PS-redaktion har tagit del av en av våra läsares e-brev till SVT Riksnyheterna. Vi tycker att det är så intressant att vi väljer att publicera det i sin helhet

| 14 april, 2021

Hej Charlotta, 

(informationskopia till Hanna Stjärne, vd) 

Jag vill framföra skarp kritik till Aktuellt-redaktionen i debatten mellan Stenegard (M) och justitieministern (S), som inte ifrågasatte justitieministerns påstående att hans parti inte hade ett delansvar för Moderaternas regeringspolitik under den så kallade (knappt hälften var inte flyktingar enligt Eurostat, 2017) flyktingkrisen år 2014/15. 

Aktuellt, 8 april

https://www.svtplay.se/video/29611336/aktuellt/aktuellt-8-apr-21-00-4

Justitieministern sade bland annat att:

04:38 “Det var Moderaterna som ledde in oss i den krisen.”

07:55 “Nu har vi fått en situation som vi faktiskt klarar av. Så var det inte på Moderaternas tid.”

Hela Sverige minns att:

1) Socialdemokraterna och alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna gav stöd åt Moderaternas politik/agerande.

2) Nuvarande statsminister Löfven (S) sade att Billströms (M) försök till diskussion år 2013 om “volymerna” var ett “avhumaniserande språk” (SVT 2017, där Billström menade att dåvarande statsminister “Reinfeldts reaktion tystade debatten”).

3) Dåvarande (M) och nuvarande (S) statsministrarnas tal om “öppna ERA hjärtan” och “Mitt Europa bygger inte murar”. 

4) Sverigedemokraternas förslag att stänga gränserna ansågs av sju riksdagspartier gå emot den statligt uppfunna “värdegrunden” då partiet ansågs/anses ha mer eller mindre rasistiska människosyn (regeringen deklarerade via justitieministern 19 februari: “SD är och förblir ett tvättäkta rasistiskt part”). 

Varför reagerade inte Aktuellt-redaktionen på dessa uppenbart FELAKTIGA påståenden? 

Jag har svårt att tro att alla på Aktuellt-redaktionen skulle ha glömt bort detta — en situation så anmärkningsvärd att den kommer att bli historisk då Socialdemokraterna och andra partier ändrade politik/agerande. Ni på SVT gjorde t.o.m. en dokumentär om detta.

Hälsningar, 

Beroende på vilka SVT-anställda (eller utomstående) som lovligen eller olovligen får tillgång till texten i detta e-brev:

Dessvärre nödgas jag vara anonym i min kritik, som kan tolkas som en samsyn med Sverigedemokraterna, varför det inte går lita på att ni och alla andra statsanställda inte skulle agera som privatpersoner, på individuell moralisk grund, —

 vi medborgare förstår ännu inte att ta personligt ansvar, av historisk ovana (upprätthållandet av demokratins yttrandefrihetsprincip har tidigare varit en uppgift för politiker och gällt andra länder och inte landets egna medborgare), för att möjliggöra yttrandefrihet då rasistanklagelser skrämmer med-medborgare till tystnad och därav kringgås demokratins lagar och dömande instans rättsväsendet i en anda av “ändamålet helgar medlen”

 (“det är bara bra om en svensk inte vågar uttrycka sina åsikter om han tycker att invandringen orsakar kulturella belastningar eller gillar Sverigedemokraternas invandringspolitik eller inte längre känner sig berikad av statens införda mångkulturella samhälle eller oroar sig för den demografiska trenden som visar att svenskar blir en minoritet i fler och fler kommuner

 — hur många år kommer det att dröja innan SVT vågar (om det överhuvudtaget är möjligt) ta upp detta existensiella ämne (att känna igen sig, att känna sig hemmastadd, att känna gemenskap, mänskliga känslor som gör att invandrare söker sig till sin egen sort t.ex. somalier och syrier i Borlänge respektive Södertälje; när ska även svenskar tillåtas(!) känna på detta sättet utan att bli betraktade som rasister?)

 — eller tycker att den statligt påfunna “värdegrunden” och “allas lika värde” bryter mot en liberal (frånvaron av statens inblandning i medborgarens privatliv) samhällssyn” — att dessa åsikter, som har sin grund i spontant tyckande, inte är rasistiska i sig själva bevisas(!) av att förvånansvärt många invandrare delar dessa åsikter, vilket innebär att svenskar men inte invandrare antas ha en rasistisk människosyn)

 — mot mig som medborgare i kampen mot den förmodade rasistiska människosynen hos en andel av svenskarna eftersom Internet används, ofta anonymt, som 1800-tales skampåle med sociala (privata och offentliga) och ekonomiska konsekvenser för den utpekade/uthängde, varför jag upplever att min grundlagsskyddade yttrandefrihet(!) — medborgaren mot staten/statsanställda — har blivit mer eller mindre obefintlig. Det är helt ofattbart! 

Min oro är inte överdriven. Dina kollegor på SR har tagit emot ett upprop av 39 medarbetare mot det som de upplever vara svenskars rasism arbetsplatsen (SVT 2020). Rimligen finns dessa åsikter även på din arbetsplats SVT, kanske på din avdelning och som inte skulle tveka att hänga ut mig! 

(Jag vet inte hur många miljoner skattekronor som staten årligen känner sig nödgad att använda för att bekämpa det som bedöms vara svenskars rasism mot invandrare. Den 9 april publicerade Bulletins Lars Åberg en artikel om alla föreningar som MUCF ger statsbidrag till. Det är en oerhört otäck och skrämmande läsning för mig som svensk. 
 — Tycker du inte att SVT bör granska hur dessa skattepengar faktiskt används? Hur många “rasistiska” svenskar har de lyckats…. omvända? tysta? Framför allt, hur omfattande anses problemet vara — hur stor andel av svenskarna kan anses vara rasister (jag är osäker på om det görs någon skillnad på att svenskar är rasister eller har en rasistisk människosyn eller beter/uttrycker sig rasistiskt mer eller mindre omedvetet eller oavsiktligt, men oavsett detta så ska det/de bekämpas)?
– 1% (AfS, någon opinionsmätning)
– 15% (SD, Skolvalet 2018, alltså barn och minderåriga tonåringar)
– 17% (SD, Riksdagsvalet 2018)
– 50% (alltså varannan, underförstått vuxen, svensk enl. Bengt Westerbergs övre gräns i SOU 2012)
Hur bedrivs verksamheten — att uppsöka svenskar; producera texter?
Tycker inte du att detta har ett nyhetsvärde?)

(Dessutom, anser inte du och SVT att det finns ett nyhetsvärde i hur regeringens fördömande — förblindad av historisk vana att fördöma andra länders vuxna(!) ledare — av Sverigedemokraterna, som betraktas som rasister enligt ovan citat från justitieministern och är ett hot mot demokratin enligt statsministern, påverkar minderåriga medborgares yttrandefrihet? Du vet mycket väl att SD fick 15% av rösterna i Skolvalet 2018.

— Det är en sak att fördöma vuxna, de har en rimlig chans att hantera det, men det är en helt annan sak när det riktas (visserligen inte avsiktligt) mot minderåriga. Anser inte du och SVT att det är ett jättestort demokratiproblem? Du vet mycket väl vad Liberalernas ledare sade i en SVT-debatt nyligen där hon oroade sig för hur invandrarbarn känner sig när SD:s ledare talade om “kulturell belastning”. Hur ska då inte svenska barn känna sig när regeringen, regeringen(!), säger att deras mammor och pappor är rasister och ska bekämpas med miljoner skattepengar från MUCF? Hur behandlas dessa barn och tonåringar i skolorna av sina klasskamrater? Förnedringsrånas? Dimensionerna i detta är helt ofattbara!)

Här är några(!) exempel på när statsanställda har agerat som privatpersoner drivna av sin individuella subjektiva moral:

– 261 av era, SVT:s, statsanställdakollegor på Regeringskansliet agerade som privatpersoner och på moralisk grund (“uppropet är opolitiskt”) i och med deras brev till förvaltningschefen där de uttryckte oro för hur ett regeringsunderlag med Sverigedemokraterna skulle påverka Regeringskansliets “värdegrund och policy inom mångfald och icke-diskriminering” (SVT 2018).

– Eller dina SVT-kollegors avståndstagande av Sverigedemokraternas ledares uttalande i SVT:s valdebatt år 2018: “Jimmie Åkessons uttalande var grovt generaliserande och SVT tar avstånd ifrån det”, som efter kritik hänvisade till demokratiparagrafens “demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde”. 

– Dina radiokollegor på P4 Gävleborg som på Facebook år 2020 publicerade ett senare borttaget självtest om “hur privilegierad du [svenskar] är enbart på grund av din hudfärg…. och om hur rasism påverkar vår hälsa”. Kanalchefen menade att “testet inte är politiskt”, vilket är helt riktigt. Det är moraliskt, hennes individuella subjektiva moral.

– Dina radiokollegor på P1 Filosofiska rummet som i rubriken 31/1 fastslår att svenskar har en “[Vår] inre rasist” och likt Bengt Westerberg utelämnar substantivet ‘svenskar’, vilket han gjorde i rubriksättningen till hans statliga offentliga utredning 2012 “Främlingsfienden inom oss”. 

Dessutom är ovan exempel på hur retorik från anställda på statsmedia SVT och SR, utöver tredje statsmakten och regeringar och andra makthavare genom åren, inte bara tystar kritik men även bemyndigar och ingjuter mod hos invandrare att kalla svenskar för rasist i tid och otid.

T.ex. att vissa invandrarbarn kallar svenska barn för rasist, svennejävel, hora. 

Eller nu senast invandraradvokaten som färdades i en brottsanknuten bil och stoppades av poliser och därefter sitter i SVT och anklagar dem för rasism — utan att dina anställda ifrågasätter en sådan grov anklagelse. 

Eller dina kollegor på UR där en programserie som jag tror kallas “Tjafs” hade ett avsnitt där unga invandrarsvenskar satt och pratade om hur rasistiska svenskar är. Stämningen var avslappnad och uppsluppen, de satt och skrattade, med hela det offentliga Sveriges moraliska stöd och bemyndigande.

Bemyndigandet och modet har nu gått så långt att en slöjbärande kvinna (lärarinna) kallar en annan muslimsk kvinna (kommunledamot, M) för islamofob och rasist och föreslås flytta från Sverige i en SVT-debatt förra året om slöjförbud i Skurups skolor. — Det är rent vansinne!

 — Vissa slöjbärande kvinnor säger att de är fria (band annat i SVT och SR) och bär symbolen av eget val. Men de visar ingen som helst solidaritet med de över 200.000 flickor och kvinnor (Aftonbladet, 2017, “Mörkertalen är enorma”) som lever under ett förtryck som det muslimska kollektivet har tagit till Sverige, förutom att de inte visar respekt för hur Sverige betraktar så iögonfallande religiösa symboler i offentligheten (det är inte förekomsten som är problematisk!, det är det ständigt ökande antalet). — Vad gör SVT för dessa ofria människor?

Men det är framför allt svenskar som använder rasistanklagelser med  konsekvenser för yttrandefriheten. T.ex. rapporterade SVT Nyheter 2017 om ett planerat boende (Beckomberga, Stockholm) för personer med uppehållstillstånd. Ur texten: “Ingen av de mest aktiva i motgruppen vill ställa upp på en bandad intervju, bland annat för att de inte litar på media och för att de är rädda för att bli stämplade som rasister, säger de till SVT Nyheter Stockholm”. — Tycker inte du att detta har ett nyhetsvärde? Det handlar ju om deras yttrandefrihet!

Nu är det egentligen inte invandrares fel! Det är det offentliga Sveriges retoriks fel (bakgrunden går jag inte igenom här, men alla vet att det kan sammanfattas med Adolf Hitlers nazism i kombination med Sveriges makthavares antagande att denna människosyn sträcker sig in i vår tid). 

För varje ny rasistanklagelse/utpekande försämras relationerna mellan invandrare och svenskar bit för bit — som om det skulle vara svårt att förstå —, vilket inte bara förstör den redan bräckliga gemenskapen i landet men även ökar den politiska polariseringen. 

(Jag vill uppmana dig att instruera din personal att ifrågasätta politikers uttryckliga eller insinuerade rasistanklagelser, om inte riktigheten så åtminstone lämpligheten med tanke på de ovan nämnda konsekvenserna.)

Ovan visar också att bland annat statsanställda, makthavare såväl som tjänstemän, visar ingen som helst empati för hur en svensk känner sig av allas, hög som låg, alla rasistanklagelser — till skillnad från t.ex. en minister som för några år sedan kommenterade med ökänd empati i SVT en ung mördares svåra förhållande i hemlandet —, en anklagelse som är bland det mest fruktansvärda och kränkande en människa kan utsätts för — att få sin människosyn och moral ifrågasatt och jämförd med den hos Adolf Hitler och klassificeras tillsammans med nazism. 

Att jag och andra svenskar generellt —

 Bengt Westerberg, som nämnt, gjorde den tragiska felbedömningen, utan att dina SVT-företrädare ifrågasatte, att upp till varannan svensk (30%-50%) har en “främlingsfiende” inom sig, och helt bortsåg från svenskens kynne som är internationellt känd som något inbunden och inte så öppen mot främlingar, vilket har varit fallet före riksdagen gjorde Sverige till ett mångkulturellt land då främlingen var en annan svensk

 (en svensk känner ofta inte sina grannar eller sätter sig bredvid någon på bussen om det finns lediga platser eller hälsar på folk i bostadsområdet eller aktivt söker nya bekantskaper med främlingar, svenskar såväl som invandrare— det är ett rent vansinne att göra ett land med ett folk med sådant kynne till mångkulturellt inom en generation och förändra Sveriges karaktär och den svenska identiteten (den enda som finns på denna mångkulturella och mångetniska jord och, till skillnad från alla andra folkslag och nationaliteter, inte anses vara värt att bevara för efter världen), något som jag och förmodligen de flesta svenskar inte tidigare har tänkt särskilt mycket på)

 — skulle ha en sämre människosyn än människorna i Mellanöstern och Afrika tror jag inte på förrän det har förts i bevis! Jämförelsen är för mig helt ofattbar! Och det säger jag utan anklagelse eller att döma eftersom folken i dessa två regioner inte har skapat samma samhällsutveckling socialt religiöst kulturellt och politiskt som västvärlden.

Det skulle vara lika orimligt som att anklaga dagens västerlänningar för historiens moraliska brott.

Eller att förvänta sig att invandrare från dessa regioner plötsligt ändrar människosyn och samhällssyn (t.ex. kvinnoförtrycket, även benämnt “hedersförtryck” eller att det inte är förvånande att 15 muslimska församlingar i Stockholm krävde hädelselag förra året eller att det muslimska partiet Nyans vill förbjuda islamkritik och införa islamofobi som brottsrubricering) när de anländer till Sverige och bosätter sig tillsammans med andra redan etablerade invandrare som helt eller delvis har ursprungssynen kvar, uppmuntrade av politiker och andra, t.ex. SVT, i mångkultur-berikningens och svenska rasistbekämpningens namn.

(Den stora politiskt styrda invandringen i Danmark har nu nått sådana proportioner att invandrarmedborgares tidigare demokratiska rätt att bosätta sig på önskad plats måste överges. Därmed förnekas invandrare den mänskliga naturens drivande kraft att alltsom oftast önska omge sig med sin egen sort. — Den danska socialdemokratiska regeringen meddelande nyligen att “[D]er må højst bo 30 procent ikke-vestlige indvandrere i udsatte boligområder”.) 

(De svenska regeringarnas genom åren många åtgärder för de så kallade “utmaningarna” visar på en total oförståelse för arbetsuppgiften: att planera för framtiden, politikerns högst prioriterade uppgift och största ansvar. Att statsministern påstår att han inte “såg det komma” är en deklaration av inkompetens, då kännedom om invandringsrelaterade problem har varit känt (av bl.a. regeringar) sedan åtminstone 1990-talet, vilket bl.a. SVT har rapporterat om. — Jag har inte för avsikt att skuldbelägga (förutom de invandrare som exploaterar svenska bidragssystem). Det är politiker som har lockat hit invandrare med bland annat information på olika språk om alla svenska bidrag, utöver att ryktet går från etablerade invandrare till det forna hemlandet.)

((En nation kan bara ha invandring (exkl. flyktingar) om det finns arbetstillfällen, antingen om landet har en brist på arbetare eller om invandrare själva kan hitta egen försörjning. Detta tycks inte framför allt vänsterpolitiker förstå då mer vänsterpolitik innebär en större stat, än högerpolitik, som kräver fler självförsörjande skattebetalare.)) 

Och om jag ska fortsätta med ett globalt perspektiv, vilket är på modet, och tillämpa svenska statens värdegrund (utan att för den skull ha för avsikt att vara dömande), kan följande frågeställning ge er på SVT en tankeställare: Vilken så kallad människoras kan anses vara den generellt minst rasistiska av idag? Araber, afrikaner, indier, asiater eller européer (om nu varje individ ska hållas ansvarig för sin egen “ras’ ” agerande över tid och plats)?

SVT:s praktiska tillämpning av detta västerländska globala perspektiv skulle vara i debatter och intervjuer med t.ex. justitieministern och den nämnda invandraradvokaten.

Avslutningsvis skulle jag vilja nämna något om mig själv. Jag är ett barn av min tid. Jag har fått den människosyn som rådde i 70- och 80-talens Sverige (som bojkottade Sydafrikas rasistiska apartheidregim). Jag har därför inte tänkt särskilt mycket på att jag är svensk, förrän för några år sedan när den demografiska förändringen började bli påtaglig och jag började bekymra mig för hur mycket mer mångkultur (det mäts med etnicitet) som är önskvärd, och upptäcker att SVT och SR och övriga makthavare betraktar mig som en rasist som ska bekämpas.

Därmed förvägrar ni mig den mänskliga naturen att känna, känna(!), samhörighet med mitt eget folk — som jag alltså inte har tänkt särskilt mycket på och definitivt inte att jag skulle känna samhörighet med européer; jag röstade för EU av ekonomiska skäl men vill nu lämna denna odemokratiska överstat — något som ni inte bara tillåter men uppmuntrar invandrare att göra. Dessutom förvägrar ni mig, men inte invandrare, rätten till självidentifiering, vem som är svensk, (det är inte alla som åker tunnelbana) som om det skulle vara något förmer än andra folkslag och nationaliteter eller något som ni utgår från att invandrare vill bli.

Dessutom är detta inte en liberal samhällssyn — avsaknaden av statens inblandning i medborgarens privatliv, vad denne tycker och känner om samhällsförändringarna, allt på grund av den nämnda nazismen i historien. 

Jag vet inte om jag ska tro på det jag skriver härnäst:

Det känns som att ni, SVT och SR, regeringen och alla andra makthavare är ett hot mot hela min existens, min nyupptäckta! svenska identitet och min framtid. — Den skallig före detta statsministern anser i sin arrogans att Sverige tillhör invandrare mer än svenskarna (TV4, 2014). Försök hitta ett land där medborgarna skulle hålla med ett sådant påstående från deras politiska företrädare!

Vår familj har sammanlagt funnits i Sverige i 900 år (400+500), något som jag aldrig har varit direkt medveten om och definitivt inte gjort att jag känt någon direkt äganderätt till Sverige, som om jag inte skulle vilja dela landet med invandrare. — Jag har varken tyckt illa om eller sett invandrare som sämre människor eller som ett problem! Förutom dem som begår brott (våld och bidragsbedrägerier), en observation (inte åsikt) som regeringen bedömer vara ett lagbrott(!), Hets mot folkgrupp, då justitieministern har vid flertalet tillfällen sagt att SD “hetsar mot  invandrare, det är ju Sverigedemokraternas hela affärsidé” (Riksdagen 2020). — Detta är ett extremt antagande och fullständigt absurt! 

Min yttrandefrihet gentemot staten är, som nämnt, obefintlig i dessa ämnen (“SD är ett högerextremt parti som lever på att göda invandrarfientlighet, skapa konfrontation och motsättningar, vill dra en gräns för svenskheten”, försvarsministern (S), Aftonbladet 5 februari).

Det gäller även mitt offentliga deltagande i samhällsdebatten då även den tredje statsmakten betraktar mig som rasist. Om jag inte gör det anonymt, som om landet har blivit en diktatur. (“Få platser i svensk press har varit så ihärdiga som Aftonbladets ledarsida när det gäller att misskreditera dem som påpekade att något allvarligt är på väg att gå fel i Sverige. På få andra ställen har det varit så nära till rasist- och fasciststämpeln”, Johan Hakelius, Fokus.se 2020.)

Statsministern, justitieministern, försvarsministern, Aftonbladet är några få exempel på makthavare som i sin retorik inte tar någon som helst hänsyn till Sverigedemokraters (politiker, väljare) barn!

Om jag visste hur jag skulle kunna “anmäla” regeringen och statens SVT för brott mot grundlagen, så skulle jag göra det! Men, eftersom jag (eller mitt tyckande, om det nu skulle vara någon skillnad) betraktas som rasist, anses det inte göra någonting om jag känner (individuellt och subjektivt) att mina demokratiska rättigheter har från tagits mig, i en anda av “ändamålet helgar medlen”, som nämnt.

Hälsningar “villvaraanonym”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.