Enligt Amir Rostami är kvinnliga extremister mer aktiva i extremistmiljöer än tidigare känt

| 20 april, 2021

Jag fick tillsänt mig en länk från Lucretia Borgia idag om att Institutet för framtidsstudier gjort en studie som visar att det inte bara är män som är aktiva inom extremiströrelser i Sverige. Enligt undersökningen är var sjunde extremist i Sverige en kvinna. Och detta är en betydligt fler än vad som tidigare varit känt. Av de aktiva i vänster-, högerextremist och islamistmiljöer i Sverige utgör kvinnorna ungefär 15 procent. Enligt kartläggningen har de en aktiv roll och har en hög delaktighet i brottsligheten. Men vilken position kvinnorna har beror på grupperingens syn på könsroller.

I vänsterextremismen verkar det väldigt jämställt. Inom islamismen finns kvinnorna med också, men de har inte samma centrala roll säger Amir Rostami, docent i kriminologi och en av rapportförfattarna. Enligt rapporten har vänsterextremismen de mest brottsaktiva kvinnorna. Där kan de även till exempel vara organisatörer bakom brott. Men oavsett vilken politisk inriktning de har så är de vanligaste brottsmisstankarna mot kvinnor våldsrelaterade. Polisen och Säkerhetspolisen har fram till 2017 kartlagt närmare 200 kvinnor som delaktiga i extremistmiljöer.

Rapportförfattarna tycker att analysen är i allra högsta grad relevant i dag och Amir Rostami säger: “Det här ger oss större inblick i vilka typer av individer som ingår. All kunskap gör att vi blir bättre rustade att skräddarsy insatser och lagstiftning för att komma åt det här.”
Och enligt Rostami så finns det sannolikt betydligt fler kvinnliga extremister än de runt 200 vi kunnat kartlägga. Mörkertalet beror även på de fördomar vi har om kvinnor och den skevhet som blir då när myndigheter och andra söker uppgifter.

Rapportförfattarna konstaterar också att Sverige de senaste åren blivit Nordens ”hot spot” för politisk extremism. Och forskarna efterlyser nu mer forskning i området.
Amir Rostami säger till sist: “Sverige har de senaste åren fått mer gemensamt med Holland och Belgien än med de andra nordiska länderna när det gäller dessa miljöer. Den utvecklingen är verkligen intressant att studera vidare. Vad beror det på?”
Däremot så talar inte Amir Rostami något om högerextremismen och de kvinnorna där.

Eller är det så att de högerextrema inte har kvinnor i sina rörelser?
I ett klipp i SVT:s artikel så berättar Amir Rostami om vad som kännetecknar svenska extremistkvinnor. I en extern länk som refererar till Veckans Brott så finns en längre intervju med Rostami. Denna länk finns längst ner i detta inlägg.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-kvinnliga-extremister-i-unik-kartlaggning?fbclid=IwAR1D2trG_3A6A1VW4f5M-wMNlecc46ykQjfudgJp7WLnrtssd0-6AN-FY0A
https://www.svtplay.se/veckans-brott

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.