Var sjunde elev klarar inte grundskolan

| 9 oktober, 2020

“Något fler elever gick i våras ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Trots ökningen är andelen som missar de grundläggande kunskapskraven fortsatt hög. Var sjunde elev gick ut grundskolan utan att kvalificera sig till ett nationellt gymnasieprogram.

Stora skillnader mellan olika elevgrupper

Andelen som uppnår gymnasiebehörighet varierar kraftigt mellan olika elevgrupper. Lägst är den bland personer som kommit till Sverige sent under skolgången. Omkring 32 procent av de elever som kommit hit under årskurs sex eller senare lyckades uppnå kunskapskraven som krävs för att ta sig vidare i utbildningssystemet. Att det ser ut så är inte särskilt förvånande, det tar naturligtvis tid att etablera sig i ett nytt land, lära sig ett nytt språk och ta del av undervisningen. Andelen med behörighet ökar ju längre man befunnit sig i Sverige och skillnaden mellan att ha kommit hit under tidiga år och att vara född i landet är förhållandevis små. Det som är anmärkningsvärt här är att andelen som avslutar grundskolan utan gymnasiebehörighet är relativt hög även bland elever med svensk bakgrund, nära var tionde missar de grundläggande kunskapskraven.”

Ekonomifakta


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: