Fredrik ”En helt vanlig Svensson” Andersson: Myten om Sverige som ”landet lagom” – glöm den

I många år har vi fått höra om Sverige som landet lagom eller, som det ibland uttrycks, mellanmjölkens förlovade land. Det är dags att glömma denna myt och inse att vi lever i ett land där det extrema sedan länge är det normala.

 

Om vi börjar med skattetrycket så har Sverige under perioden 1965-2018 legat mellan 6,4% och 16,9% högre jämfört med snittet för OECD. Även om vi inte alltid legat på den föga hedervärda förstaplatsen så har vi under mycket lång tid utmärkt oss genom att ligga mycket högt på listan.

 

Sedan har vi avregleringsgshysterin som tog riktig fart under 90-talet då allt skulle bli bättre för oss medborgare med lägre priser, bättre kvalitet, ökat utbud och framför allt större valfrihet genom mer konkurrens. Vi avreglerade marknaderna för taxi, flyg, el, post, vård, utbildning och apotek i en takt som var unikt hög i världen, någonting vi fortfarande lider av och får betala dyrt för.

 

Det svenska försvaret var under mitten och slutet av 80-talet på toppen av sin förmåga men började efter Berlinmurens fall 1989 och upplösningen av Sovjetunionen sakta men säkert att försvagas.

År 2000 tog riksdagen det förödande beslutet att halvera försvaret, 2004 togs ytterligare tio förband bort och 2009 avskaffades värnplikten och ett s.k. yrkesförsvar inrättades.

Parallellt med denna 10-åriga närmast hysteriska slakt av försvaret, som inte har sin motsvarighet någonstans i världen, så väljer det lilla landet Sverige att fortsätta tillverka ett eget stridsflygplan. Inom försvaret så är Gökungen JAS på ohotad förstaplats vad gäller att sluka skattemiljarder på bekostnad av så mycket annat som får anses vara viktigare att lägga pengarna på.

 

Vad gäller bistånd och migration så är Sverige klart världsledande i förhållande till folkmängd och ekonomi. Microsoft-grundaren Bill Gates uttryckte sig så här i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2020-09-15 ”-Sverige är en mycket generös biståndsgivare som tillsammans med Norge ligger i topp med 1 procent av BNI. Jag önskar att alla givare var så generösa.”

Ett bistånd som ofta går till odemokratiska nationer som stöder religiöst förtryck och terrorism samt förtryck av folkgrupper, kvinnor och oliktänkande. Mycket av biståndet ”försvinner” även i mutor till mottagarlandets officiella företrädare. Sveriges mottagande av ”migranter” och då framför allt från 2015 och framåt behöver kanske inte några djuplodande analyser utan man kan konstatera att vi i Sverige varit och är klart världsledande i fråga om generositet mot dessa utländska medborgare.

 

Vi har i Sverige, med mängd- & straffrabatter och omyndiga som mycket sällan eller aldrig döms till fängelse, världens kortaste och mildaste påföljder för brott. Detta tillsammans med att vi förmodligen har den högsta kostnaderna i världen per fängslad brottsling ger oss ett i högsta grad ineffektivt rättssystem som inte avskräcker brottslingar och som inte ger oss valuta för pengarna oavsett ur vilken synvinkel man ser på saken. Vi har i det här landet även den lilla egenheten att allt som oftast ta brottslingens parti på bekostnad av brottsoffret, kanske inte unikt i världen men väldigt anmärkningsvärt.

 

Sveriges Corona-strategi gick på tvärs mot större delen av världen och har bl.a. lett till att vi ligger på en föga smickrande förstaplats i Norden vad gäller antalet döda per miljoner invånare.

 

Sveriges medlemskap i EU kostar oss, efter det att vi erhållit våra EU-bidrag, netto 32,5 miljarder och med en kommande avgiftshöjning efter Storbritanniens utträde tillsammans med vad vi kommer att få betala till EU:s s.k. återhämtningsfond blir vi tvungna att betala ytterligare många miljarder som vi behöver låna till. Sverige är ett av de medlemsländer som är största nettoinbetalare till EU och kommer så förbli med nuvarande system.

 

Vår före detta statskyrka, Svenska kyrkan, har under lång tid blivit allt mer politiserad och det ges nu återkommande exempel på hur man från svenska kyrkliga ledares sida framhåller den muslimska tron framför den kristna och det torde vara helt unikt i världen att en kyrka, om inte ger upp, så i alla fall börjar urholka sin egen trosgrund till förmån för en annan trosinriktning.

 

Sverige är nog tillsammans med Storbritannien de enda västliga demokratier som har statliga licens-/skattefinansierade Public service-bolag, SVT och BBC, som är så öppet partiska och politiskt vänsterorienterade trots deras skyldighet att vara politiskt opartiska.

 

Om man räknar bort rena diktaturer så har nog några av Sveriges politiker världsrekord i att göra dåliga affärer som de genomfört utomlands med hjälp av statligt ägda företag t.ex. Nuon (Vattenfall), Azercell (Telia) och samgåendet mellan svenska och danska posten.

 

Sverige är nog det enda landet i världen som fattar beslut om nedläggning av fullt fungerande kärnkraftverk och därmed medvetet bäddar för elbrist som samtidigt innebär att man tvingas använda, ur miljöhänsyn, sämre alternativ.

 

Att vi i Sverige är världsledande på allehanda bidrag är det väl ingen som tvivlar på.

Bidragen leder som vi vet bl.a. till fusk, kriminalitet, godtycklighet, suboptimering och nepotism.

Människor kan även frestas att hellre leva på bidrag än att behöva jobba.

 

I stort sett så saknar Sverige fungerande gränskontroller, vilket bl.a. EU uppmärksammat, och inflödet av smuggelgods i form av knark och vapen, illegala invandrare och kriminella sker utan större hinder.

 

Listan kan göras längre men jag tror att slutsatser kan dras.

Våra politiker gör och har gjort ett fruktansvärt dåligt jobb med att förvalta våra gemensamma resurser och ta tillvara de svenska medborgarnas och skattebetalarnas intressen de senaste årtiondena. Som en röd tråd genom ovan angivna exempel går bristen på, eller oviljan att ta till sig, beslutsunderlag och konsekvensanalyser av genomförda åtgärder.

 

Politikernas oförmåga att ta till sig relevant information och fatta rätt beslut är monumental.

Gång på gång visar utredningar gjorda i efterhand att beslutsfattarna valt att bortse från tillgänglig information eller helt sonika gått emot rekommendationer från t.ex. remissinstanser och/eller kunniga inom respektive områden. Det är också så att utredning efter utredning visar att vi i Sverige kroniskt brister i hur vi kontrollerar och följer upp verksamheter och personer som erhåller statliga och kommunala (skatte)pengar.

 

Våra surt förvärvade skattemiljarder har spenderats och spenderas på ett närmast extremt oansvarigt sätt. Det vräks iväg pengar som inte kommer det svenska folket till godo och det samtidigt som vård, skola, omsorg, rättsväsende, försvar, infrastruktur och räddningstjänst blir utsatta för ständiga sparbeting och neddragningar. Istället för att dra in på de utgifter som inte gagnar det svenska folket så tänker politikerna nu låna mer pengar, som framtida generationer får betala, för att kunna fortsätta vara generösast i hela världen mot alla utom sina egna medborgare.

 

Men det kanske märkligaste och mest extrema är att det svenska folket låter det pågående vansinnet fortgå år in och år ut utan att reagera. 80% av de röstberättigade fortsätter rösta på samma partier och samma politiker med samma politiska program som under årtionden radat upp misslyckande efter misslyckande. Slutsatsen måste bli att vi svenskar antingen lider av ett kollektivt självskadebeteende eller att vi blivit så pass effektivt indoktrinerade och därmed pacificerade att vi inte orkar eller vill bry oss.

 

Nej, de som påstår att Sverige är och har varit ”landet lagom” får nog ta och öppna ögonen, lyfta blicken från mobiltelefonens Facebook-app och börja betrakta ett Sverige som är lång, långt ifrån lagom.

 

Några källor och intressant information

Statistik Ekonomifakta

(https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/)

Fredrik Olovssons (S) KU-anmälan ”Begäran om granskning av regeringens arbete med…

(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/ku-anmalan/begaran-om-granskning-av-regeringens-arbete-med_H1A12C69F0)

Artikel i Länstidningen skriven av Tord AnderssonAvregleringar för miljarder” (https://www.ltz.se/artikel/avregleringar-for-miljarder)

Artikel av Ingrid CarlqvistSverige: Försvaret som försvann” hos Gatestone Institute  (https://sv.gatestoneinstitute.org/6308/sverige-forsvaret)

Petterssons blogg (https://petterssonsblogg.se/2020/09/22/regeringen-lagger-enorma-pengar-pa-bistand-och-invandring/

Petterssons blogg (https://petterssonsblogg.se/2018/03/03/varfor-kostar-vara-fangelser-dubbelt-sa-mycket-som-i-danmark/)

Coronavirus (https://corona-virus.se/dodsfall#dodsfall-norden)

Artikel i Aftonbladet skriven av John GranlundSvenska gränskontroller totalsågas av EU

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vm2wGB/svenska-granskontroller-totalsagas-av-eu)

 

Med vänliga hälsningar

Fredrik ”En helt vanlig Svensson” Andersson


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *