Kategori Arkiv: Bidrag/Bistånd

Mer skattepengar till islamiska extremister kopplade till Iran

“Det statliga bidraget till våldsbejakande islamister i Sverige har ökat markant under år 2020. Bland andra har bidraget för iranska regimens terrornätverk, Islamiska shiasamfunden i Sverige ökat från ca 2,7 miljoner till ca 3,7 miljoner. Detta trots upprepade varningar från olika håll, inte minst från säkerhetspolisen Säpo, att offentliga medel som hamnar i de våldsbejakande extremisternas fickor utgör… Läs mer »

 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Fejkade skilsmässor bakom felaktiga miljonutbetalningar – 20 miljoner felaktigt bostadsbidrag och underhållsstöd bara i Skåne under 2020.

“Varje år blir summan på återbetalningskraven högre och högre. 2020 var ett rekordår. Det vanligaste sättet att lura systemet på för att få ut mer bidrag genom sitt boende är att fejka en skilsmässa. – På så sätt kan man få dubbelt bostadsbidrag och underhållsstöd om man har barn, trots att man bor tillsammans, säger Peter Fausö som… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hans Sandin: Sverige ger drygt 800 miljoner till Syrien. Guldgossen Stefan Löfven med spenderbyxorna på!

Sverige bidrar med 811 miljoner kronor till stödinsatser för Syrien i år. Beskedet kom på biståndskonferensen som EU och FN anordnar. Målet är att få in minst 10 miljarder dollar – närmare 90 miljarder kronor – från internationella givare. Pengarna ska även användas för att hjälpa flyktingar i Syriens grannländer. Behoven efter ett årtiondes krigande är enorma. Stödkonferensen… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

DINA SKATTEPENGAR I MALMÖ: Veckopeng, tv-spel och märkeskläder – så levde stödboendets klienter

“Trots att de redan hade inkomst fick personer som Malmö stad placerade i ett stödboende mat, kläder, tv-spel, busskort och veckopeng betalt av stödboendet. Nu slår Skatteverket ner på boendeverksamhetens inköp och menar att de ska ses som privata kostnader för företagets ägare. SVT Nyheter Skåne har tidigare granskat stödboendet som Malmö stad anlitat, bland annat för att… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Huddinge kommun granskar och drar tillbaka Ibn Rushd bidrag

Även om Säkerhetspolisen inte pekar ut det Muslimska brödraskapet direkt i sin årsbok är det rimligen bland annat detta som åsyftas i beskrivningen av radikaliserande miljöer som uppbär offentlig finansiering. I varje fall har nu allt fler kommuner börjat granska, och dra tillbaka, felaktigt utbetalade bidrag till bland annat studieförbundet Ibn Rushd. Under gårdagen presenterade Säkerhetspolisen, Säpo, sin… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Folkbildningsrådet viker sig – medger att egna granskningar saknar substans

Under förra veckan kallades Folkbildningsrådets ledning till riksdagens kulturutskott för utfrågning. Folkbildningsrådet befinner sig i något som bäst kan klassas som fritt fall i relation till riksdagen och medger nu att dess egna granskningar saknar kvalitet och tillit. Och mörkertalet, visar det sig, i statsbidrag som betalats ut på felaktiga grunder kan vara avsevärt mycket högre än vad… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

A propå slöseri med SIDA-pengar

Den sammanlagda floden av pengar från SIDA, 40 miljarder per år, är enligt min mening stötande. Välgörenhet bedrivs bäst genom frivilliga pengar från de betalande, inte genom statligt tvång. Bakom vackra ord från svenska politiker syns många mottagare av bistånd som är odemokratiska, förtryckande, rasistiska och korrupta. Det är stötande, anser jag.  Varför ska svenska skattebetalare tvingas betala… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

C och S bäst på att ge bidrag till Ibn Rushd – här är kommunernas svarta lista

“De kommunala pengarna till islamiska studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg ströps på tisdagen. En utredning av riksdagens utredningstjänst visar att Ibn Rushd fått kommunala bidrag i ett 80-tal kommuner runt om i landet de senaste åren. Flitigast på att dela ut pengar har S- och C-märkta kommuner varit. Men även många kommuner med M-, L- och KD-styre har… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Riksdagen tar avgörande steg för att rensa upp i det bidragsindustriella komplexet

I skuggan av uppståndelsen kring Göteborgs Socialnämnd Centrums beslut att neka studieförbundet Ibn Rushd bidragsansökan fattade riksdagens kulturutskott, i full enighet, ett ännu mer långtgående beslut under tisdagen. En förestående total revision och granskning av Folkbildningsrådet tog ytterligare ett viktigt, och helt avgörande, steg på vägen. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna DONERA – stöd oss SWISH: 0735 29… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lucretia Borgia: Bidragsbrotten ökade med hela 74 procent

Av Åklagarmyndighetens nya årsredovisning framgår att antalet ärenden som kommit in till myndigheten ökat tydligt. Det gäller särskilt de grova och svårutredda brotten – och myndigheten slår larm om alltför hög arbetsbelastning. Ökningen av de mest resurskrävande brotten har “haft en betydande påverkan på myndighetens verksamhet”, skriver man. Den enskilt största ökningen stod bidragsbrotten för, som ökade med… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bawar Ismail: Äntligen stoppar Göteborg bidragen till Ibn Rushd

“Vänsterpartiet bör komma med bättre argument till varför demokratiskt tvivelaktiga aktörer som Ibn Rushd ska bekostas av skattebetalarna. Att dra rasistkortet räcker inte. Efter flera månaders utredningar har Göteborg stad till slut beslutat att inte dela ut kommunalt bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Därmed har Göteborg blivit den största kommunen i landet som stoppat lokala verksamhetsbidrag till det omdebatterade… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Så växte det biståndsindustriella komplexet

Pressen ökar på civilsamhället i allmänhet och Folkbildningsrådet i synnerhet. Men deras öde är inte längre i deras egna händer efter att framför allt moderaterna tagit initiativ i riksdag och i Göteborg som kan komma att förändra synen på civilsamhällets villkor. Villkor de satt själva och tagit för givna. Kraven på en extern granskning av inte bara Folkbildningsrådet… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: “Den typen av information är interna dokument och delas inte med externa parter”

Ledarsidorna granskar det bidragsindustriella komplexet i form av Folkbildningsrådet samt dess medlemsorganisationer. En granskning som aktivt försvåras av folkbildningsorganisationerna som varje år omsätter miljardbelopp och där rapporterna om oegentligheter som spänner från rent slarv till organiserad kriminalitet kommer allt tätare. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna DONERA – stöd oss SWISH: 0735 29 63 35 Ni bidrar till att… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Ibn Rushd under press – manar medlemmar till beslutspåverkan

Den 23 februari väntas Socialnämnd Centrum i Göteborgs stad ta beslut om att dra in det kommunala bidraget till studieförbundet Ibn Rushd. Studieförbundet är nu starkt pressat och mobiliserar nu för såväl manifestationer som annan yttre påverkan av nämnden inför beslutet. Våren 2020 skickade studieförbundet Ibn Rushd distrikt Västra in en ansökan om bidrag för verksamhet i Göteborg… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Moderaterna: Extern part måste granska utbetalningen av statsbidragen till civilsamhället

De avslöjade oegentligheterna med statsbidrag som beviljats och betalats ut av Folkbildningsrådet får nu politiska effekter. Moderaterna lade under gårdagen ett utskottsinitiativ syftande till att de civilsamhällesorganisationer som erhåller statsbidrag nu skall granskas av extern part istället för av organisationerna själva.  Studieförbunden kan tvingas återbetala 35 miljoner kronor i statsbidrag, efter interna granskningar av fusk, bedrägeri och felaktigheter.… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sida betalar en dryg miljard till afrikanska diktaturer

Då jag googlar på Sidas hemsida för att undersöka hur mycket pengar Uganda och Tanzania får av svenska skattebetalare häpnar jag. Enligt de senaste siffrorna på nätet får de två diktaturerna 486 resp 643 miljoner kronor år 2019. Uppgifter för 2020 saknas på nätet trots att en miljard varit i rullning… Pengar utbetals alltså trots att valen i… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Halv miljon felaktiga studietimmar hos Studiefrämjandet – som de sökt bidrag för

“Det skattefinansierade studieförbundet Studiefrämjandet granskade sin egen verksamhet och hittade 435 389 felaktiga timmar som de sökt bidrag för runt om i Sverige. Nu får studieförbundet stryka skattebidrag och betala tillbaka – men hur mycket vill de inte berätta. Varje år får studieförbunden i Sverige 1.8 miljarder kronor från staten i bidrag. Dessutom får studieförbunden kommunala bidrag varje år,… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gigantiskt fuskbygge

Det här uppmärksammade Nagnus Ranstorp m.fl. i flertal artiklar, bland annat i denna: https://www.altinget.se/…/forskare-studieforbundens… Det är inte bara farligt utan visar oss exakt hur man låter våra pengar användas till att finansiera islamister och andra odemokratiska rörelser. Sossarnas bidragssamhälle/politik har dessutom lockat till sig kriminella från hela världen. Assistansbedrägerierna har exempelvis gjort det så att de som verkligen… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MUSLIMSKA BRÖDRASKAPETS underorganisation IBN RUSHD,tilldelades 63,000 kr. i stöd av Mellanösternstaden MALMÖS kulturnämnd

Stödpengarna togs från UTJÄMNINGSBIDRAGET, som betalas av skatteskyldiga i Sveriges andra kommuner. George Anderson Sverige Demokraterna Malmö: “Den 16 december hade kulturnämnden i Malmö sitt sista sammanträde för året. Bland annat tilldelades Ibn Rushd 63000 kr i covid-19 stöd. Alla partier röstade för detta förslag utom SD.Ta del av handlingar och protokoll på Malmö stads hemsida.” Vi behöver… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Därför är Sverige så attraktivt för det Muslimska brödraskapet

2021 blir även det ett år med statlig finansiering av radikaliserade kluster såsom det Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Regeringen låter storleken på anslaget till Folkbildningsrådet ligga orört och genomför inte heller några skärpningar av regelverket. Vid denna tid varje år reglerar regeringen hur mycket skattemedel som skall fördelas mellan myndigheterna inför nästkommande kalenderår. Det görs i de så kallade… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ardalan Shekarabi kan inte ducka ansvaret för IS-bidragen

“Regeringen har länge varit fullt medveten om att svenska IS-terrorister kan leva på bidrag. Det är skamlöst att Ardalan Shekarabi nu spelar förvånad. Minst 45 personer som har anslutit sig till Islamiska Staten har kunnat leva på svenska bidrag under sin tid i Syrien, visar GT-reportern Daniel Olsson i en stor granskning. I flera fall har Säpo haft information… Läs mer »

 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trots larmrapporterna – islamisterna i studieförbundet Ibn Rushd får ny bidragschans

“Studieförbundet Ibn Rushd får en ny chans av Göteborgs kommun till att få utbetalat ekonomiskt stöd även för år 2020. Beslutet fattades av en oenig politisk nämnd efter rapporter om brister i bokföringen och medlemsföreningar vars verksamhet inte bedöms leva upp till de demokratiska kraven. Social resursnämnd, som i Göteborg ansvarar för utbetalningar av bidrag till studieförbund, rekommenderades… Läs mer »

 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

45 IS-krigare försörjdes av svenska bidrag

IS-terrorister krigade med föräldrapenning från Sverige.  GT:s granskning visar att miljonbelopp i bidrag, försäkringar och studiemedel gått till 45 individer som lämnat Sverige för krigets Syrien.  Och när reskassan ebbat ur har IS-terrorister lyckats ansöka om mer bidrag från plats i krigets Syrien – och fått det beviljat av svenska myndigheter.  – Det är direkt upprörande att det har… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •