Kategori Arkiv: Muslimska Brödraskapet

DN Debatt. ”Kyrkans aktivism mot Israel måste få ett slut”

“Annika Borg, präst och teologie doktor: Nu krävs en vitbok över Svenska kyrkans Israelfientliga ­aktivism. Två decennier av fientlighet mot Israel från Svenska kyrkan måste få ett slut. Nu krävs en vitbok över kyrkans Israelfientliga ­aktivism för att reparera den skada politiska partier i kyrkomötet och kyrkoledningen orsakat relationen till Israel och den judiska minoriteten.” Läs i DN… Läs mer »

Johan Westerholm: Så förändras det Muslimska brödraskapets struktur i Sverige

Inför 2022 finns det tydliga tecken på att det Muslimska brödraskapet än mer kommer förändra strukturen och metoderna för sin finansiering av skattemedel. Från de friskolor och friskolekoncerner samt studieförbund som tidigt kom att finansiera verksamheten glider den över till andra anslagsposter i statbudgeten. Överfinansierade studieförbund och religiösa samfund har erhållit mångmiljonbelopp av regeringen under Coronakrisen trots att… Läs mer »

Johan Westerholm: Riksrevisionen granskar en korrupt biståndskultur

Efter att Riksrevisionen kommit med omfattande kritik mot UD efter att ha granskat biståndspolitiken har en granskning av biståndsmyndigheten Sida:s val av samarbetspartners blivit aktuell. En granskning som mycket väl kan landa i en än hårdare kritik då Sida aktivt gjort val av partners som inte bara göder det Muslimska brödraskapet utan även i sin konstruktion bäddar för… Läs mer »

Johan Westerholm: Coronastöd utbetalades till Muslimska brödraskapets egen resebyrå

Ledarsidornas granskning av Tillväxtverkets utbetalade stöd under Corona-krisen visar att fler av det Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer som tidigare inte erhållit statsbidrag numera kan ta del av skattemedel. Bland annat har den resebyrå som ägs och kontrolleras av Brödraskapet erhållit bidrag för att hålla sin verksamhet vid liv under Corona-krisen. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Donera till oss –… Läs mer »

Johan Westerholm: Tillväxtverket finansierar IS-terroristen Michael Skråmos hemmamoské

Tillväxtverket, som skall fördela det korttidsstöd till näringslivet under Coronakrisen som krisstöd visar sig inte bara ha finansierat utländska biståndsorganisationen Muslim Aid. Även den moské som Michael Skråmo radikaliserades i, Bellvuemoskén har uppburit stöd under krisens två år. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet. Vi har inte presstöd, låsta… Läs mer »

Johan Westerholm: Muslimska brödraskapet erhåller svenskt Corona-stöd

Inte bara högerextrema organisationer och organiserad brottslighet har kommit att erhålla regeringens Corona-stöd. Ledarsidornas granskning visar att även det fascistiska Muslimska brödraskapet nyttjar möjligheterna att få ytterligare svensk skattefinansiering för att bedriva och utveckla sin verksamhet. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet. Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller… Läs mer »

Johan Westerholm: Studieförbundet Ibn Rushd koppling till Muslimska brödraskapet starkare än tidigare känt

Studieförbundet Ibn Rushd garanterade 2020 att alla band, informella men främst formella band med det Muslimska brödraskapet kapats genom att studieförbundets stadgar ändrades. Men banden finns kvar. Det visar ett franskt registreringsbevis som avslöjar den starka kopplingen i såväl formella som direkta band med Brödraskapets europeiska nätverksorganisation. Medlemsorganisationerna i studieförbundet Ibn Rushd enades 2020 om att en formulering… Läs mer »

Johan Westerholm: COP26: Svenska kyrkan uppträder öppet med Muslimska brödraskapet

Ärkebiskop Antje Jackelén deltar för närvarande i klimattoppmötet COP26 som en av fyra observatörer från Svenska kyrkan. Under gårdagen genomförde hon tillsammans med Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief ett seminarium om jämställdhet och klimaträttvisa. Islamic Relief är vida känt för att hysa antisemitism i sina led samt har direkta kopplingar till våldsbejakande miljöer. Som följd av detta har… Läs mer »

Johan Westerholm: Brödraskapet flyttar fram positionerna – Tränger ut andra trossamfund

Under radarn pågår för närvarande en maktkamp i den muslimska miljön i Sverige. Det Muslimska brödraskapet upplevs som allt mer pressat och agerar nu för att ta över ledningen i flera strategiskt viktiga moskéer. Däribland Eskilstuna och Uppsala moské. Inom, och mellan, de muslimska trossamfunden pågår för närvarande en bitter strid mellan de moskéer och trossamfund som vill… Läs mer »

Johan Westerholm: Kluvet Kyrkomöte – S vill öka finansieringen av samarbetet med Muslimska brödraskapet

Inför årets Kyrkomöte, som genomförs med början i oktober, samlas ledamöterna inför att fatta beslut i en rad frågor. Allt från medlemsutvecklingen till hur kyrkan skall förhålla sig till klimatförändringarna. Flera motioner handlar om den interreligiösa dialogen i allmänhet och relationerna till det Muslimska brödraskapet i synnerhet. Johan Westerholm Läs vidare på Ledarsidorna Donera till oss – för… Läs mer »

Johan Westerholm: Studieförbundet Ibn Rushd nära band till Muslimska brödraskapet kvarstår trots kritiken

Trots den granskning som skett av studieförbundet Ibn Rushd och dess kopplingar till det Muslimska brödraskapet samt de administrativa åtgärder som Ibn Rushd vidtagit för att kapa dessa band kvarstår relationerna men i andra former. Genom bolag, stiftelser och personunioner har Brödraskapet skapat en svårgenomtränglig struktur som medger att såväl studieförbundet som andra aktörer kan slussa skattemedel vidare… Läs mer »

Johan Westerholm: Den radikaliserande islamismens tillväxt i Sverige – Inget nytt under solen

SVT lyfter idag som nyhet att de våldbejakande islamistiska grupperna har vuxit under senare år. Men är det en nyhet i egentlig mening? Det enda som är en nyhet är att det som varit känt länge nu når en bredare krets. Och såväl polisen som säkerhetspolisen saknar fortfarande de verktyg som krävs eftersom motståndet från den politiska nivån, regeringsunderlaget,… Läs mer »

Johan Westerholm: Socialdemokraterna i Svenska kyrkan: 68-teologi och Muslimska brödraskapet

Socialdemokraterna tonar nu ner kopplingen mellan kyrka och rikspolitik ju närmare kyrkovalet kommer. Men med tanke på Ulla Löfvens tidigare och tydliga besked om kopplingarna mellan dessa organisationer inom partiet är ett rimligt antagande att värderingar och sakpolitik som förs fram inom ramen för Kyrkomötet även kommer att influera och införas i moderpartiet inför riksdagsvalet 2022. Något som kommer… Läs mer »

Johan Westerholm: Anas Khalifas avhopp från salafismen: Gradskillnad – inte artskillnad

Stiftelsen Doku´s och Sofie Löwenmarks intervju med salafisten Anas Khalifa innehåller detaljer som kan vara avgörande för att förstå det islamistiska och salafistiska klustrets utveckling. Som vanligt ligger djävulen inbäddad i detaljerna och Khalifa säger långt ifrån allt i intervjun. Vissa svar uteblir och andra är direkt missledande. Johan Westerholm Läs i Det Goda Samhället Donera till oss… Läs mer »

Johan Westerholm: Kuppen i Tunisien riskerar att radera de sista landvinningarna efter den arabiska våren

Tunisiens presidents kupp under gårdagen då han lät upplösa parlamentet rubbar maktbalanserna i hela västra Medelhavsregionen. Maktbalanser som även omfattar såväl Turkiet som Qatar som var och sig men även tillsammans har intressen att försvara. Tunisien, det land där den arabiska våren inleddes riskerar att bli arena för när de få demokratiska landvinningar som finns kvar slutligen raderas.… Läs mer »

VIDEO: Morgan Johansson grillas om radikal islamism i Sverige – förnekar inte Muslimska Brödraskapets etablering

Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blir grillad om det Muslimska Brödraskapet, radikal islamism, antisemitism, könssepererad undervisning och hur Mehmet Kaplan, bostadsministern i hans egen regering, kunde stå och jämföra Israel med Nazityskland.  Notera hur Morgan inte förnekar Brödraskapets existens såväl som etablering i Sverige. Jack Nilsson Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet. Vi… Läs mer »

Johan Westerholm: ”Problemet är inte vad han säger, problemet är att han pratar för mycket”

Tro och Solidaritet bekräftar nu det som flera påpekat men de själva förnekat genom åren. Den strategi de haft för att adressera troende muslimer som medlemmar och väljare. Och med detta följde som en logisk konsekvens att det Muslimska brödraskapet och Tro och Solidaritet senare kom att växa ihop till att som idag bli en och samma nätverksorganisation.… Läs mer »

Sverige måste förbjuda det Muslimska Brödraskapet

Al Azhar-universitetets fatwaråd i Egypten som anses vara den högsta teologiska auktoriteten för världens sunnimuslimer har nyligen förbjudit medlemskap i det Muslimska Brödraskapet. Egypten, Syrien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Ryssland har alla betecknat det Muslimska Brödraskapet som terrorister eftersom de är ett hot mot deras auktoritära styre. För två år sedan förbjöd Österrike deras symbol. Efter terrorattentatet i… Läs mer »

Johan Westerholm: Sverige enda europeiska land som tonar ner koppling mellan islamism och jihadism

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, bjöd nyligen in till en grundutbildning i arbetet mot våldsbejakande extremism samtidigt som FOI levererade den första studien av kunskapsläget om skärningspunkten mellan hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. CVE har dock valt att avgränsa studien på ett sådant sätt att Sverige nu negligerar internationella studier och det sedan flera decennier framtagna forsknings- och… Läs mer »

Johan Westerholm: Tro och Solidaritet: Muslimska brödraskapet är som vilket kristdemokratiskt parti som helst

Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har en nära relation med det Muslimska brödraskapet är ingen nyhet. Och att Socialdemokraterna i allmänhet har denna apologetiska syn på denna islamistiska nätverksorganisation är en direkt effekt av decenniers arbete där Brödraskapet presenterats internt som ett ganska normalt religiöst politiskt parti som bäst kan jämföras med europeiska kristdemokrater. Johan Westerholm Läs… Läs mer »

Johan Westerholm: Tro och Solidaritet: Ge Muslimska brödraskapet en tydlig och självklar plats

“Över tid har socialdemokraterna utvecklat två utrikespolitiska linjer. Dels den som framförs i media och i riksdagen men även dels den som förs i praktiken. En utrikes- och biståndspolitik som i allt väsentligt påverkats av det Muslimska brödraskapet vars mest trogna allierade är den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och Solidaritet. Alltsedan mitten på 1990-talet har det Muslimska brödraskapet etablerat… Läs mer »

Johan Westerholm: Tro & Solidaritet tillät antisemitismen växa i Socialdemokraterna

Professor Ulf Bjereld, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet menar i en kommentar till DN att förståelsen för Israels situation har vuxit över tid. En kommentar vars relevans det finns all anledning att ifrågasätta. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har de senaste decennierna varit en aktiv del i partiets antisemitiska och Israel-fientliga utveckling. ”Förståelsen för Israels… Läs mer »

Hög tid att sätta press på Fatah och Hamas!

Känner du igen den här historien? Från Gaza skickar Hamas raketer som kostar många israelers liv, Israel besvarar elden och skapar ännu större död och förödelse i Gaza, Västvärldens biståndsorganisationer ger stora bidrag till Palestina för återuppbyggnad, Från Gaza skickar Hamas några år senare nya raketer mot Israel, Mer biståndspengar anländer till Palestina för återuppbyggnad, Årtionden passerar och… Läs mer »

Johan Westerholm: Svensk likgiltighet inför det Muslimska brödraskapet noteras i Europa

Tyska liberala partiet FDP lyfter frågan om offentlig finansiering till Muslimska brödraskapets nätverk. En frågeställning där även Sverige nämns. Men trots att denna fråga fick stort genomslag i europeisk media är det tyst i svensk press. En tystnad som allt fler europeiska politiker och mediehus börjat reagera över samtidigt som de även noterar att Sverige är en av… Läs mer »

Johan Westerholm: Muslimska brödraskapet: Så arbetar vi i Sverige

Inrikesminister Mikael Dambergs beskrivning i SVT att mycket görs mot islamistisk radikalisering har uttalandet svagt stöd i verkligheten. Ledarsidorna kan idag avslöja en tidigare okänd organisation som under decennier kunnat sprida antisemitisk och islamistisk propaganda finansierat med skattemedel beslutade av Dambergs partikamrater i bland annat Malmö. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna DONERA – stöd oss SWISH: 0735 29… Läs mer »

Johan Westerholm: Rabia är början på en ny värld – är slutet på sionismen

Politiska symboler är något som innehåller en stor sprängkraft. Det kan vara allt från partiernas val av blommor som symbol till hälsningar. Hälsningar eller förstärkningar av budskap med handtecken av olika karaktär. Lite är dock känt i den svenska debatten om Rabia-tecknets historia och symbolik i dagens svenska debatt. Rabia, i stiliserad form R4BIA, är en symbol och fingertecken… Läs mer »

Johan Westerholm: ”Politisk väckelse” från 1968 banade väg för närmandet

“Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968 blev startpunkten för en förändringsprocess inom statskyrkan. Marxistiskt tänkande och Israelfientlighet gjorde närmandet mellan Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet möjligt, skriver Johan Westerholm. För att förstå attraktionskraften mellan Svenska kyrkan och islamistiska rörelser såsom Muslimska brödraskapet måste klockan vridas tillbaka till 1968 och Kyrkornas världsråds möte i Uppsala, det möte som blev… Läs mer »

Jack Nilsson: Hesham Ahmed som är ordförande för Norrbottens islamiska center sympatiserar öppet med Muslimska Brödraskapet

Jag hade inga planer idag utan tänkte chilla framför en film tills det dök upp en artikel jag så gärna ville läsa. Den var såklart låst (vilket jag inte kan begripa) men av vad jag kunde se handlar den om Norrbottens islamiska center som nu fått klartecken att bygga en moskée på 5 000 kvadratmeter med en liten… Läs mer »