Kategori Arkiv: Politik

En god Bulletin!

Nu är det klart att ett antal finansiärer avsatt några miljoner för att skapa ett högerinriktat debatt- och nyhetsorgan. ”Bulletin” heter det. Penningsatsningen är verkligen på tiden! Trots den svenska väljarkårens borgerliga majoritet har de vänsterliberala en kompakt makt över medierna. Följande språkrör talar för sig själva: Bonnier, Schibstedt och SR/SVT. Resultatet är horder av vänstersinnade journalister. De… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Så blev Sverige Landet Annorlunda

“Det nordiska samarbetet spelade en viktig roll under Sveriges framgångsår efter andra världskriget. Men på 70- och 80-talen vände sig Sverige bort från Norden och Europa och slog in på en Sonderweg med en alltmer avvikande politik inom skola, invandringspolitik och brottsbekämpning, och nu senast coronastrategi.  Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet, jämför länderna och ser en… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johnny Johansson: Ungefär som här i Sverige, eller, så som Sverige är på väg

”I avsaknaden av en fungerande statsapparat har de kriminella gängen de facto tagit makten. Mordstatistiken är skyhög och människors liv styrs helt av gängens närvaro och goda vilja. Osynliga gränser löper som nät genom städerna och att korsa en gräns kan vara livsfarlig. Barn kan inte gå till skolan om den ligger på ”fel” sida gränsen. Besök hos… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

I såväl Sverige som Polen strävar staten efter kontroll av teve!

Svenska politiker kritiserar Polens regering för att staten via ett stålbolag köpt upp en polsk mediekoncern. Svenska politiker och medier skriar om att staten i Polen försöker hindra yttrandefriheten och begränsa nationens demokratiska system. Kritiken är helt berättigad i sak. Men hur ser det då ut i Sverige? Här har vi en teve och radio som styrs av… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Från en korporativ till en resultatinriktad statsapparat.

Efter att ha levt med coronkris under mer än ett halvårs tid klarnar nu bilden av Sveriges övergripande politiska problem. Regeringen och myndigheternas vacklande hit och dit – och den ständiga skuldbeläggningen av andra – blixtbelyser att S-partiets statsbygge nått vägs ände.  Häromdagen riktar coronkommissionen stenhård kritik mot regeringen rörande passivitet under våren avsende direktiv rörande äldreboenden där… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Varför talar S-partiet om klass?

Thomas Bodström säger i Dagens industri: ”Ett barns idrottande får aldrig bli en klassfråga”. Även om man varit justitieminister i en S-regering krävs det ändå lite mer eftertanke än billiga naiva ord. Han väljer att uttala sig om idrott och hamnar så fel. Hela livet i samhället är en kamp. Alla människor har olika bakgrund begåvningsmässigt, framåtanda, ekonomiskt,… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3175: Konsthögskolornas kris

Konsthögskolorna i Stockholm, Köpenhamn och Oslo befinner sig i kris. Rektorerna avgår och det klagas på motsättningar och svag demokrati (Kunstkritikk). Förändringarnas vindar blåser då och då genom konsthögskolorna. Kring 1970 handlade det om politiseringen, den starka vänstervinden drog fram. Krin1990 var det postmodernismen som kunde annonsera konstens slutpunkt – allt var likvärdigt och konsten saknade gränser. Även… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Centerpartiets historia kom ikapp

Centerpartiet befinner sig i någon form av förtroendekris. En kris som ytterst handlar om att partiets historia kom ikapp. Hur det påverkar kända profilnamn som Isabella Löwengrip och Bianca Ingrossos sympatier för partiet lär visa sig i valrörelsen 2022. Centerpartiet är det parti som kanske tydligast positionerat sig som ett parti för unga kvinnor i karriiären. Profiler som… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

S-partiets ansvar för kunskapsskolans förfall

För några år sedan förvandlade Göran Persson högskolan i Örebro till universitet. För det fick han en doktorshatt. Nu meddelar en annan S-partist, Matilda Ernkrans, att Mälardalens högskola en timmes resväg längre österut från Örebro planeras att upphöjas till universitet. Till bilden hör att Uppsala och Stockholm inte ligger långt bort. Antagligen behöver även Ernkrans en doktorshatt. Den… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maktgalenskap som drabbar ett helt land: Inget land hade accepterat Löfven som statsminister

Det finns inget land, eller företag som hade accepterat Löfven som statsminster eller chef. Det vill säga om inte landet/företaget redan drevs av maktgalna individer.  Sedan en tid tillbaka har vi nåtts av nyheter om hur barn rånas, förnedras, våldtas och torteras i vårt samhälle. Det är knappt möjligt att förstå den rädsla och skräck de måste ha… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ORO INFÖR MOSKÉN I KARLSTAD

“Trots att även vänsterkvinnor påtalar hotet från islamistisk extremism driver vänsterliberaler i fullmäktige på för stort moskébygge i Karlstad. SD, M och KD är emot. Nya Wermlands-Tidningen har i flera artiklar granskat det moskébygge som en politisk majoritet i Karlstad fullmäktige ställt sig bakom. Den oro som väcktes när planerna presenterades för 5-6 år sedan har inte stillats. … Läs mer »

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PATRIK ENGELLAU: Parisavtalet

“Under president Trump lämnade USA det år 2015 ingångna internationella klimatavtalet som kallas Parisavtalet. Parisavtalet ersatte det föregående internationella klimatavtalet Kyotoprotokollet (som inte hade lyckats uppnå sitt mål att sänka utsläppen av vissa växthusgaser till en nivå 5,2 procent under 1990 års utsläpp). Tillträdande president Biden har lovat att återansluta USA till Parisavtalet. Jag åtog mig den plågsamma… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Avtal: Bhutan och Israel knyter band

“Israel har etablerat diplomatiska förbindelser med det lilla kungariket Bhutan i östra Himalaya, upplyser det israeliska utrikesdepartementet.– Erkännandet av Israel sprider sig, säger Israels utrikesminister Gabi Ashkenazi i ett uttalande. Sedan i somras har Israel normaliserat relationerna till Förenade arabemiraten, Bahrain och Sudan. I torsdags kungjorde USA att Israel har normaliserat relationen till ett fjärde arabiskt land: Marocko. Israels… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Taskspel rörande Sida-gåvor

Sverige har 10 miljoner medborgare, unga som gamla. Av landets drygt 5 miljoner anställda betalar enbart 1.3 miljoner skatt till staten. Alltså betalar enbart 20 % av befolkningen statsskatt. Många fler betalar förstås moms och skatt till kommuner.  Jag har tidigare bloggat om att Sidas gåvor till u-länder kostar c:a 45 miljarder totalt per år. Utslaget per svensk… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Åkesson (SD): Löfvens ständiga undanflykter

“Det är ytterst regeringens ansvar att våra äldre inte skyddades bättre och tusentals dog när corona slog till. Det slås fast i Coronakommissionens delrapport. Tyvärr har Stefan Löfven en historia av svårigheter att erkänna egna brister och att ta ansvar. I stället tendererar han att skylla ifrån sig på någon annan, skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.“ Läs i… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Så spelar media, Fredrick Federley och Centerpartiet Alt-Right – rörelsen i händerna

Så som Centerpartiet, Federley själv samt etablerad media hanterat bevakningen av Stoppa pressarnas avslöjande spelar de exakt det spel som får den mest extrema delen av Alt Right-rörelsen att växa och kunna rekrytera nya anhängare. Stoppa Pressarnas avslöjade att EU-parlamentarikern Fredrick Federley, 42, sedan ett halvår tillbaka varit sambo med en pedofil dömd till nio års fängelse för bland annat… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Asylrätten måste slopas – inte utvidgas!

Regeringen och C-partiet är ense om att asylrätten ska utvidgas vid den kommande reformeringen av utlänningslagen. Det talas om införande av en ny ”humanitär” grund för asyl. Som exempel anges den asylsökandes hälsotillstånd. Det talas om särskilt ömmande skäl. Tidigare har asylrätten knutits till politiska förhållande, förtryck, dödsstraff och liknande förhållanden i ursprungslandet.  Enligt min mening är den… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Donald Trump lämnar över en ny världsordning till Joe Biden

I skuggan av räkningen av elektorsröster i USA har den avgående presidenten Donald Trump bäddat för stora förändringar i Mellanöstern. Att Abrahamavtalen, eller upprättandet av diplomatiska relationer med Israel, förändrar dynamiken är nu höjt över allt tvivel. Det psykologiskt viktiga Marocko kommer dessutom följas av ytterligare att ett land ansluter sig.  Johan Westerholm Läs på Ledarsidorna Vi behöver… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Politiskt humbug rörande ”invasiva arter”.

I mina bloggar har jag kritiserat det svenska samhällets enögda propaganda rörande hotet mot arternas mångfald. Fram tonar bilden av en svensk strävan att bevara Sörgården. Senast pekade jag på att forskarnas Artdatabank och politikernas Naturvårsverk har olika uppfattning om begreppet ”invasiv art”. Artdatabankens forskare beskriver arternas spridning som naturlig, men ibland ekonomiskt eller politiskt oönskad.  En av… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sameh Egyptson: Centerpartiet och flirten med islamism

“Kopplingen mellan islamiska riksorganisationer och Centerpartiet går decennier tillbaka, skriver Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer. Partiet har fungerat som inkörsport och ett mål för infiltration från islamistiskt håll. Historiskt sett har Muslimska brödraskapets allianser med sekulära politiska partier i Mellanöstern varit framgångsrika. Symboliskt har det varit en fjäder i hatten och det har gett dem politiska, sociala… Läs mer »

 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  

Annie Lööf kovänder

Jag blir som så många tidigare både besviken och arg på Annie Lööf. Det borde stå bortom all rimlig tvivel att med partier som C i migrationspolitiken har vi nått vägs ände. En politik som trots allt prat om ansvar och humanitet handlar om allt utom det. För att göra ont värre fortsätter man sända ut signaler till… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Propaganda: alla EU-beslut sägs vara historiskt goda

Hemkommen från Bryssel och striden om EU:s budget säger Löfven att man fattat ett viktigt beslut om att rättsstatens principer ska gälla inom EU. Jag som trodde saken var klar redan genom EU-fördraget! I själva verket är det fråga om progaganda från Bryssel och Löfven som ska dölja ännu en kompromiss som hotar bli ännu en nederlag för… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •