PÅ FACEBOOK: PÅTVINGAD SOLIDARITET MED OLIKA GRUPPER

Socialdemokraterna har många olika intresseorganisationer och föreningar som i sin tur bidrar med pengar till den socialdemokratiska partikassan.

.

Men de tyckte att de fick in för lite pengar till partikassan och inrättade då statliga bidrag till dessa organisationer och föreningar från våra skattepengar.

.

Sedan vill Socialdemokraterna att vi skattebetalare ska stå för kostnaderna “solidariskt” genom våra skatter, för deras intressegrupper oavsett vilket parti vi röstar på eller om vi stödjer deras agenda.

.

För att det inte ska synas hur mycket pengar som går till “bistånd” eller “bidrag” har de infört ett system att varje departement, varje myndighet har en egen budget som de kan använda till att stödja valfri organisation.

.

Detta system använda även inom Kommuner och Landsting. T.ex. delas pengar ut till organisationer, föreningar eller något religiöst samfund, som är “öronmärkta” för hjälp till asylsökande, illegala eller andra invandrargrupper.

.

Men dessa pengar redovisas inte tillsammans med Regeringens rapport över invandringens kostnader. Ändå bekostas allt med skattepengar.

.

En del av våra skattepengar går till SIDA som en egen Myndighet. Men socialdemokraterna var inte nöjda med att myndigheten löd under OFFENTLIGHETSPRINCIPEN, utan startade flera underorganisationer som vi skattebetalare bekostar upp till 95 % av.

.

Dessa underorganisationer lyder inte under offentlighetsprincipen, vilket passar S utmärkt ! Där kan de dela ut bidrag till grupper som inte Svenska folket nödvändigtvis stödjer.

.

För att de andra partierna inte ska klaga, delar också SIDA ut partibundet “demokratibistånd” som varje parti i Riksdagen får ta del av enligt den procentuella principen.

.

Sedan har vi alla Svenska organisationer, stiftelser och föreningar som får bidrag och till stora delar bekostas av våra skattepengar.

.

Även olika religiösa samfund får generösa bidrag från de skattepengar vi betalt in, oavsett om vi är medlemmar i det samfundet eller inte.

.

Föreningar och organisationer får alltså ta del av de skatter vi betalar in oavsett om vi stödjer dessa eller inte.

.

Nu sysslar inte dessa organisationer enbart med “folkbildning” utan alla möjliga och omöjliga intressegrupper får bidrag från skattepengar, allt ifrån studieförbund till “papperslösas förening”.

.

Dessutom har både det Socialdemokratiska partiet och deras organisationer i stort sett monopol på all lotteriverksamhet i Sverige. Många av dessa lotterier ägs helt eller delvis av S och pengarna går rakt ner i deras partikassa!

.

Frivilligorganisationerna, media och intresseorganisationerna använder våra skattepengar som de vill utan svenska folkets insyn eller möjlighet att påverka.

.

VI HAR INTE GETT SOCIALDEMOKRATERNAS PARTILEDNING MANDAT ATT SLÖSA MED VÅRA SKATTEPENGAR PÅ DERAS PERSONLIGA INTRESSEN!

.

.

Vill de vara “godhetsapostlar” borde de vara det med sina egna pengar, inte våra skattepengar.

http://www.regeringen.se/…/utgiftsomrade-17-kultur…

http://www.hjalporganisationerna.se/

http://www.arvsfonden.se/beslut-om-stod

http://uvell.se/…/konsumentfragor-en-annan-facklig…/

http://uvell.se/…/somalierna-i-sverige-sm-i-organisering/

http://uvell.se/2017/04/18/rattighetsindustrin-del-2/

http://uvell.se/2017/04/17/rattigheter-en-jatteindustri/

****************

Agitatorer, anarkister, aktivister på vänsterkanten, muslimerna m.fl. kräver att vi andra ska betala för deras särintressen och även betala lön till de som arbetar “frivilligt” med detta.

.

Så att de kan fortsätta att syssla med sina aktioner som ofta bryter mot både Lissabonfördraget, Schengenfördraget och Svensk lag samt mot flera EU-förordningar.

.

Ska Svenska folket bekosta “kulturarbetarnas” intressen samtidigt som…

… våra gamla svälter, våra sjuka hinner dö innan de får komma till en livsnödvändig operation, våra funktionsnedsatta blir av med sin nödvändiga assistenthjälp, våra sjuka bli av med sin sjukpenning, våra flickor, barn, kvinnor och även män som blir våldtagna eftersom samhället inte klarar av att skydda sin egen befolkning, våra egna bostadslösa bli av med sin livsnödvändiga hjälp och frysa ihjäl ute på någon bänk eller i en källare?

**********************

KAN NÅGON INTE FÖRSÖRJA SIG SJÄLVA PÅ SITT EGET ARBETE, BORDE DE OMSKOLA SIG TILL NÅGOT ANNAT.

http://www.regeringen.se/…/bidrag-till-foreningar…/


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •