är det beroende på PK-ismen inom de tidigare regeringarna?

Eller är det för att Löfvenregeringen nu märkt att fler och fler överger dem till förmån för mer migrationrestriktiva partier?
Ja, man kan ju fråga sig det då Socialdemokraterna har vandrat från att vara ett parti som inte ville att Europa skulle bygga några murar till att i alla fall på pappret stänga ner för en allt för stor migration.
Kan det vara så att Löfven är rädd för att S ska mista makten för lång tid framåt och med detta med att fotografera och ta fingeravtryck på inresande försöker lugna väljarkåren med att de har koll på läget och att de stänger till kryphålen för fusket i välfärdssystemet?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/pensionsmyndigheten-om-miljonfusket-hotar-fortroendet-for-hela-vart-valfardssystem
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fejkade-sin-egen-dod-i-irakkriget-levde-i-sverige-med-ny-identitet

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •