ProjektSanning är en sida som vänder sig till en bred publik. Det läsarna har gemensamt är ett intresse av att läsa nyheter eller argumenterande texter om händelser i svensk politik och samhället. Vår uppgift är att erbjuda er läsare artiklar från olika medier, skribenter och journalister: vi hämtar ifrån traditionell media, Facebook, Twitter, bloggar och olika nyhetssajter. Våra egna skribenter och gästskribenter skriver också egna texter varje dag. Även ni läsare är välkomna att maila texter som om möjligt publiceras.

PS är opolitisk i den meningen att vi inte stöttar ett specifikt parti, vad vi vill se och bidra till är en förändring och förbättring av Sverige.

PS erbjuder tre plattformar: nyhetssidan, Facebook och Twitter. Allt vårt material är alltid gratis att ta del av. Det står er  fritt att dela eller använda material från PS, det vi vill i gengäld är att ni hänvisar till  PS som källa.

Förtydligande: ProjektSannings åsikter är inte nödvändigtvis alltid densamma som våra skribenters

Skribenter

Göran Walther
(1960-2021)
Göran Svensson, , Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom företagsekonomiska forskningsområden. Stort intresse och skriver som privatperson om samhällsfrågor nationellt och internationellt
Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet
Ted S Strand
Lars Vilks – konstnären, konceptualisten, målaren, skulptören
Janne Lundquist
Jonas Claesson

Jack Nilsson


Niklas Gerholm är digital filosof i vardande och driver webbplatsen detnyaparadigmet.com där han försöker förklara vad som händer på 20-talet under internets era med de världsomvälvande förändringar som den nya epoken informationalismen innebär. Tanken med plattformen är att förmedla nutidens och dåtidens tänkare till gripbar förståelse så att vi alla kan bli vinnare i en förvirrande och komplex ny tid.
Henrik Rönnquist

Gästskribenter

Theodore Johnson

Jon Tallinger

Hans Sandin

Lucretia Borgia

Ghazal Saberian

Teresia Tess Anicic

Fathi Mojtaba

Sten Levander

Lena Malmberg

Åsa Tallroth

Käll- och Säkerhets-ansvarig

Anny Eliasson

Utgivare och redaktör

Catrin Rönnqvist Carlson, catrin@projektsanning.com