GÄSTINLÄGG. Hans Sandin: Detta bryter mot grundlagen!

| 9 januari, 2021

I fredags gjordes ett lagbrott mot Svenska folket genom klubbandet av pandemi lagen som alltså ska börja gälla på söndag. Det är emot Sveriges lag. Ändring av grundlag kräver ett nyval till riksdag, se nedan: (kopierad text)

Låt oss nu se på vad detta innebär.

Förslaget innebär att regeringen försöker få riksdagen att fatta ett beslut som strider mot Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform även kallad Regeringsformen (RF) 1 kapitlet 1 och 9 §§, 2 kapitlet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 19 §. 1

Som alla ska veta, framför allt våra folkvalda och regeringens jurister, så går grundlag före lag. Med andra ord kan riksdagen inte anta en lag som strider mot Regeringsformen. Inte ens om lagen skulle vara behjärtansvärd.

Den brödtext som ackompanjerar lagförslaget saknar helt vetenskapliga referenser och strider därmed mot RF 1 kapitlet 9 § och Förvaltningslagen (2017:900) 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 38 §§.

Det lagförslag som nu framförs i remissen S2020/09214 strider mot folkets få grundlagsstadgade rättighets-och frihetslagar.

När regeringen följer RF 1 kapitlet 1 och 9 §§ innebär det att regeringen inte får lägga fram en lag som strider mot RF 2 kapitlet 19 §.

Om regeringen lägger fram en lag som strider mot RF och EU:s rättsregler får den lag som stiftats i strid med RF 1:19 inte användas enligt RF 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §. Där står explicit att ”grundlag går före lag”

Regeringen får därför inte ens lägga fram ett lagförslag som strider mot vår grundlag. Lagen får inte heller strida mot EU-rätten.

Ingen lag eller förordning vare sig kan eller får övertrumfa Regeringsformen, hur behjärtansvärda de än är.

För att upphäva eller ändra RF krävs det enligt RF 8 kapitlet 14 § att ett lagförslag först antas och sedan förklaras vilande till dess det har skett ett riksdagsval minst nio månader efter det att förslaget lades på riksdagens bord. Efter riksdagsvalet ska sedan grundlagen ånyo konfirmeras av den nya riksdagen för att vara gällande.

Vidare står det i RF 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § 2 st ”Vid prövning enligt första stycketav en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).”.

Till yttermera visso står det i RF 2 kapitlet 19 § att riksdagen inte får stifta lag som strider mot EU-rätten som exempelvis artiklarna i EKMR och EURS samt utslag i EU:s rättsväsen.

Detta innebär att ingen lag kan stiftas som strider mot eller upphäver grundlagen eller strider mot EU-rätten. Det innebär också att föreliggande förslag till lag inte ens kan framläggas för riksdagen utan att regeringen bryter mot Sveriges grundlagar.

Om vår grundlag inte skulle räcka, vilket den gör med råge, så kommer Europeiska Unionens Rättighetsstadga (EURS) 2 den svenska befolkningen till hjälp. Och då gäller även RF 11 kapitlet 14 § (gäller domstolar) och RF 12 kapitlet 10 § (gäller myndigheter (även om domstol skulle omdefiniera sig till myndighet)). I dessa tvenne paragrafer står i andra stycket att ”Grundlag går före lag”.

Dessutom saknar förslaget vetenskap bakom de tomma orden varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot RF 2 kapitlet 19 § om lagförslaget skulle antas.

Med ett korrekt lagföljande så finns det bara en sak för regeringen att göra: Lagförslaget ska därför omedelbart dras tillbaka.

Om regeringen framlägger lagförslag som strider mot Regeringsformen innebär det ett erkänt sakförhållande att regeringen uppsåtligen och överlagt bryter mot Regeringsformen. Detta innebär att riksdagen enligt RF 6 kapitlet 7 § eller konstitutionsutskottet omedelbart avsätter regeringens samtliga medlemmar som undertecknat lagförslaget.

Var är den tredje statsmakten som ska granska att lagar följs av riksdag och regering???? Vi betalar skatt till er för att ni ska göra ert jobb!!

Hans Sandin


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklam låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “GÄSTINLÄGG. Hans Sandin: Detta bryter mot grundlagen!

 1. Jonas Claesson

  Jag förstår inte alla som applåderar den här lagen. Den är totalitär och antidemokratisk. Den ger regeringen makt att begränsa demonstrationsfriheten. Dom som kämpade för att vi skulle få den rättigheten vänder sig nog i sina gravar nu.

  Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.