JONAS CLAESSON: Covid-19: En farlig pandemi?

| 18 december, 2020

Denna text är ett försök att sätta in år 2020 och Covid-19 pandemin i ett större perspektiv. För att förstå någonting av händelser med proportioner som är större än de vi direkt upplever i våra vardagliga liv behövs jämförelser. Är tex 9000 mycket eller litet? Det beror på vad det handlar om och vad man sätter det i proportion till. I mediadebatten tycker jag ofta att denna jämförelsen saknas.

Vad är det vi tycker är farligt, och vad baseras det på? Vi kanske tycker att det är farligt att flyga, fast vi inte tycker det är farligt att åka bil. Baseras detta på statistik, eller en uppfattning om hur statistiken ser ut, eller på höjdrädsla? Man kan privat tycka olika saker om vad som är farligt, men när det handlar om beslut som samhället ska ta så tycker jag att dom ska baseras på statistik och jämförelser.

Förlorade levnadsår eller dödsfall
När vi ska bedöma om Covid-19 pandemin är farlig eller inte och vad som borde göras eller inte göras så måste vi bestämma vilken storhet vi ska mäta och vad vi ska jämföra med. Det finns många perspektiv att titta från. Covid-19 dödsfall, totalt antal dödsfall, generell mortalitet, antal inlagda på intensivvården, smittspridning, etc.

Först bör alla storheter som inte handlar om dödsfall uteslutas, eftersom jag inte anser det vara farligt att bryta ett ben, ha lunginflammation som man klarar, eller något liknande som man repar sig ifrån.

Att sätta in Covid-19 statistik i ett större perspektiv går inte eftersom vi bara har ett utfall att jämföra med, nämligen från 2020. Därför måste vi hitta något generellare att jämföra med, för att förstå om Covid-19 pandemin är farlig.

Statistiken om antal dödsfall tar vi bort för att den beror på storleken av gruppen den drabbar, och det går därmed inte att jämföra olika år och länder med den. Kvar blir två storheter, generell mortalitet (dödlighet per tidsenhet per befolkningsmängd) och antal förlorade levnadsår. Om vi hade ett val att välja om ett barn skulle överleva eller en 80-åring så skulle dom flesta nog hellre se att barnet överlever. Vi bör därför mest fokusera på antal förlorade levnadsår, och mindre på generell mortalitet.

Socialstyrelsen har publicerat en rapport [1] angående förlorade levnadsår för första halvåret av 2020. Det ger oss en möjlighet att förstå Covid-19 i förhållande till annat vi känner till bättre. I den kan man läsa att Covid-19 endast är fjärde orsaken till förlorade levnadsår, efter tumörer (3 ggr farligare än Covid-19), cirkulationssjukdomar (~2.3 gånger farligare än Covid-19) och yttre orsaker (något farligare än Covid-19). Sett ur detta perspektivet påverkar Covid-19 statistiken för 2020 totalt ganska lite. Dessutom kommer troligtvis Covid-19 dödsfallen vara än lägre under andra halvåret av 2020, eftersom en mindre andel av dom som vårdas på sjukhus hamnar på IVA [2].

I denna statistik kan man se att vi har en årligen återkommande pandemi som är tre gånger värre än Covid-19, men som får väldigt lite mediautrymme. Inte under något tidigare år kommer rapporteringen av cancer i närheten av rapporteringen av Covid-19. Varför är det så? Kanske borde vi lägga vårt fokus på cancerpandemin istället? Dvs, lösa det problemet som verkligen sticker ut, och inte försöka lösa det fjärde viktigaste problemet, som dessutom är övergående?

Innan detta stycke avslutas vill jag även gå in något på generell mortalitet, dvs antalet dödsfall under ett år i en befolkning på 1000 personer. Det är något som går att jämföra inom olika år, mellan olika år, och delvis mellan olika länder. Jag skapade Graphly.org [3] för att kunna ge folk en möjlighet att sätta 2020 i perspektiv till andra år. Datat kommer från Eurostat, som finns för fri nerladdning, och källkoden till hemsidan är öppen källkod [4], som också finns för fri nerladdning och granskning.

När det gäller Sverige kan vi i den här datan se att inte ens när mortaliteten var som högst i våras nådde vi upp till den mortalitet som rådde i början av 2000. Hur många var rädda då och ville stänga ner samhället då? På årsbasis så har ungefär 10 av dom 20 senaste åren haft högre mortalitet än 2020 förväntas ha. Faktum är att mortaliteten har legat på historiskt extremt låga nivåer mellan vecka 26-45 (då statistiken slutar). Man kan i Sverige se en topp vecka 13-19, men som sagt inget som sticker ut särskillt mycket, och absolut inget som påverkar 2020 på något annat sätt än marginellt.

Andra länder i Europa är också intressanta att titta på. Väldigt få länder visar en mortalitet som går utanför det normala. Det är endast tre länder med 21 års statistik som sticker ut på något sätt; Spanien, Belgien och Nederländerna. Spanien är värst och fick en kraftig topp under våren, som kommer att bidra till en maximalt 10% högre mortalitet på årsbasis. Dvs, även i det värst drabbade landet i Europa sker ingen kraftig påverkan av Covid-19 när det gäller mortalitet.

