GÄSTSKRIBENT JONAS CLAESSON: Mötesfriheten är okränkbar i en demokrati

| 26 januari, 2021

Jag är en vanlig medborgare som har blivit orolig över hälsan i den svenska demokratin. Det är därför jag skriver denna artikel. Sverige lever nu under ett antidemokratiskt styre, i alla fall om man ska tro på vad våra politiker brukar säga i kritik av andra länder. Pandemilagen ger bl.a. regeringen möjlighet att inskränka mötesfriheten och förbjuda demonstrationer, vilket kännetecknar odemokratiska länder. Tänkvärt är att dessa diktaturer som Sverige regelbundet kritiserar också använder olika argument för att begränsa mötes- och yttrandefriheten. Varför ska vi acceptera argumenten som Sveriges regering använder?

 • “Mötesfriheten är okränkbar i en demokrati”, står det på centerpartiets hemsida [1].
 • “Frihet – yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet. Det här är våra värderingar.” står det på socialdemokraternas hemsida [2].
 • “I Sverige är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet.” säger Alice Bah Kuhnke (Miljöpartiet) i en interpellationsdebatt i riksdagen [3].
 • “Mötesfriheten är fortsatt kraftigt inskränkt och myndigheterna arbetar systematiskt för att försvåra och förhindra protestdemonstrationer.” står det i Utrikesdepartementets rapport angående demokratin i Belarus [4].

Påståenden likt dessa är lätta att hitta från alla riksdagspartierna, olika myndigheter, NGO:er, etc, etc. Det skulle nog vara svårt att hitta någon som inte tyckte att mötesfriheten var en hörnsten i en fungerande demokrati. Betyder det då att vi inte längre har en fungerande demokrati i Sverige sen pandemilagen röstades igenom [5], nu när vi lever med en kraftigt inskränkt mötesfrihet i Sverige? Det verkar ju onekligen så om man läser vad våra egna politiker har sagt i frågan tidigare [6].

Mötesfriheten är grunden i en demokrati

Att mötesfriheten är grunden i en demokrati skulle nog de flesta riksdagspolitikerna 2018 ha svarat ett rungande JA på. Dem flesta partier har historiskt även kritiserat andra länder som inskränker mötesfriheten. Ett ytterligare bevis på att den är så extremt viktig visas av att den är reglerad i den första och viktigaste grundlagen, Regeringsformen [7]. När den skrevs så tyckte man tydligen att mötesfriheten till och med var viktigare än yttrandefriheten som är den yngsta grundlagen [8].

Efter att pandemilagen röstades igenom fredagen den 8 januari 2021 har man redan låtit polisen slå ner på helt fredliga demonstrationer, och polisen har till och med använt fysiskt våld mot pensionärer [18]. Är det så här vi i Sverige vill att landet ska styras? Vill vi ha möjligheten att demonstrera mot beslut som berör oss till och med på ett så direkt sätt som att begränsa vår rörelsefrihet? Att inte fler gör motstånd mot detta förvånar mig, men jag tror att missnöjet gror och till slut kommer folket att ställa sig upp mot sina förtryckande makthavare. Precis på samma sätt som sker i andra länder som våra politiker rutinmässigt kritiserar.

Är Sverigedemokraterna de enda demokraterna?

Läser man protokollet från riksdagen rörande pandemilagen så ser det ut som att vi bara har ett demokratiskt parti i Sverige, Sverigedemokraterna. Det kan vara något förvånande för många eftersom det oftast är de som anklagas för att vara anti-demokratiska. Anledningen till att SD kanske är Sveriges enda demokratiska riksdagsparti är att det var det enda partiet som röstade emot pandemilagen [5], alla andra partier valde att rösta för. Vid noggrannare granskning ser man att SD heller inte är så demokratiska. I debatten och protokollet syns det att de är för en pandemilag, fast med några undantag [9]. Den första skillnaden är att SD vill att regeringens beslut om nedstängning ska prövas direkt av riksdagen och inte efter en vecka. Den andra skillnaden är att lagen ska gälla hälften så länge, och den tredje att besluten bör bygga på “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Dvs, inte heller Sverigedemokraterna är demokrater eftersom de vill inskränka mötesfriheten. KD, SD och Socialdemokraterna bör därför ta bort ordet demokrati ur sina partinamn för att inte vilseleda de som röstar. Liberalerna bör byta namn helt eftersom de inte är det minst liberala, inte ens när det gäller grundlagsskyddade rättigheter.

