Carolin Dahlman: Kommuner ska inte könsseparera

| 5 oktober, 2020

“I Sverige ses män och kvinnor som jämbördiga individer och så ska det förbli. Vi måste därför ryta ifrån när fega kommunpolitiker flyttar jämställdhetskampen decennier bakåt i tiden.

“Ska alla komma till tals är det tyvärr nödvändigt med en könsuppdelning”, förklarade den ansvarige politikern Torbjörn Olsson (C). Den konsultfirma som kommunen anlitade hade samma inställning, att det var nödvändigt att skilja män och kvinnor åt.

“Tyvärr ser verkligheten ut så i våra segregerade bostadsområden. I en del kulturer är det framför allt männen som gör sin röst hörd i offentliga sammanhang. Vill vi även höra kvinnornas tankar, och det vill vi, så är detta den bästa lösningen”, sa Vilhelm Meyer från Urban utveckling.

Nödvändigt? Är det NÖDVÄNDIGT för svenska kommuner att vänligt anpassa sig efter en ordning där karlarna bestämmer och kvinnor måste ha egna möten för att få en syl i vädret?”

Carolin Dahlman

Läs i KB


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: