Charlie Weimers MEP:  ?? SKATTEKRONOR TILL ISLAMISTRÖRELSEN ??

| 11 oktober, 2020

Det Muslimska brödraskapet (MB) eftersträvar ett globalt kalifat styrt av sharialagar. Dessa islamister finns även i Sverige och åtnjuter här statligt stöd. Studieförbundet Ibn Rushd och många andra organisationer kan knytas till MB. Bara Ibn Rushd har beviljats statliga bidrag på över en kvarts miljard. Det statliga stödet till Ibn Rushd har varit omdebatterat den senaste tiden. 

Stöd till islamistiska organisationer har delats ut av flera västeuropeiska länder och även av EU. Problemet är inte begränsat till Sverige. Samma frågor som ställts till svenska myndigheter och myndigheter i andra Västeuropeiska länder bör även riktats till EU-kommissionen som också delar ut generösa bidrag till dessa organisationer.

För att västvärlden framgångsrikt ska kunna bekämpa islamistiska organisationer krävs djupare förståelse för hur islamismen är organiserad, i Europa och globalt. Det handlar nämligen sällan om formella kopplingar till MB, som har strikta medlemskapskriterier, utan i stället om det som Aje Carlbom i en rapport beställd av MSB beskriver som en komplex islamisk-politisk värld av aktivister med ideologiska rötter i MB.

I SvD skriver jag om exempel vi kan lära av för att stoppa bidragen till islamistiska organisationer. Myndigheternas godtrogenhet i förening med politisk ängslan skapade länge fritt spelrum för islamister. Strategin har fram tills nyligen varit framgångsrik för islamister i hela Europa. Inställningen till stödet har dock börjat variera. Vissa Västeuropeiska regeringar har vaknat inför det systemhot som islamismen utgör. Biståndsorganisation Islamic Relief Worldwide (IRW) är ett bra exempel på dessa skillnader.

1f1ec_1f1e7.png

 I somras tvingades IRW:s styrelse avgå efter att styrelsemedlemmar delat antisemitiskt och våldsbejakande material samt hyllat terrorstämplade Hamas (en del av MB). Det föranledde brittiska myndigheter att inleda en undersökning mot IRW.

1f1e9_1f1ea.png

 Den tyska regeringen har bekräftat att Islamic Relief Deutschland (IRG) – som fick cirka 6,13 miljoner euro i offentligt stöd mellan 2011 och 2015 – är knutet till det brödraskapet. IRG undersöks nu av tyska myndigheter.

Länder som Israel 

1f1ee_1f1f1.png

, Förenade Arabemiraten 

1f1e6_1f1ea.png

 och Bangladesh 

1f1e7_1f1e9.png

har förbjudit IRW att verka.

1f1ea_1f1fa.png

 EU-kommissionen har motsatt synsätt på Islamic Relief och har givit omfattande stöd till dem. 2017 gav EU IRW cirka 18 miljoner kronor och 2018 gav EU 4 miljoner kronor till IRW och 3,4 miljoner kronor till IRG.

1f1f8_1f1ea.png

 Även den svenska regeringen har positivt synsätt på Islamic Relief Sverige (IRS). Mellan åren 2010 och 2019 gav Sida 627 miljoner kronor till IRS. Ett skäl till detta anges vara att EU ger bidrag till IRW.

I EU:s bidragsdatabaser finner man snabbt andra MB-anknutna organisationer som fått stöd av EU.

Forum of European Muslim Youth and Student Organisation (FEMYSO) fick 2,4 miljoner kronor mellan 2007 och 2015. FEMYSO är den europeiska grenen av Sveriges Unga Muslimer (SUM). SUM fick sina bidrag indragna då de var del av en extrem våldsbejakande och antidemokratisk islamistisk miljö. SUM var en medlemsorganisation i Ibn Rushd.

Stiftelsen Lokahi, fick sammanlagt 7,8 miljoner kronor mellan 2017 och 2018. Tankesmedjan anlitar Tariq Ramadan, sonsonen till MB:s grundare.

En islamistisk ideologi sprids just nu över Europa med finansiering från europeiska skattebetalare. Fasaden är fredlig men målet är detsamma: att styra våra samhällen med koranen och sharia. Konsekvensen är institutionaliserad segregering genom uppbyggnaden av ett muslimskt parallellsamhälle.

I min roll som europaparlamentariker avser jag uppmärksamma EU-kommissionen om vad som pågor så att EU likt flera medlemsstater upphör med utdelandet av offentliga medel till islamister. Förhoppningsvis kan detta leda till ett uppvaknande även i Rosenbad.

Muslimska brödraskapet må se oss som otrogna. Det får aldrig innebära att vi är godtrogna.

Läs hela debattinlägget 1f447.png 1f447.png

https://www.svd.se/sluta-dela-ut-bidrag-till-islamister


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •