Theodore Johnson: Bulletins Thomas Gür glömmer den övergripande anledningen till svenska statens dysfunktionalitet

| 14 februari, 2021
Stora riksvapnet med Serafimerordens kedja är en symbol för Svenska staten. Wikipedia

Bulletins Thomas Gür skriver i ledartexten “Svenska statens synligaste signum” den 10 februari att “[d]ysfunktionalitet är det uppenbart utmärkande draget för den svenska staten”.

En mer övergripande slutsats och ett lämpligare beskrivande “begrepp[..]” bör vara att den svenska staten karaktäriseras och drivs i huvudsak av moralisk självrättfärdighet — att göra gott, vara solidarisk, bekämpa orättvisor och diskriminering — och därtill en vision med bristande planering och tillhörande konsekvensanalyser för Sveriges framtida samhälle, där efterklokheten förklarar varför “gamla regeringars och riksdagars försummelser, försyndelser och urusla beslut” har via valsedeln orsakat det rådande samhällstillståndet. Därav saknar det nämnvärd betydelse att söka förklaringen i “ett otal faktorer till varför det har blivit så här”.

Gür exemplifierar med vapenstöld från självaste Regeringskansliet, elbrist på grund av nedstängningar av kärnkraftverk och Covid-19 (ungefär 90.000 personer avlider varje år med en topp år 2002 på 95.000 med en folkmängd på knappt 9 miljoner; år 2020 är överdödligheten enligt obekräftade uppgifter 6.000, med en folkmängd på drygt 10 miljoner).

Han adderar till den knappt ändliga dysfunktionalitets-listan med övriga samällsproblem så som “[k]riminalpolitiken, skolan, rättsväsendet, migrationspolitiken, utanförskapet, arbetsmarknaden, bidragssystemet …”.

Av okänd anledning väljer Gür — möjligen beroende på att han rör sig i trygga, stabila miljöer och därav alltjämt upplever att i “många avseenden är vårt land och vårt samhälle mycket välfungerande” — att inte namnge det övergripande problemområdet av statlig dysfunktionalitet som påverkar alla andra: migrationspolitiken, verktyget för visionen om ett mångkulturellt Sverige, till vilket pris som helst.

Alla uppräknade dysfunktionaliterter sammantaget, inklusive Covid-19:s dödliga och sjukliga konsekvenser samt elbrist, bleknar i jämförelse med den raserade tryggheten (statens primära uppgift och ansvar tillsammans med tillgängligheten av dricksvatten och säkerställandet av livsmedelsproduktion). Eller, den fundamentala förändringen av Sveriges karaktär där en nyvaken medvetenhet om svensk identitet gradvis förändrar den sammanhållande gemenskapen och tilliten — ett folks omdanande är den största förändringen som samhällen kan genomgå (t.ex. de amerikanska) liksom ändrat statsskick.

Den “största skulden” menar Gür, bär den “svenska statsmakten” när den i själva verket kan sökas i de röstberättigade medborgarnas ovana att ta ansvar för strategiska politiska beslut i valtider och som, om inte “såg det komma”, valde att blunda för de allt sämre sociala, ekonomiska och politiska förutsättningarna (den gürska “integrationspotentialen”) för ett fortsatt mångkulturellt (de facto mångetniskt) berikande av Sverige — av solidariska och moraliska skäl, till vilket pris som helst.

2015 Fredrik Reinfeldt (M):
"– [SD:s] kärna består av de flesta av landets rasister och kraftigt främlingsfientliga"
"– Hur kan man förstå att 800 000 väljare röstade på Sverigedemokraterna?"


2010 ­Expressen Ledare, Anna Dahlberg:
"– Men i dag är ansvaret väljarnas. Än finns chansen att stoppa främlingsfientlighetens intåg i demokratins högborg. Rösta nej till hatet i dag!"


1997 Riksdagen, Pierre Schori (S):
"– Rasism och främlingsfientlighet skall kriminaliseras och jagas. Det går inte att i en demokrati hitta några ursäkter, till exempel att det är fel på invandrar- och flyktingpolitiken."

Theodore Johnson


DONERA – stöd oss

SWISH: 0735 29 63 35

För yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklam, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje gåva är betydelsefull.

Paypal:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.