Yttrandefriheten är grunden i en demokrati

En lag som pandemilagen tror jag aldrig hade kunnat röstas igenom om medielandskapet hade varit mer diversifierat än det är idag. Att medieägandet har centraliserats mer och mer är ett problem för yttrandefriheten, och i Sverige har ägandet centraliserats till extremt få ägare [16]. Det gör att rapporteringen i hög grad blir likformig, och när de flesta av dessa medier dessutom är beroende av presstödet så blir medierna inte särskilt oberoende av det de bör granska. Jag vet att fler och fler upplever att medierna har blivit mer likt en PR-kanal för regeringen och riksdagen, och att journalister inte längre ställer svåra frågor följt av svåra följdfrågor. “Alternativ media”, eller medier som är finansierade med donationer från folket och inte genom presstödet, gör ofta ett mycket bättre jobb. De har inget att förlora på att göra sig ovän med makten, utan har allt att vinna på att ställa svåra frågor. Det finns ett sug efter bra journalistik. Lyssna t.ex. på Swebbtvs intervju med JK angående pandemilagen, och fundera på när du senast hörde en liknande skarp intervju i t.ex. SVT, SR, DN eller SvD [11].

Jag tycker det är något fel med hur covid-19-pandemin hanteras i media. Är det balanserade debatter vi får höra? Har vi t.ex. hört någon i SVT debattera emot social distansering? Eller en debatt som balanserar demokratisk frihet emot pandemiåtgärderna? Varför har vi inte sett en sån debatt? Jag tror att av någon anledning vill Sanningsministeriet (regeringen, SVT, SR, SvD, DN, GP, m.m.) att vi ska tycka på ett visst sätt. Följer du nyheter varje dag endast från dessa är risken stor att du får en sned bild av verkligheten. Inte så mycket för att det dom säger är fel, utan för att det utelämnas många viktiga perspektiv som också är korrekta. Jag skulle rekommendera att balansera din bild av verkligheten med att minst en gång i veckan läsa eller se något från “alternativ media”. Det kan väl inte skada? Jag skulle rekommendera t.ex Swebbtvs nyhetssändningar.

Slutligen kan man lätt hitta uttalanden från de flesta partier om hur yttrandefriheten är grunden i en demokrati [10]. Det har blivit väldigt aktuellt i dagens samhälle där stora utländska monopolföretag styr över informationen. Tycka vad man vill om huruvida dessa företag ska få censurera eller inte, eller göra som de vill. Faktum är att de gör det, och det påverkar yttrandefriheten negativt. Är det någon som tror att svenskarna på 70-talet hade accepterat att ett Amerikanskt företag styrde över vad som fick sägas i praktiken?

Hitlers maktövertagande

Det finns vissa liknelser mellan dagens Covid-19 skrämsel [17] med tillhörande brott mot våra grundlagsskyddade friheter och Tyskland under 30-talet. Enligt Wikipedia, “Riksdagshusbranden (tyska: der Reichstagsbrand) kallas den eldsvåda som härjade Berlins riksdagshus den 27 februari 1933 och som anses vara ett avgörande moment i etablerandet av nazisternas styre.” Denna händelse gav Hitler möjlighet att införa Riksdagsbrandsförordningen. “Riksdagsbrandförordningen gav enligt artikel 48 i Weimarkonstitutionen regeringen befogenheter att vidta åtgärder för att skydda allmänheten utan riksdagens godkännande och upphävde de flesta medborgerliga rättigheter på obestämd tid” [12]. Det går såklart inte jämföra dagens händelser med de som hände i Tyskland under 2:a världskriget, men hur många visste 1933 vad som skulle hända i framtiden? Hur vet vi att dessa lagar vi skapar i Sverige idag inte missbrukas i framtiden? Är det inte just detta som grundlagarna ska skydda oss mot?

Mänskliga rättigheter och brott mot mänskligheten

Efter 2:a världskriget så dömdes många i Nürnbergrättegångarna för brott mot mänskligheten [13]. Det var inte bara generaler och militärer som stod åtalade utan även ministrar, läkare, domare, tjänstemän, företagsledare, chefer, mm. Ingen skulle bli fri från straff även om de handlat på order. Det gällde inte heller bara folkmord och liknande, utan även “Andra omänskliga handlingar av liknande beskaffenhet som uppsåtligen förorsakar svårt lidande, svår kroppslig skada eller svårt själsligt eller fysiskt men” [14]. En nedstängning eller en restriktion skulle kunna falla under detta enligt min mening, och det borde prövas i domstol framöver.

Pandemilagen bryter mot flera mänskliga rättigheter [15].

 • Artikel 3. “Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Har vi frihet om vi inte får protestera mot beslut som vi berörs av?
 • Artikel 13. “Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.” Att fritt förflytta sig begränsas av pandemilagen.
 • Artikel 20. “Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.” Denna mänskliga rättighet har vi definitivt blivit av med i Sverige [18].
 • Artikel 27. “Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” Kulturlivet är kraftigt begränsat genom pandemilagen, så även på denna punkten har vi förlorat våra mänskliga rättigheter.

Var det inte lite lättare att bli förbannad när liknande saker hände i länder som är våra “fiender”? Hur känns det nu när det händer oss i Sverige? Ska vi bli lika upprörd och göra motstånd, eller finna oss i vår nya fångenskap?

Måste vi göra något åt smittspridningen?

Måste vi inte göra något åt smittspridningen? Det kanske vi måste, men vad ska vi göra? Jag tycker inte att sätta demokratin ur spel är rätt väg att gå oavsett hur farlig pandemi vi drabbas av. Drabbas vi av en verkligt farlig pandemi så kommer människor naturligt vilja skydda och isolera sig och man kommer därför inte att behöva frihetsberöva dessa människor. Att sätta demokratin ur spel är en helt ny väg som vi aldrig prövat förut. Den vägen har andra länder i historien gått med ödesdigra resultat.

Vad ska vi göra då? Det som händer nu är inget nytt om man tittar tillbaka i modern historia. Liknande pandemier har drabbat välden förut. Vi kan ta Asiaten 1956-58 och Hongkonginfluensan 1968-70. Dessa influensor var värre än Covid-19 pandemin, och speciellt om man räknar dödlighet per 1000 invånare, eftersom befolkningen var betydligt mindre då. Vad gjordes då? Sjukhusen var överbelastade även då, och man valde att stänga skolorna i några dagar, gå ut med rekommendationer till allmänheten och införa besöksförbud på sjukhus [19]. Mötesfriheten inskränktes inte vid någon av dessa pandemier, och småföretagares, butikers och restaurangers möjligheter att försörja sig begränsades inte.

Ska vi göra något åt pandemier bör vi istället titta på vår sjukvård. Vi hade en gång i tiden en ganska bra sjukvård. Att sjukvården är belastad just nu i Sverige beror på att vi har näst sämst intensivsjukvårdskapacitet inom EU, och bland de sämsta inom OECD. Som ett exempel kan nämnas att Tyskland har 5 gånger fler intensivvårdsplatser än Sverige per capita [20].

Ett urskuldande argument för lagen som kommer dyka upp är att den bara är temporär. Vad spelar det för roll? Den blir inte mindre antidemokratisk för det. Hur vet vi att lagen inte kommer att förlängas? Sammansättningen i riksdagen kommer inte att ha ändrats när lagen går ut. Dessutom så påstod Modernas VD Stephane Bancel nyligen att vi troligtvis kommer att få leva med Covid-19 för all framtid, dvs att det är en endemisk sjukdom [21]. Så argumentationen kring varför vi behöver pandemilagen kommer se ut på samma sätt framöver, och då finns det en risk att politikerna kommer att göra lagen permanent. Speciellt eftersom det saknas en riktig opposition i riksdagen mot lagen.

En varning

Ni som är ansvariga eller medhjälpare i att kränka våra mänskliga rättigheter, ni som begår handlingar som kanske är brott mot mänskligheten, ni som kränker våra friheter, ni som kränker våra grundlagar, ni bör tänka på att en dag kanske dessa handlingar kommer prövas i domstol. Ingen av er kommer förhoppningsvis komma undan i en rättsprocess med att “ni bara följde order”.

