PÅ FACEBOOK. Åsa Tallroth: Risk för svår elkris

| 13 oktober, 2020

“Problemen är i stor utsträckning en direkt och negativ konsekvens av Sveriges energipolitik som under en rad år via mål och subventioner resulterat i en kraftig utbyggnad av den förnybara elproduktion, inte minst vindkraft, anser Uniperchefen.

Varför är det ett problem?

”Den massiva utbyggnaden har lett till ett stort överskott av väderberoende elproduktion, som dessutom främst byggts i norra halvan av landet. Det har pressat elpriserna, vilket visserligen kortsiktigt kan tyckas bra för elkunderna. Men det har samtidigt slagit ut delar av den befintliga och planerbara elproduktionen som levererar nödvändiga systemtjänster, inklusive flera reaktorer, längre söderut där dessutom huvuddelen av landets kunder och elförbrukning finns”, säger Johan Svenningsson.”

Vid årsskiftet stänger ytterligare en kärnreaktor ner, Ringhals 1. Läget kommer alltså att förvärras.

Det här är helt och hållet avhängigt av de politiska beslut som tagits de senaste decennierna.

Du kan fortsätta rösta på de partier som försatt oss i denna situation. Men förvänta dig inte ett gott resultat. 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Energi%C3%B6verenskommelsen

(PS. Ta och investera i en vedkamin. Det lär behövas. )

https://www.di.se/…/kraftjattarna-varnar-for-ny…/…

https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/energi/

Åsa Tallroth på Facebook


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal: