En farlig väg? “Deltagande i rasistorganisationer kan förbjudas”

| 28 februari, 2021

“Det ska bli förbjudet att delta i rasistiska organisationer. Det kommer kommittén som arbetar med frågan att föreslå i april, erfar TT.

Kommittén är dock inte enig. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill inte se något förbud.

I juli 2019 tillsatte regeringen Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer. Uppdraget var att överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och hur ett sådant förbud skulle utformas.

Kommittén skulle också överväga om det bör införas ett förbud mot rasistiska organisationer.

Kommittén ska lämna sitt betänkande i april. Än så länge finns det en majoritet för att införa ett straffrättsligt ansvar för deltagande i en rasistisk organisation. Enligt vad TT erfar står S, M, C, MP och KD bakom det förslaget.”

tt/omni


DONERA – stöd oss

SWISH: 0735 29 63 35

Ni bidrar till att vi kan fortsätta ge ut ProjektSanning

Ingen reklam, låsta artiklar eller prenumerationer

Varje gåva är betydelsefull

Paypal:

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1 En tanke på “En farlig väg? “Deltagande i rasistorganisationer kan förbjudas”

 1. Tage Sundin

  Mja, ett sådant förbud skulle strida mot Regeringsformen (en av grundlagarna). För en ändring krävs beslut av två riksdagar med mellanliggande val, varför ett sådant förbud teoretiskt skulle kunna träda ikraft först någon gång hösten 2026. För övrigt undrar man vem eller vad som ska besluta att organisationen X är rasistisk men inte organisationen Y…

  Lycka till, får man väl säga!

  “2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
  Opinionsfriheter
  1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
  1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
  3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
  5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
  6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”

  Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.