Till er andra vill jag säga att det inte är något oövervinnligt vi står inför, men trycker vi inte tillbaka nu då är jag orolig för framtiden för oss svenskar. Det är ingen diffus grupp människor som har röstat igenom den här lagen. De som har röstat för, emot eller avstått att rösta står tydligt i protokollen. Det är 45 människor av kött och blod precis som dig och mig, vars enda jobb är att representera oss. De har tagit vår demokrati ifrån oss. Låt dom inte göra det.
Författare: Jonas Claesson
jonas.cl@protonmail.com
http://www.graphly.org/

Referenser

I dessa tider med censur på internet försvinner ibland information. Det finns en icke-vinstdrivande tjänst på internet som heter Wayback Machine, som lagrar viktiga hemsidor på nätet. Det innebär att man kan hitta gamla hemsidor som sen länge har plockats ned eller ändrats. Desto populärare hemsida, desto fler versioner sparas vid olika datum. För att hämta en hemsida från Wayback Machine gå till adressen http://web.archive.org/web/<länk>, t.ex. http://web.archive.org/web/https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=swdÖverst på sidan kan man välja från vilket datum man vill se hemsidan från.

 1. https://www.centerpartiet.se/lokal/vasterbotten/umea/startsida/nyheter/nyheter/2017-02-17-motesfriheten-ar-okrankbar-i-en-demokrati
 2. https://www.socialdemokraterna.se/download/18.61db1f4116d5d8fea6f1b18/1572532938222/kongressprotokoll_2019.pdf
 3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellationsdebatt/islams-paverkan-pa-det-svenska-samhallet_H510578
 4. https://www.regeringen.se/rapporter/2020/12/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-belarus/
 5. En tillfällig covid-19-lag – Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23
 1. “Mötesfriheten är grunden i en demokrati”
 1. Regeringsformen
 1. Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
 1. En tillfällig covid-19-lag – Hela betänkandet
 1. Yttrandefriheten är grunden i Demokrati
 1. Swebbtvs JK intervju om Pandemilagen, inslaget börjar på 7 min 19 sekunder i nyhetssändningen
 1. Riksdagshusbrandsförordningen
 1. Nürnbergrättegångarna
 1. Brott mot mänskligheten
 1. Universal Declaration of Human Rights
 1. SOU 2016:80, sidan 75
 1. ProjektSanning, Covid-19 en farlig pandemi?
 1. Swebbtv, Polisen stoppar demonstration mha Pandemilagen, inslaget börjar på 2 min 9 sekunder i nyhetssändningen
 1. https://web.archive.org/web/20160815204251/http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6140
 2. Statistik om svensk sjukvård
 1. http://web.archive.org/web/20210120160808/https://www.cnbc.com/2021/01/13/moderna-ceo-says-the-world-will-have-to-live-with-the-coronavirus-forever.html

Relaterade länkar

Demonstrationsfrihet/Mötesfrihet

Grundlagarna

Riksdagshusbranden

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Läkarrättegången

Domarrättegången

Ministerierättegången

Brott mot mänskligheten

Universal Declaration on Bioethics and Human Rights

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

Corbett Report, en bra alternativ informations kanal på engelska


Vi behöver ditt stöd!

Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklam låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 En tanke på “GÄSTSKRIBENT JONAS CLAESSON: Mötesfriheten är okränkbar i en demokrati

 1. VICTORIA

  jonas claesson!!!!!!!!!!!!!! HELT MATT!!! KRISTALLKLART OCH MED! ALL BEHÖVLIG FAKTAKOLL TILLGÄNGLIG- REDOVISNINGEN FÖR DEN
  DECENNIER FÖRDA OCH SVERIGE RUINERANDE , MR-BROTTSLIGA SOCIALDEMOKRATISKA POLITIKEN , MOTSTÅNDSLÖST OCH INFANTILT GODKÄNT AV NÖDV KOMPETENS OCH INTELLEKTUELL VIGÖR AVSAKNADE “OPPOSITIONEN”.
  JONAS CLAESSONS “WAKE UP !!” – INLÄGG , BORDE! ( I ETT NORMALT DEMOKRATISKT LAND ) BLI ÅTFÖLJT AV OTAL! DEMOKRATISKA ARRANGEMANG, MED DEBATTER OM – MEN – ACK! – JU AV REGERINGEN OCH 55(!) DEMOKRATIFIENTLIGA RIKSDAGSLEDAMÖTEN , REDAN! SLUGT FÖRUTSEENDE, MED “PANDEMILAGEN”
  ( =” VÅTA FINGRET I LUFTEN”) AVSETT SÄTTAS P FÖR! ( + KOMMER LYCKAS I ETT LAND MED 80% (S)-VÄLJARE)
  -“INLEDNINGSVIS”( SIC!) TOM SEPTEMBER.

  Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.