Kategoriarkiv: SÄPO

Linda Snecker (V) borde verkligen inte vara politiker

Av | februari 19, 2020

När man läser Sneckers artikel är det som att läsa något från yttre rymden. Krafttag ska tas mot den toxiska maskuliniteten. Det ska införas femicid i brottsbalken, kvinnohat och sexism ska innebära straffskärpningar. Myterna om de kvinnliga offren ska krossas.  Vad hon egentligen skriver är att: Heterocismän (nästan alltid vita) är det största potentiella terrorhotet… Läs mer »

Riksdagen förbjuder samröre med terrorgrupper från och med 1 mars

Det innebär handlingar som syftar till att stärka, främja eller understödja en terrororganisation kommer att klassas som terroristbrott.  Noterar att Vänsterpartiet röstade Nej, märkligt men kanske inte förvånande. https://omni.se/riksdagen-forbjuder-samrore-med-terrorgrupper/a/g7OpWJ Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer. Varje donerad… Läs mer »

Rekordmånga säkerhetshot bland asylsökande. Löfven gjorde inte den kopplingen 

Nu larmar Säpo om att det finns rekordmånga säkerhetshot bland asylsökande. Antalet personer som söker uppehållstillstånd och som Säpo bedömer som säkerhetshot har nästan trefaldigades i fjol. Enligt Migrationsverket beror det här såklart på att man blivit bättre på att identifiera personer som kan utgöra risker. Och till viss del kan det nog stämma men… Läs mer »

Säpochef kritiserar regeringen: ”Är allvarligt”

Av | januari 23, 2020

“Säpochefen Klas Friberg varnar regeringen för att inte ge polisen tillgång till uppgifter i sociala appar. Begränsningen kan enligt Friberg få allvarliga konsekvenser för brottsbekämpningen. I en debattartikel i DN uttrycker Säpochefen oro för ett kommande lagförslag. Lagförslaget utgår från ett EU-direktiv. Direktivet ger EU-länderna möjlighet att införa en reglering som ger meddelandetjänster i sociala… Läs mer »

Det islamistiska partiet Nyans misstänkliggör Säpo

Av | november 22, 2019

Det här oroar mig. Jag läser den artikel företrädare för partiet skrivit för att försvara Vetenskapsskolan. Den främsta anledningen till att skolan fått så skarp kritik från olika håll är att dess tidigare huvudman Abdel Nasser El Nadi bedömts utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Dessutom anklagas skolan för att ha anställt IS-återvändare.  Abdel Nasser… Läs mer »

SÄPO-varning om att skattepengar i form av bidrag utnyttjas systematiskt av våldsbejakande extremister

Av | november 11, 2019

Den operative chefen på Säpo Johan Olsson varnar nu om att våldsbejakande extremister utnyttjar systematiskt det skattefinansierade bidragssystemet. Han säger i en TT intervju: “Vi ser att skattepengar går till verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. Personer som förekommer i vårt arbete är aktiva i stiftelser, föreningar och bolag som får pengar av kommuner och myndigheter.”… Läs mer »

Expressen och Doku avslöjar att den försvunne islamist-rektorn förde ut skolpeng till utlandet

Av | november 7, 2019

Madeleine skrev i går morse om att en av de utvisningsdömda islamisterna som inte kunnat utvisas för att de kan utsättas för repressalier i sina hemländer hade spårlöst försvunnit i Sverige. Nu avslöjar Expressen tillsammans med Doku att denna islamisten Abdel Nasser el Nadi har från sin utbildningskoncern där flera fristående skolverksamheter som finansieras med… Läs mer »

Johan Westerholm: De utvisade icke-utvisade imamerna: Fler frågor än svar

Av | november 7, 2019

Som situationen nu utvecklar sig med de olika uppgifter som kommer fram och bristerna i regeringsbeslutet om utvisningen av de sex personer som uppges utgöra en fara för rikest säkerhet och den efterföljande handläggning en rad med frågor. Frågor som inte besvaras i egentlig mening av regeringen annat än att de kritiska frågorna ”urholkar förtroendet… Läs mer »

Med journalister som Aagård behöver vi inga fiender

Nu gör Aagård allt för att den “fredsälskande” och “fromma” Abo Saad ska framställas som ett offer. Där Sofie Löwenmark framställs som den ondskefulla och Säpo som den rättsvidriga och rasistiska Säpo.  Aagård skriver om Abo Raad som en man som sprider Guds ord, en gammal sjökapten som egentligen bara vill gott. Visst finns problem… Läs mer »

ISLAMISM. Sätter skräck i medborgarna 

Av | november 5, 2019

Vi har ännu inte kunnat processa det faktum att sex  radikala islamister släppts fria, trots att Säpo klassar dem som säkerhetshot, och borde sitta inspärrade. Det är något i hästväg och visar det haveri vi står i.  “Nu är de tillbaka i predikstolarna, där de kan värva fler till sin våldsbejakande, salafistiska lära. På bilder… Läs mer »

Professor Irene Molina har rätt – Säpo bör granska misstänkta inflytelseagenter

Av | november 1, 2019

Professor Irene Molina vid Uppsala Universitet lyfter behovet av att Säpo  granskar personer som kan agera som inflytelseagenter. Ett behov av både kartläggning och granskning av inflytelseagenter som även bör ha aktualiserats av att Turkiet förbereder sig för etnisk rensning av kurder i norra Syrien och kommer ha ett behov av lojala opinionsblidare och inflytelseagenter.… Läs mer »

Rikets säkerhet är inte prioriterat

Släpps fria trots hot mot rikets säkerhet. Enligt regeringen arbetar man nu aktivt för att undanröja utvisningshindren, men hur det ska gå till är oklart, menar Alparslan Tügel som är juridiskt ombud för en av personerna. Jo men visst, de jobbar nog på som attan. Det här är ett hån mot alla terroroffer, och mot… Läs mer »

Johan Westerholm: För de som nu tror att Abo Raad och de övriga kommer att utvisas har jag dåliga nyheter.

Utlänningslagen, UtL, är konstruerad på ett sådant sätt att det är Migrationsöverdomstolen som bestämmer om det föreligger verkställighetshinder eller inte. Enligt UtL kan inte regeringen göra en annan bedömning än vad Migrationsöverdomstolen gör i den muntliga förhandlingen innan regeringen tar sitt beslut. Lagen kom till 2005 som en effekt av Anna Lindhs och Thomas Bodströms… Läs mer »

Migrationsverket vill inte utvisa radikala islamister

Av | oktober 20, 2019

SÄPO anser att Islamist-Imamerna utgör ett hot mot rikets säkerhet och ska utvisas. Migrationsverket anser däremot att de riskerar förföljelse i sina hemländer och de ”kan” därför inte utvisas. Då hamnar de mellan stolarna och kommer att släppas. Hur vore det om man någon enda gång kunde tolka lagstiftningen till fördel för svenska medborgares väl… Läs mer »

SÄPO: KRAFTIG ÖKNING AV SÄKERHETSHOT

Av | oktober 18, 2019

Antalet personer som är ett allvarligt säkerhetshot enligt Lagen om särskild utlänningskontroll, har ökat kraftigt. Det handlar om personer som ses som allvarliga säkerhetshot, utländska medborgare som befaras ha kopplingar till eller kunna bli inblandade i exempelvis terrorism. Det kan till exempel röra sig om predikanter i kretsar där radikalisering sker. SAMTIDEN… Stöd ProjektSanning och… Läs mer »