Vindkraft – ett enda stort skämt eller världens frälsare?

Nedisade rotorblad är ett gissel för vindkraftsägare i kallt klimat. Alpine Helicopter i Boden har utvecklat ett nytt sätt att snabbt få i gång produktionen när isen tvingar snurror att stanna: en helikopter som sprutar varmvatten.

– Det tar oss ungefär 1,5 timme att behandla ett kraftigt nedisat vindkraftverk, säger vd Mats Widgren.

Vattnet värms över natten med hjälp av en lastbil utrustad med en 260 kW oljebrännare. När morgonen gryr finns 44 kubikmeter 60-gradigt vatten i tankarna, och helikoptern kan börja köra i skytteltrafik till de isiga vindkraftverken. 

Oljebrännare? Är det här ett skämt? Det investeras i ny dyr teknik för att sänka koldioxidavtrycket och sedan måste man värma vatten med hjälp av olja och skeppa detta med helikopter som (eventuellt) drivs av blyad flygbensin. Man får nypa sig i armen för att se om man är vaken. 

Behållaren för varmvattnet rymmer 8 kubikmeter vatten vilket innebär att man kan avvisa fem vindkraftverk per dag. Har man en vindkraftspark med 90 vindkraftverk tar det 18 dagar att avvisa samtliga. Blir det då is på de verk man avvisade föregående dag kan man i värsta fall få vänta i upp till 18 dagar på att avisa dessa igen. Seriöst nu, låter detta vettigt? 

Bara varmvatten? I minusgrader? Så fort man avisat ett rotorblad fryser vattnet direkt till is, låt vara till en tunn hinna. Rena fästvallan för ny isbildning. 

För att genomföra operationen krävs tre personer. En helikopterpilot, en operatör som styr sprutan med hjälp av en joystick samt en person vid lastbilen som ser till att helikoptern snabbt kan ersätta den tomma tanken med en full. Håll grytan kokande broder. 

Kostnaden för att avisa en turbin motsvarar två dygns elproduktion. Ta det gånger 90 vindkraftverk så motsvarar det 180 dagars elproduktion. Varje gång rotorbladen nedisas. Avbrott i elförsörjningen ersätts med koleldad elproduktion från tyska kolkraftverk. 

Helikoptrarna i exemplen ovan kan mycket väl vara miljöbovar. En del helikoptrar använder till exempel blyad bensin och detta orsakar förstås utsläpp luften som vi andas in. 

De bästa tillgängliga meta-analyserna av alla livscykelkostnader för energi visar att vindenergi ger ett CO2-utsläpp som är lägre än någon annan form av elproduktion, lägre än kärnkraft, 1/50: e naturgas och 1/100: e av kol. Med andra ord blir koldioxidavtrycket blir flera gånger större när vindkraftverken står stilla då man tvingas stödköpa el från annan typ av elproduktion – i förekommande fall kolkraft. 

Övriga isiga problem i vindkraftsparkerna

— Produktionsförluster: En kraftig isbildning kan tvinga vindkraftverket att stanna helt. Mindre isbeläggningar kan sänka elproduktionen när bladens aerodynamik försämras.

— Slitage: Om is bildas på bladen kan det skapa obalans och vibration som kan skada anläggningen. — Lager och växellåda kan exempelvis ta stryk. 

— Iskast: Isstycken kan lossna och slungas i väg med stor kraft. I värsta fall kan de skada roterande rotorblad eller människor och egendom i närheten. Säkerhetsavstånd ~100 meter. 

— Buller: Bullernivåerna kan öka när rotorbladens yta blir ojämn.

Forskarna Zhen Cao & Bengt Sunden vid Lunds Universitet, menar att det i dagsläget finns stor problematik vid användning av kemikalier eftersom det krävs specifik utrustning och underhåll för metoden och det är svårt att få kemikalierna att fästa på rotorbladet. Det är dessutom svårt att begränsa spridningen av kemikalierna vid appliceringen vilket kan medföra en negativ påverkan på miljön. Dock skriver samma författare att tekniken för att med hjälp av kemikalier avlägsna is kan ta bort större mängder is inom en rimlig tid, men skriver också att metoden inte är miljövänlig och därmed kräver speciellt underhåll. 

Drygt 95 % av världens vindkraftverk placeras i regioner där nedisning inte förekommer. Ingen av tillverkarna av vindkraftverk är intresserade av att ta fram lösningar för att förhindra nedisning. Det saknas incitament. Marknaden för detta är helt enkelt för liten. 

Text: Jan-Ove Malmgren – 2019-01-30, uppdaterad 2021-06-28

Källor: https://www.nyteknik.se/energi/helikopter-stralen-ar-nya-vapnet-mot-isen-6395827  https://web.archive.org/web/20181215221057/http://revivo.se/helikoptern-och-miljon/  https://cleantechnica.com/2014/05/07/wind-power http://www.energiforsk.se/program/vindforsk/rapporter/airborne-de-icing-solutions-for-wind-turbines-2016-300 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1086476/FULLTEXT01.pdf 
http://www8.tfe.umu.se/courses/energi/ExjobbCivIngET/Rapporter/2010/Helena%20Karlsson%20Vindkraft%20i%20kallt%20klimat%2020100915.pdf 

Bild: Alpine Helicopter

1 En tanke på “Vindkraft – ett enda stort skämt eller världens frälsare?

  1. ulf

    En kärnreaktor ersätter samtliga svenska miljöförstörande vindsnurror ,utan nedisningsproblem , och i drift oavsett väderlek dygnet runt.Nya generationen reaktorer dessutom högeffektiva på återanvänt bränsle.

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.