Lockdowns, rekommendationer eller frihet?
Dom som propagerar för lockdowns bör veta vad baksidan av detta mynt är. De vanligt förekommande baksidorna är:
– all ekonomisk skada som framförallt drabbar småföretagare.
– psykiskt lidande pga rädsla, isolering och att leva under stor osäkerhet, framförallt av snabbt förändrad politik.
– risk för ökad dödlighet eftersom att folk som är rädda drar sig för att söka sjukvård, vilket leder till sent upptäckt cancer och därmed mycket sämre prognoser. Cancer är enligt ovan den främsta orsaken till förlorade levnadsår.

Några mindre kända baksidor skriver den referentgranskade (peer-reviewed) The Lancet upp. Tex om dom cirka 128 000 fler barn som kommer att dö, dom 140 miljoner extra människor som kommer hamna i extrem fattigdom, och dom cirka 130 miljoner extra människor som kommer hamna i en situation av akut matbrist, pga störningar i ekonomi, mat och hälsosystemen [6]. Ska vi verkligen störa dessa livs-uppehållande systemen med lockdowns och begränsande rekommendationer? Ska vi begränsa friheten för 99,9% av befolkningen som inte riskerar att bli dödligt sjuka och med alla allvarliga följder det har, för att kanske skydda 0,1% av befolkningen?

WHO och pandemidefinitioner
Sist ställer jag frågan, vad är en pandemi? Det har många definitioner, som dessutom ändrar sig med tiden. Vi kan välja WHO’s definition eftersom den verkar vara rådande. Det är svårt att hitta vilken definition dom använder idag på hemsidan. Ni får gärna skicka länken till mig om ni hittar den. Däremot finns det en definition från 2009 som troligtvis stämmer bra överens, det var förövrigt den som låg till grund för att deklarera svininfluensan som pandemi [7].

“A disease epidemic occurs when there are more cases of that disease than normal. A pandemic is a worldwide epidemic of a disease. An influenza pandemic may occur when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity.”

Dvs, en pandemi är när det finns en sjukdom som skapar fler sjukdomsfall än vanligt runt om i världen. Den kan inträffa när ett nytt influensavirus dyker upp som människan inte har någon immunitet mot. Det låter inte särskilt farligt, och speciellt inte om man jämför den med versionen från en månad tidigare [9].

“An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness.”

Dvs, en pandemi innebär att ett nytt virus dyker upp som människan inte har någon immunitet mot, som resulterar i en epidemi runt om i världen som resulterar i en enorm mängd av dödfall och sjukdom.

Covid-19 är definitivt en pandemi enligt den senare definitionen, men hade den varit det med den gamla definitionen?

Så är Covid-19 en farlig pandemi? Borde vi fokusera på cancerpandemin istället? Jag hoppas att jag med den här texten kunnat ge ett något större perspektiv på Covid-19 frågan.

Författare:
Jonas Claesson
jonas.cl@protonmail.com
http://www.graphly.org/

## Referenser
[1] Socialstyrelsen,
    Dödsorsaker första halvåret 2020,
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-11-7034.pdf
[2] Svenska Dagbladet,
    Färre covid-patienter får intensivvård,
https://www.svd.se/farre-covid-patienter-far-intensivvard
[3] Graphly.org,
http://www.graphly.org/
[4] Källkod till Graphly.org,
https://github.com/mokshasoft/mokshasoft.github.io
[5] Eurostat,
    Deaths by week,
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_mweek3&lang=en
[6] The Lancet,
    Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality,
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31647-0/fulltext
[7] Juni 2009: WHO deklarerar svininfluensan som en pandemi,
https://web.archive.org/web/20090611221751/http://www.who.int/en/
[8] Maj 2009: WHO’s definition av en pandemi,
https://web.archive.org/web/20090520211728/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/
[9] April 2009: WHO’s definition av en pandemi,
https://web.archive.org/web/20090418142949/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklam låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

4 tankar på “JONAS CLAESSON: Covid-19: En farlig pandemi?

  1. Jonas Claesson

   Det är jag som har skrivit artikeln. Den hänvisar mest till offentliga data, men för också en del resonemang. Jag vet att man kan kritisera resonemanget, men skulle du kunna utveckla vilka delar som är korkade/felaktiga enligt dig?

   Svar
 1. Jonas Claesson

  Jag väntar fortfarande på svar från dig Johnny Andersson. Kan du förklara i lite mer detalj varför du tycker som du gör?

  Svar
 2. Jonas Claesson

  En uppdatering av artikeln skulle kunna göras. I ovanstående information from Socialstyrelsen så räknas alla som har testats positivt för Covid-19 och dött. Senare studier visar att det endast troligtvis är 17% i Region Stockholm som haft Covid-19 som dödsorsak. I Region Östergötland är motsvarande siffra 15%. Med dessa data skulle Covid-19 bli den minst bidragande orsaken till förlorade levnadsår på Socialstyrelsens lista.

  https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2021/01/genomlysning-om-dodsfall-vid-sabo/
  https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/dodsfall-med-bekraftad-covid-19-granskas/

  Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.