Forskning på senare tid har bekräftat det Albert Einstein konstaterade redan 1917

| 13 september, 2021

CO2 (koldioxid) har ingen inverkan alls på klimatet. Einsteins påstående får stöd hos dagens forskare – ej att förväxla med klimatforskare. 

Forskarna har analyserat molekyltätheten hos luften i atmosfärens olika lager och funnit att atmosfären är i fullständig termodynamisk energibalans och att inverkan av koldioxid är noll. Detta är i enlighet med det som Albert Einstein analyserade fram redan 1917, att koldioxid inte kan värma jorden. 

Koldioxid kan inte lagra värme och därmed inte heller värma (upp jorden). Om en gas som är aktiv i det infraröda spektrumet och är i termodynamisk jämvikt sänder den ut lika mycket energi som den absorberar. 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menar dock att gaser som har aktiva spektralband i det infraröda området kan hindra utstrålningen av energi från jorden. Därmed skulle en ökande halt av koldioxid kunna leda till en stigande temperatur. Vilket betyder att IPC tar avstånd från Einstein. Det är att vara kaxiga. Nu ska man i ärlighetens namn säga att Einstein inte försökte slå mynt av sitt påstående vilket gör att han står i bjärt kontrast med IPCC som vill det motsatta, tjäna pengar (skuldbelägga) människan med ett falskt påstående. 

IPCC har med hjälp av datorer utvecklat ett större antal klimatmodeller(1) för att ”prediktera” den ökande halten av koldioxidens inverkan på atmosfären och därmed dess temperatur. Det intressanta här är att varje forskare med självaktning gör sina egna klimatmodeller vilket resulterar i att man får olika resultat. Hur de senare lyckas jämka resultaten så att de ser bra ut i IPCC:s rapport lär man aldrig få veta. 

Det felaktiga påståendet att alla världens forskare är eniga om klimathotet är förstås fel. Däremot är mellan 90-97 procent av de 300 medlemmar som skruvar på sina klimatmodeller för att passa narrativet oftast eniga – konstigt vore det annars. 

Satellitmätning av temperaturer är i stort sett meningslös. En satellit kan endast mäta en gång på samma ställe. Man kan aldrig hitta tillbaka till samma ställe och mäta igen. Dessutom måste man vid mätning ta hänsyn till atmosfären för tillfället vid mätningen vilket betyder att man måste justera mätvärdet vid varje mätning. Mätnoggrannheten anses vara hög men den kan aldrig mäta sig med precisionstermometrar. 

Väder är väder dag för dag. Det kan med i bästa fall med ~30-50 procents säkerhet predikteras två dagar framåt i tiden. Klimat är årets samlade väder dividerat med årets antal dagar varmed man erhåller ett genomsnitt av årets samlade väder. 

Att prognostisera klimatet över flera år är komplext. Bland annat måste hänsyn tas till solens inverkan, havsströmmar, molnbildning, vulkanutbrott med flera parametrar samt antalet solfläckar.  

Det finns forskning som visar att koldioxid inte bör påverka temperaturen. Irländska forskarna Michael och Ronan Connolly har under perioden 2010 – 2011 analyserat mätdata från miljontals väderballonger som sänts upp i atmosfären från norra Kanada till södra USA. 

En väderballong når en höjd av ca 35 km innan den sprängs på grund av det låga omgivningstrycket. Ballongen hinner passera de två luftlagren troposfären och stratosfären med gränsskiktet tropopausen mellan dem.

Ballongernas data såsom, tryck, temperatur, fuktighet, hastighet har analyserats med hjälp av de allmänna gaslagarna som beskriver atmosfärens fysikaliska egenskaper.

Forskarna har analyserat molekyltätheten hos luften i atmosfärens olika lager och funnit att atmosfären är i fullständig termodynamisk energibalans och att inverkan av ”växthusgasen” koldioxid är noll. Därmed är man samstämmiga med Einstein. Undertecknad väljer Einstein före IPCC alla dagar i veckan. 

(1) Alla forskare med självaktning har sin egen klimatmodell som man kan skruva på för att kunna lämna det resultat man vill åstadkomma. Att man behöver klimatmodeller beror på att man inte har en mycket ringa möjlighet att observera vad som pågår i atmosfären, än mindre förstå utkomsten av vad man påstår sig hitta. Det är lite som rita gissa spring. 

Text: Jan-Ove Malmgren, 2021-09-13, samt Staffan Granström, 2021-07-28, Piteå-Tidningen 

Källa: https://klimatsans.com/2021/07/29/verkan-av-koldioxid-ar-nol
Einstein, “Quantentheorie der Strahlung,” Zeitschrift für Physik, vol. 18, p. 121, 1917

Bild: Public Domain

4 tankar på “Forskning på senare tid har bekräftat det Albert Einstein konstaterade redan 1917

 1. ulf

  Hur skall en miljö partist eller ex vis Löfven begripa det Einstein förstod för hundra år sedan ? Fullständigt utsiktslöst och utopiernas förverkligande.🙄🤯De har tydligen dagliga väderrapporten som mall…………..☔️🌨

  Svar
 2. Göran

  Någon har sagt: “Innan du är säker är du tvärsäker.” Att tänka på när de tvärsäkra profeterna Rockström, Bjerström, Bolund, IPCC m.fl. gör sina tvärsäkra uttalanden.
  Bolund är bevisligen inte den vassaste kniven i lådan (även om det inte verkar krävas mycket för att bli det där han verkar) men följande uttalande borde väl ändå rendera honom en dumstrut:
  “Klimatkrisen har gått så långt att jordaxeln förskjuts. Det visar hur stor påverkan vi människor har på vår planet, och varför vårt fotavtryck snabbt måste minska”.

  Svar
 3. ulf

  Bra Göran,det är väl Bolunds perspektiv, som förskjutits långt bortom räddning 🤯🤯 Jordaxeln var det……..🙄🙄 Undrar vad Einstein hade tyckt om det konstaterandet 😂

  Svar
 4. Patrik Axelson

  Med denna kunskap i botten värdera följande:
  Stål utan kol
  Elbilen som alternativ till fossildrivna bilar ( ja vet, det är inte fossiler som skapar olja och gas.)
  Satsning på batterifabriker
  Nedpumpning av Co2 i jordskorpan
  Restriktioner för skogsbruk med argumentet att skogens reduserar co2
  Flygskam
  Skatt på co2
  Skatt på drivmedel och bilar för att minska biltrafiken.
  Att människan inte är skapelsens krona står helt klart men att hon är så här jävla dum är något förvånande.

  Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.