PS NYHETSSIDA

ProjektSanning är en nyhetssida som vänder sig till en bred publik. Det läsarna har gemensamt är ett intresse av att läsa nyheter eller argumenterande texter om händelser i svensk politik och samhället. Vår uppgift är att erbjuda er läsare artiklar från olika medier, skribenter och journalister: vi hämtar ifrån traditionell media, Facebook, Twitter, bloggar och olika nyhetssajter. Våra egna skribenter och gästskribenter skriver också egna texter varje dag. Även ni läsare är välkomna att maila texter som vi om möjligt publicerar.


PS I SIN HELHET

ProjektSanning (PS) kom till för att bidra i samhällsdebatten och utgöra en plattform där läsarna ges en rimlig möjlighet att säga sitt utan att attackeras av osakliga och inte underbyggda argument. Vi vill att samtalen om Sveriges problem och svensk politik ska ta sig ur fällan att ständigt debattera anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

PS kan dessvärre konstatera att många som gör sin röst hörd eller uttrycker sin åsikt löper stor risk att utsattas för hat, hot eller ”Guilt by Association”. Det bidrar till en snedvriden debatt, i sämsta fall hindrar det människor att dela med sig av sina åsikter. Det utarmar det offentliga samtalet, och det i en tid då vi behöver prata mer varandra, inte mindre. Det är naturligtvis viktigt att kunna synliggöra skiljelinjer. Men man bör ta sitt eget ansvar, visa respekt och sträva efter att förstå den andres åsikt eller perspektiv.

PS är medveten om att många vill hindra den konstruktiva debatten, sannolikt därför att man inte vill erkänna/kännas vid de samhällsproblem vi står i och inför. De som i akt och mening är ute efter att misstänkliggöra andra /PS, beskriva andra/oss nedvärderande eller brunsmeta dem som deltar/oss, kommer inte ges möjlighet att kommentera våra inlägg mer en gång.

PS är opolitisk i den meningen att vi inte stöttar ett specifikt parti, vad vi vill se och bidra till är en förändring och förbättring av Sverige.

PS erbjuder tre plattformar: nyhetssidan, Facebook och Twitter. Allt vårt material är alltid gratis att ta del av. Det står er  fritt att dela eller använda material från PS, det vi vill i gengäld är att ni hänvisar till  PS som källa.

Madeleine Lilja Rönnquist, grundare av PS

 


 

Ledarskribent & Grundare

Madeleine Lilja Rönnquist, vår ledarskribent med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, påbörjad forskarutbildning inom journalistik, 280 hp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör

Henrik Lilja Rönnquist

 

 

 

 

 

 

Skribenter

Göran Walther

 

 

 

 

 

 

Göran Svensson, , Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom företagsekonomiska forskningsområden. Stort intresse och skriver som privatperson om samhällsfrågor nationellt och internationellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet

 

 

 

 

 

 

 

Ted S Strand

 

 

 

 

 

 

Herman Gill

 

 

 

 

 

 

Lars Vilks – konstnären, konceptualisten, målaren, skulptören

 

 

 

 

 

 

 

Gästskribenter

Lucretia Borgia

Jon Tallinger

Patrik Johansson

 

Käll- och Säkerhets-ansvarig

Anny Eliasson

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •