Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

| 8 januari, 2021

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Beslutat den 8 januari 2021:

HSLF-FS 2021:2

Utkom från trycket den xx januari 2021page1image1527256384

Folkhälsomyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att för- hindra spridning av sjukdomen covid-19 och beslutar följande all- männa råd.

1 § I dessa föreskrifter finns kompletterande bestämmelser om såd- ana gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda be- gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

2 § Den som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 § ska, utöver vad som framgår av förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistasi verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),
 2. skriftligtdokumenteramaxantaletochhurberäkningenenligt1hargjorts,
 3. tydligtanslåmaxantalet,
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kanundvikas,
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händernamed tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verk-samheten har vidtagit,
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folk-hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

HSLF-FS 2021:xx

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verk- samhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna i 1-4 gäller inte för gallerior och köpcentrum.

Allmänna råd

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller besökare.

Informationsmaterial om hur smittspridning kan undvikas finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Allmänna råd till 4 kap. 1 § och 5 kap. 1 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Trängsel kan undvikas genom att

 1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla tillvarandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal, och
 4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och påtider med mindre beläggning.

3§ Maxantalet enligt 2 § ska beräknas på sådant sätt att varje besö- kare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

4 § Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områ- den där människor samlas.

Första stycket gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrym- men eller andra liknande inrättningar.

___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 januari 2021. Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklam låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 En tanke på “Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 1. Jonas Claesson

  Ännu en spik i kistan för vår demokratiska frihet på samma dag som pandemilagen kom. Det är en totalitär antidemokratisk lag som får mig att tänka på Riksdagsbrandsförordningen i Hitlers Tyskland (https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagshusbranden, https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagshusbranden). Det var ett viktigt steg för att Hitler fick den makt han slutligen fick.

  Enligt wikipedia “Riksdagshusbranden (tyska: der Reichstagsbrand) kallas den eldsvåda som härjade Berlins riksdagshus den 27 februari 1933 och som anses vara ett avgörande moment i etablerandet av nazisternas styre.”

  Enligt wikipedia “En knapp månad senare, den 27 februari brändes riksdagshuset ner, vilket skylldes på kommunisterna och därmed inte stärkte deras ställning. Med stöd av detta och genom att öppet anklaga kommunisterna för mordbranden drevs Hindenburg till att underteckna nya lagar som innebar inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna (Riksdagsbrandförordningen).”

  Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.