Ska vi vika oss för fundamentalismen i islam? 

I Frankrike halshöggs en lärare därför att han under  en historielektion visade karikatyrer av profeten. Det var en terroristattack utförd av islamister/islamister. I Frankrike, liksom i Sverige är skolan en symbol för demokrati, jämställdhet och sekularitet. 

Nu har islamister ännu en gång lyckats flytta fram sina positioner med att använda brutalt våld. Lärarkåren i Frankrike kommer sannolikt försöka anpassa sig för att slippa uppleva fler vansinnesdåd inom skolan. Sverige gör det redan genom att anpassa skolan, offentligheten och myndigheter till konservativ islam. 

Hatet, hoten och morden på dem som vågar kritisera islam/parodiera på profeten har ett enda motiv – att skrämma till tystnad och att skapa ängslighet för att tvinga fram en ordning ingen fri människa kan leva i. 

De brutala som händer i Europa/Sverige, hoten mot Lars Vilks men även mot min man Henrik Lilja Rönnqvist är inte bara riktade mot dem, de är också riktade mot oss alla och vår frihet.

Beudransvärda handlingar som att en historielärare gör sitt jobb och inkluderar karikatyrer av profeten i sin undervisning, eller Vilks som målade rondellhundar eller min man Henrik som gjorde sitt jobb som gallerist och ställde ut Vilks målningar, sopas under mattan, även nu när så många år har gått och så mycket kring islamismen klarnat. 

Det är skrämmande att en lärare i Frankrike i år 2020 blir halshuggen för att han undervisar, eller för att Vilks målade och Henrik ställde ut. De gjorde sina arbeten i det sekulära land de vuxit upp i och varit en del av att forma och värna.

Att rikta kritik mot islam eller prata om att islamistiska miljöer finns inom olika områden: politiken, skolan, sjukvården och kommuner, är det mest kontroversiella man kan göra idag i Sverige och sannolikt även i Frankrike. Så kontroversiellt att vissa mister sina liv eller mister sin frihet. 

Islamismen har redan fått fäste i Sverige och i Frankrike men få höjer på ögonbrynen när dess utövare avslöjas med att arbeta inom politiken, i skolor, domstolar eller myndigheter. Utan den kritik och de åtgärder som måste till för att islamismen ska förlora fotfästet kommer inte bara vårt samhälle, utan Europas samhällen och medborgerliga rättigheter snart se helt annorlunda ut, eller rättare sagt, för kommande generationer. 

För hur ska islamisternas ständiga påtryckningar kunna hindras, om det brutala våldet, eller islams brister och oegentligheter inte får visas fram eller pratas om? Med andra ord är det “avslappnade” förhållandet till att en svensk konstnär som dygnet runt tvingas leva med livvakter vid sin sida, till att en ung gallerist tvingades stänga sitt livsverk och gå under jorden, ett direkt resultat av att islamister med god hjälp av vänsteraktivister, flyttat fram sina positioner och tvingat fram en slags anpassning.

Alla muslimer är inte islamister men alla islamister är muslimer. Det måste gå att förstå att den överväldigande majoriteten av Frankrikes, Sveriges ja Europas muslimer inte är islamister/terrorister, samtidigt som man måste kunna konstatera att de senaste årens avslöjanden om muslimska friskolor som bedriver en konservativ och könsuppdelad undervisning helt i enlighet med islams doktrin, bryter såväl mot svensk skolplan som vår jämställdhet och demokrati. Och det är ett tecken på ett land som anpassar sig. 

Det måste gå att förstå att för varje krav från islamister som drivs igenom, skadar det muslimer som i stillhet vill leva med sin tro. Det måste gå att förstå att religiöst motiverade attacker i Sverige, i Frankrike utförs av just muslimer. Det måste gå att förstå att det är konservativa muslimer som svensk politik, svenska myndigheter och skolor, lyssnar på och att det får negativa konsekvenser. 

En historielärare halshöggs därför att han gjorde sitt jobb. Människor dog på Drottninggatan därför att de inte var muslimer. Flickor i svenska skolor bär slöja därför att staten backar för konservativa röster hellre än står upp för det de borde stå upp. Islamister placeras i våra domstolar därför att politiker och vänsterdebattörer säger att alla ska med. Det är alltid mer relevant att tillintetgöra dem som visar karikatyrer av profeten, målar rondellhundar eller ställer dylikt, än att se vilka konsekvenser det har haft på vårt samhälle. Vår och Frankrikes frihet existera bara så länge som människor vågar att uttänka den. 

Idag har många tvingats inse att Sverige har skapat en ny praxis som särbehandlar företeelser utifrån vilken religion det handlar om. Den praxisen bygger på ett mycket märkligt outtalat ställningstagande, nämligen att islam är en slags folkgrupp. Det är därför islam fortsätter att särbehandlas och islamister får sina helt orimliga krav hörsammade.


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *