“Jag gjorde bara mitt jobb!”

| 9 mars, 2021
Bildkälla: nkpg.news

I lördags den 6 mars var jag på demonstrationen för frihet och sanning i Stockholm, och det slog mig hur lite personligt ansvar poliser känner för sitt jobb. “Jag har ingen personlig åsikt, jag gör bara mitt jobb och jag har inget val”, sades av flera poliser. Eftersom deras arbete sedan pandemilagen röstades igenom delvis har blivit att begå brott, så blir dessa ursäkter väldigt problematiska. Nürnbergrättegångarna i Tyskland efter andra världskriget visade tydligt att personligt ansvar kan utkrävas. Vanligtvis brukar polisen vara närvarande på demonstrationer för att skydda demonstranterna och hålla ordning, men i lördags blev deras uppgift att ingripa och föra bort lugna människor som stod och lyssnade på talen.

I Sverige är grundlagen den lag som står över de andra lagarna. Så här står det på riksdagens hemsida “Grundlagarna står över alla andra lagar. Det betyder att innehållet i de andra lagarna aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.” [1] Vidare står det; “Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna av en grundlagsändring måste vara extra genomtänkta. Tanken är att skydda demokratin. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som till exempel begränsar människors fri- och rättigheter. För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två likadana beslut och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag som tycker som de själva gör i frågan.”

Ovanstående gör det tydligt att pandemilagen strider mot grundlagen eftersom pandemilagen gör det möjligt att begränsa mötesfriheten som finns reglerad i grundlagen. Pandemilagen har heller inte röstats igenom två gånger med val emellan. Följaktligen, poliser som angriper/ingriper mot en fredlig demonstration med hänvisning till pandemilagen, på order eller ej, gör sig skyldiga till brott mot grundlagen och därmed också vår demokrati. Ponera att en polischef hade beordrat några poliser att råna en guldsmedsaffär, och att poliserna gör det. Hade de då kunnat säga “jag följde bara order” i rättegången som de förhoppningsvis hade åtalats i? Förhoppningsvis inte. Detsamma borde gälla dessa poliser som bryter mot grundlagen.

Hur ska vi kunna få dessa människor att ta sitt personliga ansvar om de inte tvingas ta konsekvenserna av sina handlingar? Åtal samt eventuellt dom och avsked är vad dessa bör förvänta sig i framtiden. Observera att detta också synnerligen gäller polischefer. Jag kan förstå att detta kan låta hårt, och att många poliser ställs inför ett mycket svårt val, d.v.s mellan att följa lagen eller följa order. Många har också blivit poliser med viljan att göra samhället bättre, och dessutom så är de flesta ekonomiskt beroende av sin lön, vilket kommer göra deras beslut ännu svårare. Vi som samhälle behöver stödja de som väljer att stå upp för lagen, för väldigt få vill vara helt utan poliser.

Vad kan vi göra för att återställa demokrati och mänskliga rättigheter [2] i Sverige? Svaret är att makthavare bör kunna hållas personligt ansvariga för sina beslut. Konkret i fallet rörande demonstrationen på Medborgarplatsen, skulle jag föreslå att allt videomaterial från demonstrationen samlas in och gås igenom. Sedan väljs en polis ut som är tydligt identifierbar och som begår ett brott mot grundlagen. All kraft bör därefter satsas på att skapa ett åtal mot denna så att åtminstone den polisen blir åtalad, dömd och avskedad. Upprepas detta vid varje demonstration så kommer snart poliser ta sitt personliga ansvar, gå samman och stå upp mot sina kriminella polischefer, som i sin tur måste stå upp mot sina kriminella chefer. Först då kommer vi ha en polismyndighet som står på demokratins, mänskliga rättigheters och folkets sida.

Författare: Jonas Claesson


DONERA – stöd oss

SWISH: 0735 29 63 35

Varje gåva är betydelsefull

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

8 tankar på ““Jag gjorde bara mitt jobb!”

 1. myndi,,,ghete,

  Bra artikel, men det hela är mycket enkelt. Inkvoteringe är det ord som bäst beskriver svenska så kallade myndigheter. Och detta inkluderar i högsta grad även den svenska genuskäpphästpolisen.
  “Våra” (är till för dom själva så att oduglingar ska kunna ha ett jobb att gå till) myndigheter är a) alldeles för stora, b) sysslar med fel saker på grund av kompetensbrist, samt c) är helt värdelösa och rättsvidriga.

  Det gäller att ha rätt perspektiv så att man inte blir besviken. Räkna inte med något, hjälp eller service, från personer som inte kan ta hand om sig själva. Planera ditt eget liv. De smarta förbereder för flytt till ett mer normalt land.

  Det vore väll fantastiskt om skatteintäkterna försvann och kvar är fånarna – utan finansiering. Då får de köpa en packmoppe och panta flaskor för att finansiera genusprojekt och annat strunt.

  Svenska så kallade myndigheter driver i dag sitt “arbete” helt godtyckligt och baserat på skit”vetenskaper” som det extremt skrattretande “ämnet” genusvetenskap.

  Om du känner dig osäker, gör tvärt emot vad som sägs från fåntrattar i den svenska statsapparaten. Då blir det med störs sannolikhet bäst.

  Vi har en så kallade “statsminister” som helt sakar bildning. Vem bryr sig om en sådan gestalt?

  Tänk själv!

  Myndigheterna är vad dom är, lekstuga för genustanter (av båda könen). Omvärlden skrattar. Med rätta.

  Tips. När jag är utomlands brukar jag säga att jag kommer från Norge. Det blir mindre frågor på det sättet.

  PS. Glöm inte att slänga plastpåsarna i sjön.

  Svar
 2. Andy

  This was a great article, Jonas. I think you made a really important point drawing the connection between Nazi soldiers and Swedish police officers. Some people might think the connection is harsh but I feel it is 100% relevant. Police officers are there to enforce laws not break them. If they get illegal orders, which the mandates of the Pandemic Law actually are, then they are not allowed to follow those orders. When they follow illegal orders they become criminals themselves. The only way to deal with criminals is to hold them personally accountable via all legal remedies. People need to start getting police officers names, badges, and liability insurance numbers and begin filing personal liability lawsuits against these officers. I think most officers are good people and want to do the right thing but as you said they are either too scared or naive to make the right decision and actually follow the law. Unfortunately being scared or naive is not a valid excuse for destroying human liberties and ending our beautiful free country. As the person above said the government is rotten from the very top all the way down. Remember though that useless career politicians like Loven and the others can only maintain their facade of power when the police illegally enforce their illegal laws that break the very foundation of the Swedish legal system. Stay strong and fight on! We cannot give up. We cannot lose hope. Our ancestors fought for freedom. Now we must do the same. Although peacefully and legally.

  Svar
 3. Jonas Claesson

  Jag kan förstå att denna artikeln kommer uppfattas som väl hård av vissa, jag förstår det. Om man som jag ser det, och många andra, tycker att demokratin är i fara, då känns lösningen mindre hård. Vi behöver alla ha en diskussion om vad som är problemen och hur vi ska lösa dom. Jag mottar gärna kommentarer med andra förslag om hur vi ska få polisen att följa lagen. Alla diskussioner har otroligt många perspektiv, och det ovan är ett av mina perspektiv på Sveriges demokrati.

  Några förslag som jag redan har fått är att istället för att anmäla polisens fotfolk, gå på insatsledaren, eller på den polisen som i megafon skrek ut att demonstrationen var olaglig enligt pandemilagen och måste upplösas.

  Svar
 4. Theodore Johnson

  Det handlar om någonting betydligt större än att poliser bara lyder order utan att reflektera över den lagliga relevansen.

  Det handlar om att vi moderna medborgare i den moderna demokratin inte har gjort oss medvetna om, på grund av historisk ovana — alla nu leva de generationer har levt i en tid av trygghet, frihet och jämställdhet —, vilket ansvar varje individ har att upprätthålla demokratins principer i offentligheten.

  Det ansvaret har tagits av och legat hos makthavarna (politikerna) och har avsett orättvisor och diskriminering i andra länder.

  Det är således inte bara makthavare (t.ex. polisbefäl) som “bör kunna hållas personligt ansvariga för sina beslut”, det gäller i ännu högre grad medborgarna själva (varav vissa blir poliser).

  Framtiden får utvisa huruvida makthavare på alla nivåer, från justitieministern till polisbefäl, och övriga medborgare kommer att ta personligt ansvar för att demokratins principer och grundlagen (här: mötes- och yttrandefriheten) upprätthålls i offentligheten (om inte annat så för barnens och ungdomarnas skull: att vuxna föregår med gott exempel).

  Svar
  1. Jonas Claesson

   Jag tror det blir svårt att hålla personer som inte är makthavare på något sätt juridiskt ansvariga om demokratin förloras, men jag tycker att alla har ett moraliskt ansvar. Däremot tycker jag att det juridiska ansvaret minst borde gälla alla makthavare, dvs alla som tar beslut i samhällets tjänst. Dessutom ska det gälla alla som olagligen påverkat makthavare att ta antidemokratiska beslut, tex företagare som mutat makthavare för att på så sätt tjäna pengar ur statens kassa.

   Svar
   1. Theodore Johnson

    Alltså, hur jag skulle kunna övertyga fria medborgare att anamma mitt synsätt om personligt ansvar för upprätthållandet av demokratins principer och grundlagen i sådan grad att de tillämpar denna nya insikt av ansvarstagande i praktiken i vardagen?

    (Denna frågeställning svarade de kristnas gud med att ge människan friheten att välja att lyda hans påbud eller inte — det går att misstänka att han hade hört rykten från det idag antika Grekland —, ett förhållningssätt som skiljer sig från muslimers gud som var totalitär, vilket avspeglas i samhällena av idag.)

    Den mest effektiva metoden, förutom religion, är att göra som nordkoreanerna: indoktrinering med politiskt och socialt (folkligt) förtryck.

    Nackdelen är att medborgarna förlorar sin frihet.

    I stället kunde jag informera — dvs. inte döma och fördöma då det skrämmer vissa medborgare till tystnad och gör andra arga som därav inte lyssnar på argument — och, likt Nelson Mandela eller den kristna guden, hoppas på det bästa.

    “Problemet” är människans natur som gör att hon tolkar demokratins principer, (grund)lagar, regler och inte minst religioner efter eget skön och socialt grupptryck.

    Till exempel Sveriges Television (Barnkanalen, 2018), som lär barn att yttrandefrihet är att inte såra, vara taskig eller att kränka.

    (Barn är förmodligen konfunderade över hur vuxna använder sig av yttrandefriheten med deras hätska (sårande) och fördömande (kränkande) retorik gentemot meningsmotståndare i offentligheten gällande aktuella samhällsfrågor så som pandemin, klimatet, genus, värdegrunden och rasism, t.ex. justitieminister Johanssons Twitter i februari: “SD är och förblir ett tvättäkta rasistiskt parti”.)

    Så länge som föräldrar och andra vuxna inte förstår att ta detta ansvar — vilket, som nämnt, inte har behövts tidigare då Sverige har(!) varit tryggt och välfungerande —, står hoppet till att Utbildningsdepartementet får riksdagens uppdrag att demokrati, statsskick, grundlag och samhällssyn/ideologi (socialism, liberalism, konservatism) undervisas i skolor där lärare inte instruerar eleverna om demokratins förträfflighet (indoktrinering) men informerar om dess för- och nackdelar. Och, varför inte, övningsuppgifter i hur en sansad diskussion/debatt föres med en meningsmotståndare och varför det är att föredra framför hätsk (anklaga, smutskasta, fördöma) argumentation.

    (Demokratin har en inbyggd konflikt då minoriteter [här: politiska] ska acceptera majoritetens vilja samtidigt som majoriteten ska respektera minoriteters åsikter och behov.)

    (Det gäller även den statligt införda värdegrunden/”allas lika värde” [och i viss mån även mänskliga rättigheter, UNDOHR, där muslimer har sin egen tolkning i Kairodeklarationen] — sprungen ur friktionen mellan det statligt sjösatta mångkulturella samhället och Sverigedemokraternas intåg i politiken — som hamnar i konflikt med medborgarens självbestämmande över nationsspecifik moral, människosyn och umgängesregler och är ett avsteg från den liberala samhällssynen om individens rätt till frihet utan statlig inblandning i dennes privatliv.)

    Föräldrar, pedagoger och barnexperter får diskutera från och med vilka årskurser som ämnet bör införas (förslagsvis som en temavecka vid årskursernas slut).

    Det slutgiltiga hoppet står dock till att upplysta medborgare (som du själv) känner ett tillräckligt stort behov (nordkoreanerna har efter c:a 70 år ännu inte nått denna kritiska punkt) att vilja agera — förutom att uppfostra barnen i det demokratiska samhällets levnadsregler (utöver sociala normer) — för en ny upplysningstid á la 1700-talet, förslagsvis genom att organisera sig, med historiens frihetskamper som inspiration och tålamod, och söka kontakt med riksdagspartierna för att utröna huruvida de har intresse av att arbeta för ett större demokratiskt ansvarstagande av och medvetenhet hos medborgarna samt återinförandet av Tjänstemannaansvaret.

    (Om riksdagspartierna inte visar intresse, finns ett antal småpartier att välja på, t.ex. Alternativt för Sverige, AfS, och Medborgerlig Samling, MED.)

    Avslutningsvis, — hur en medborgare (t.ex. du Jonas Claesson eller jag) förmår övertyga en polis att hans agerande strider mot grundlagen eller att en justitieminister bör bete sig sansat och föredömligt (framförallt för barns och ungdomars skull), det vete gudarna — en gammal tysk filosof kom till insikten att till och med gudarna själva stred förgäves mot människans dumhet.

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.