Torgny Jönsson: POLISENS KLANREGISTER JO-ANMÄLT!

| 29 september, 2020

Torgny Jönsson

Det går bara att promenera en viss sträcka med en sten i skon.

Läs och kommentera den anmälan som jag nyss gav in mot polisens klanregister. Här är den i sin helhet.//

Riksdagens ombudsmän – JO

Anmälan mot Polismyndigheten avseende det så kallade ”Klanregistret”

Av uppgifter som framkommit i media, bland annat vid intervju med vice rikspolischef Mats Löfving i Sveriges Radios Ekot den 5 september 2020, har Polismyndigheten låtit upprätta register över åtminstone 36 av media, bland annat publikationen Fria Tider, namngivna familjer.

Dessa familjer vars efternamn gjorts kända, beskrivna såsom kriminella klaner, har utpekats som kriminella grupper. Oaktat att det de facto endast är ett fåtal av de enskilda familjemedlemmarna som lagförts för brott.

Konsekvenserna av Polismyndighetens olagliga register är näraliggande de som uppstod för de drabbade i JO:s ärende 5205-2013 där allvarlig kritik riktades mot Skånepolisens olagliga Romregister.

Det är oförenligt med såväl inhemsk lagstiftning som konventionsrätten att peka ut enskilda såsom klandervärda och kriminella endast beroende på att de bär ett visst efternamn. 

De påståenden som Polismyndigheten framfört kring de påstådda klanernas/familjernas kriminalitet är synnerligen allvarliga och kommer av naturliga skäl drabba tusentals hederliga samhällsmedborgare som inte kan råda över att de tillhör en viss familj med visst efternamn.

Naturligtvis innebärande en livslång stigmatisering och ett livslångt skuldbeläggande.

Redan härav finns skäl för Justitieombudsmannen att rikta allvarlig kritik då Rikspolismyndigheten redan har gjort sig skyldig till förtalsbrott mot 36 grupper/familjer som måste bedömas såsom grovt.

Det begärs även att JO låter utreda huruvida det så kallade klanregistret är förenligt med Europakonventionens artikel 8 avseende rätt till familjeliv och privatliv.

Malmö den 26 september 2020

Torgny Jönsson


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 En tanke på “Torgny Jönsson: POLISENS KLANREGISTER JO-ANMÄLT!

 1. Lennart H

  Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Är Sverige ett Grönköping?
  Polisen måste kunna upprätta register om det behövs för rättskipningen. Dessa skall givetvis inte vara officiella och spridas till allmänheten.

Kommentarer är stängda.