”Jesus har gått vilse” i det svenska kyrkovalet

| 19 september, 2021

I en tidningsartikel som Arne Lapidus skev i går tas kyrkovalet upp och vad de politiska partierna har i detta valet att göra. För just de politiska partiernas inflytande är en av de stora stridsfrågorna. I ett uppmärksammat utspel går tre ”obundna” nomineringsgrupper samman och fördömer partipolitiseringen av kyrkan.
Posk, Frimodig kyrka och Öppen kyrka har i en debattartikel i Aftonbladet skrivit. “Tyvärr slits kyrkan som arena för maktpolitik av Sveriges sekulära partier. Det är unikt att politiska partier har inflytande och kan diktera villkor för en kyrkas teologi och tro. Det sker endast hos diktaturer i andra länder”.
Detta är de tre undertecknarna eniga i, även om de annars är oeniga om det mesta.

Amanda Carlshamre ordförande i Posk säger: “Kyrkan ska vara fri, hon är inte en statskyrka. Har man en statsreligion kan man se att politiker styr, men vi är ett mångkulturellt land med många religioner och trosriktningar.”
Hon fortsätter med att säga: “Det är problematiskt när partistyrelser fastställer kyrkopolitiska program. Kyrkan måste kunna vara en spjutspets i debatten, fri från koppling till regering och riksdag. Kyrkan ska stå bortom partipolitiken och agera ur ett teologiskt perspektiv utan att riskera att bli höger- eller vänsterstämplad.”
Detta är dock inget som den socialdemokratiske politikern Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och S-kandidat i kyrkovalet. Han menar däremot att partiernas engagemang har flera fördelar och säger att det synliggör konflikter och ökar valdeltagandet.

Han säger: “Partipolitik bidrar till att fler går och röstar, det är bra för demokratin. Och det tydliggör skiljelinjer i kyrkan. Det är mycket bättre att veta vad man röstar på om man vill ha en radikal eller konservativ linje. Det är upp till medlemmarna att själva få välja hur de organiserar sig, det är ett tecken på demokrati. Men det står väldigt klart att staten håller sig undan samfundens inre liv. Nomineringsgrupperna har självständighet.”
Men ska kyrkan behandla allmänpolitiska spörsmål, ska de inte vara ett ställe dit alla medlemmar i Svenska kyrkan ska känna sig välkomna oavsett vilket politiskt parti man än tillhör?
Och ska präster vara politiskt engagerade och ägna sig åt aktivism som i många fall bryter mot svensk lag?

Statsvetaren Jan Strid, pensionerad universitetslektor vid Göteborgs universitet som forskat om kyrkoval säger: “Politiska partier dominerar kyrkomötet, de rent kyrkliga frågorna försvinner mer och mer. Valdeltagandet 2017 berodde på den politiska dimensionen. Jag tror partierna avgör också i år, de har pengarna. Allmänpolitiska frågor dominerar, däremot lyser inre kyrkliga frågor med sin frånvaro. Jesus Kristus saknas i hög grad i valmanifest och det de går till val på. Jesus har gått vilse i kyrkovalet.”
Så kan man då säga att det är ett val till kyrkofullmäktige, ett val där Svenska kyrkans trosuppfattning sk stå i förgrunden, eller är det ett val där frågorna om hur Sverige ska regeras framöver som kommer att ske idag?

För under kyrkovalrörelsen har frågor om huruvida präster ska vara tvungna att viga samkönade par eller inte. Där har varit frågan om kyrkans ansvar för hållbart skogsbruk, detta för att kyrkan är en av landets största skogsägare.
Men i en demokrati borde det väl vara fritt att få välja om man vill viga samkönade par eller inte?
Likaså ska inte kyrkan enligt mig ha större ansvar för ett hållbart skogsbruk än vad någon annan skogsägare har, de ska förvalta skogen på det sätt som ger störst avkastning till kyrkan och inget annat. Men vid de sista kyrkovalen har alla sådana saker fått stryka på foten för politisk aktivism vilket enligt mig inte hör hemma i kyrkorummet.

Men oavsett om ni håller med mig, Posk, Frimodig kyrka och Öppen kyrka i frågan om partipolitik hör hemma i kyrkan så hoppas jag att om ni inte redan gjort det går och röstar i kyrkovalet idag. För ni behöver lägga en röst på det ni själva valt som ert alternativ för att få fram er kandidat till kyrkomötet.

https://www.expressen.se/nyheter/protest-mot-partipolitik-i-kyrkan-jesus-har-gatt-vilse/

1 En tanke på “”Jesus har gått vilse” i det svenska kyrkovalet

  1. Anders

    Försökte reda ut vad som var bäst för en röstare som vill se röda linjer mot andra religioner .
    Det fanns bara 2. Afs och Sverigedemokraterna .
    Då får det bli ett av dem .

    Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.