Kategori Arkiv: Muslimska Brödraskapet

”Klaner har alltid haft stort inflytande i svensk politik”

Klaner har alltid haft inflytande i politiken skriver Mikail Yüksel Ordförande i Partiet Nyans.  Mikail Yüksel skriver sin debattartikel, tillsammans med en mycket förvirrande tolkning av svensk klanverksamhet, för att försöka försvara klaners inverkan och betydelse i svensk politik och i samhället.  Så här skriver Mikail Yüksel : ”Det har aldrig varit en hemlighet att klaner infiltrerat politiken… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Så påverkas det europeiska arbetet mot islamism av Turkiets reaktioner

Den franska återpubliceringen av Charlie Hebdos karikatyrer av Profeten Muhammed får nu återverkningar i hela den muslimska världen. För även om reaktionerna från Marocko är långt ifrån lika hårda som de från Turkiet och Qatar är det en allvarlig signal att ta fasta på. Trots kungen av Marockos reformvänliga agenda måste han nu anpassa sig till en hemmaopinion… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Därför är förlåtelsedebatten om Hamid Zafar obsolet

Förlåtelsedebatten om Hamid Zafar, AKA rektor Hamid, har kommit att överskugga en ännu viktigare debatt och analys. För det visar sig att Zafar kan vara den som sitter med avgörande nycklar för att kunna förstå inte bara radikaliseringsprocesser utan även faktorerna som utlöser en deradikaliseringsprocess. Faktorer där historia och kultur har minst lika stort genomslag som religionen i… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Folkbildningsrådet pressat – Beordrar ökad internkontroll

Den långvariga pressen på Folkbildningsrådet har nu till slut föranlett ledningen att ge direktiv om utökad egenkontroll. Men frågan är om denna kontroll har något värde. Systemet med statsfinansierad folkbildning, inklusive Folkbildningrådet är självkorrumperande och inga av de tidigare varningarna har heller föranlett några åtgärder. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi behöver ditt stöd! Donera till oss – för yttrandefrihet och… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Michael Arizanti: Svensk integration och rektor Hamid – en utövande muslim

I veckan hamnade svenska etablissemanget och människor engagerade i svenska samhällsfrågor i chock.  Det kom fram att Hamid Zafar hade spridit antisemitism, rasism, hat och visat sig ha en mycket besvärande kvinnosyn – under pseudonym på olika forum och medier.  Hamid Zafar med sin familj kom till Sverige under 80-talet, han har med andra ord Levy majoriteten av… Läs mer »

 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Charlie Weimers MEP:  👎👎 SKATTEKRONOR TILL ISLAMISTRÖRELSEN 👎👎

Det Muslimska brödraskapet (MB) eftersträvar ett globalt kalifat styrt av sharialagar. Dessa islamister finns även i Sverige och åtnjuter här statligt stöd. Studieförbundet Ibn Rushd och många andra organisationer kan knytas till MB. Bara Ibn Rushd har beviljats statliga bidrag på över en kvarts miljard. Det statliga stödet till Ibn Rushd har varit omdebatterat den senaste tiden.  Stöd… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sameh Egyptson: Islamiska ghetton har varit medvetet mål i årtionden

Obs. Muslimska Brödraskapet är inte representativa för muslimer i Sverige men en välorganiserade grupp med politiska strategier. De har lyckats att få ett stort inflytande i svenska samhället och med allmänna medel lyckas dem under årtionde förverkliga deras mål med stöd från svenska politiker och tjänstemän. Ett av deras främsta mål har varit att skapa islamiska ghetton i… Läs mer »

 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Michael Arizanti: Europa måste vakna upp och inse Erdogans neo-ottomanska ambition

Västerländsk okunnighet och naivitet om Erdogan’s Turkiet hårda islamistiska ambition är tyvärr ingenting nytt. Under den arabiska våren i början av 2010-talet omfamnade Obama tyst det Muslimska Brödraskapet, kanske pga att Obama-administrationen misslyckades med att förstå deras destabiliserande och odemokratiska etos. Det samma kan sägas om Europa och EU, även europeiska makter misslyckades med att agera. Vi har… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Brittisk tankesmedja kartlägger Muslimska brödraskapets kommunikationsstrategi

I en rapport från  International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, ICSR, kartläggs Muslimska brödraskapets etablering i Storbritannien. Rapporten är den första i sitt slag som mer systematiskt börjat redogöra för Brödraskapets europeiska kommunikationsstrategier. Något som saknats tidigare. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi behöver ditt stöd! Donera till oss – för yttrandefrihet och det… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Pressen ökar på Islamic Relief i Europa – Sverige en fortsatt frizon

I Europas dominerande länder och ekonomier ökar nu pressen och restriktionerna kring Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief. Sverige går dock sin egen väg och ser ut att fortsatt ge Brödraskapets front- och nätverksorganisationer en frizon. Muslimska brödraskapets nätverks- och frontorganisationer är för närvarande under stark press. I Sverige har pressen från framför allt forskartrion docenterna Aje Carlbom och… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Allvarligt att Svenska kyrkan inte skiljer på islamister och liberala muslimer

“Svenska kyrkans samarbetspartner Islamic Reliefs koppling till Muslimska brödraskapet är ställt bortom allt tvivel, skriver Johan Westerholm. Svenska kyrkan tar ånyo på sig rollen att försvara Islamic Relief i sitt svar till mig om varför Svenska kyrkan valt att samarbeta med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Detta samarbete visar att Svenska kyrkan prioriterar radikaliserande rörelser i stället för de reformerta… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Björn Söder (SD): ÅRETS VIKTIGASTE MOTION?

Idag (23/9) lämnade jag in en motion om att upphöra med bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer Islamic Relief och Ibn Rushd, som regeringen finansierar i olika former. Läs mer: https://www.riksdagen.se/…/upphorande-av-bidrag-till… BJÖRN SÖDER på Facebook Vi behöver ditt stöd! Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet. Vi har inte presstöd, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.… Läs mer »

 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Muslimska brödraskapet i Sverige pressas – Oroade över att förlora offentlig finansiering

Det kluster av organisationer som utgör Muslimska brödraskapet i Sverige höjer nu tonläget. Det finns en påtaglig oro att förlora statsbidrag och övrigt offentligt finansierat stöd. Men samtidigt blir Brödraskapet tydligare i att de har en närvaro. Detaljer i olika uttalanden bekräftar snarare än dementerar att de skulle vara etablerade i Sverige. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Därför är studieförbundet Ibn Rushd en hybrid av politik och religion

Studieförbundet Ibn Rushd fortsätter den inslagna vägen, att misstänkliggöra kritikernas motiv. Och skälet därtill är sannolikt rätt enkelt. Det handlar i slutändan om miljonbelopp i offentlig finansiering. Miljonbelopp för en organisation som egentligen är en hybrid av en politisk islamistisk rörelse och trossamfund. Inte ett studieförbund. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi behöver ditt stöd! Donera till oss… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Det här är en svensk organisation för “Black Operations”

Om skenmyndigheten Folkbildningsrådet bäst kan liknas vid ett holdingbolag i ett skatteparadis kan Forum Civ, en skenmyndighet inom det biståndsindustriella komplexet beskrivas som en enhet för “Black Operations”. Slutenheten är så kompakt från ledningens sida att inte ens de egna medlemmarna vet vad organisationen gör med det statsbidrag den erhåller.  Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi behöver ditt… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Det här är en svensk skenmyndighet

Folkbildningsrådet vill, bara genom namnvalet, göra anspråk på att vara en del av den svenska förvaltningsmodellen grundad av Axel Oxenstierna. Men Folkbildningsrådets konstruktion leder istället till tankarna om en skenmyndighet som uppträder under falsk flagg. Mer likt ett holdingbolag i ett skatteparadis. Konstruktionen liknar mer ett holdingbolags struktur i skatteparadis som Cayman-öarna.  När skattebetalarnas pengar väl landat på… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Därför är Abrahamavtalen en rävsax för Sverige

USA:s presidents framförhandlade “Abrahamavtal” mellan Israel, Bahrain och Förenade arabemiraten hyllas i det fria väst. Men samtidigt innebär den nya situationen att Sverige hamnat i en rävsax. UD:s nära relationer med Muslimska brödraskapets allierade samt Iran kommer kräva sitt pris. Antingen kan Sverige stanna kvar i nuvarande position eller försöka bryta sig loss, något som inte kommer ses… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Anna Ekström nyttjar skenmyndigheter för att säkra Muslimska brödraskapets finansiering

Utbildningsminister Anna Ekström (S) utnyttjar det kryphål i form av nyttjande av skenmyndigheten Folkbildningsrådet för att säkra Muslimska brödraskapets finansiering. Där andra, riktiga myndigheter såsom MUCF slagit stopp är vägen till skattebetalarnas medel fortfarande öppen genom konstruktionen av skenmyndigheter. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi behöver ditt stöd! Donera till oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.… Läs mer »

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Regeringen tillåter fortsatt finansiering av Muslimska brödraskapet med skattemedel

Utbildningsminister Anna Ekström (S) tar nu tydligt parti för att fortsatt låta skattemedel finansiera Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Detta genom att ta skydd bakom Folkbildningsrådet. … När utbildningsminister Anna Ekström så tydligt gömmer sig bakom Folkbildningsrådet i frågan om studieförbundet Ibn Rushd framtid tar hon även ställning.  Ekström allierar sig med sin statssekreterare Kristina Persdotter som har en dokumenterat… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Michael Arizanti: MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET – HOTET MOT VÄST

Olika nationella grenar av Muslimska brödraskapet har haft en långvarig närvaro i Europa. Några av deras nätverk dök upp redan på 50-talet. Sedan starten av det muslimska brödraskapet i Europa har deras nätverk vuxit och utvecklats, och i vissa europeiska länder har de utvecklats lyckades avancera hela vägen till regeringspositioner, och de har officiella och inofficiella relationer med… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Statens medieråd inleder samarbete med Muslimska brödraskapets svenska nätverk

Statens medieråd har initierat ett samarbete med studieförbundet Ibn Rushd för att stärka  medie- och informationskunnigheten  i Sverige. Men vad som inte framgått är att 2018 inledde studieförbundet ett strategiskt samarbete med mediehuset al Jazeera. Som i sin tur kontrolleras av Muslimska brödraskapet. Statens medieråd bildade under sommaren det nationella aktörsnätverket MIK Sverige, Nätverket för medie- och informationskunnighet.… Läs mer »

 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Så utgör Muslimska brödraskapet en faktor i klankriminaliteten

Statsministern uttrycker förvåning över klankriminaliteten och menar att den inte har någon koppling till etnicitet eller religion. Men det finns allt fler fall där etnicitet och religion utgör det kitt som håller den formen av maskineri igång. Både på den politiska nivån och inom det bistånds- och bidragsindustriella komplexet kan Ledarsidorna avslöja. Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Expressen Debatt: Ska miljoner fortsätta gå till fusk, judehat och islamism?

Vad flera personer, till exempel Johan Westerholm, skrivit om och varnat för under många år börjar till sist uppmärksammas även i main stream media. Tack o lov, fast många år för sent. “Idag kan vi avslöja flera nya problematiska exempel kring studieförbundet Ibn Rushd. Det handlar om mycket mer än att statliga medel går till islamism.  Kommer Folkbildningsrådets… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Michael Arizanti: Europa måste möta upp hotet från Muslimska Brödraskapet

Det är mycket tal om Muslimska brödraskapet för tiden i Sverige. Man talar om hur de har en antidemokratisk ideologi och sprider antisemitism, och därför borde Sverige sluta ge dem sitt stöd. Världens mest brutala terror grupper som IS har sina rötter i muslimska brödraskapet, muslimska brödraskapet borde bekämpas och förbjudas i länder som Sverige. Michael Arizanti Europe… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PÅ FACEBOOK: Miljöpartiets daltande med islamister är en olycka för Sverige, anser Nalin Pekgul.

I Kvartals ”Fredagsintervjun” riktar den tidigare S-toppen även skarp kritik mot partiföreningen Tro och solidaritet. Islamisterna fick inflytande överallt, säger hon. Nalin Pekgul, tidigare riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor, lämnade politiken 2011, bland annat eftersom hon ansåg att Socialdemokraterna inte vågade hantera frågor som religiös extremism och hedersförtryck. I Kvartals podcast ”Fredagsintervjun” berättar den förra S-toppen, som i… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •