PS NYHETSSIDA

ProjektSanning är en nyhetssida som vänder sig till en bred publik. Det läsarna har gemensamt är ett intresse av att läsa nyheter eller argumenterande texter om händelser i svensk politik och samhället. Vår uppgift är att erbjuda er läsare artiklar från olika medier, skribenter och journalister: vi hämtar ifrån traditionell media, Facebook, Twitter, bloggar och olika nyhetssajter. Våra egna skribenter och gästskribenter skriver också egna texter varje dag. Även ni läsare är välkomna att maila texter som vi om möjligt publicerar.


PS I SIN HELHET

ProjektSanning (PS) kom till för att bidra i samhällsdebatten och utgöra en plattform där läsarna ges en rimlig möjlighet att säga sitt utan att attackeras av osakliga och inte underbyggda argument. Vi vill att samtalen om Sveriges problem och svensk politik ska ta sig ur fällan att ständigt debattera anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

PS kan dessvärre konstatera att många som gör sin röst hörd eller uttrycker sin åsikt löper stor risk att utsattas för hat, hot eller ”Guilt by Association”. Det bidrar till en snedvriden debatt, i sämsta fall hindrar det människor att dela med sig av sina åsikter. Det utarmar det offentliga samtalet, och det i en tid då vi behöver prata mer varandra, inte mindre. Det är naturligtvis viktigt att kunna synliggöra skiljelinjer. Men man bör ta sitt eget ansvar, visa respekt och sträva efter att förstå den andres åsikt eller perspektiv.

PS är opolitisk i den meningen att vi inte stöttar ett specifikt parti, vad vi vill se och bidra till är en förändring och förbättring av Sverige.

PS erbjuder tre plattformar: nyhetssidan, Facebook och Twitter. Allt vårt material är alltid gratis att ta del av. Det står er  fritt att dela eller använda material från PS, det vi vill i gengäld är att ni hänvisar till  PS som källa.

Förtydligande: ProjektSannings åsikter är inte nödvändigtvis alltid densamma som våra skribenters


Skribenter

Göran Walther

Göran Svensson, , Kristiania University College, Norge, internationell forskningsledare och föredragshållare inom företagsekonomiska forskningsområden. Stort intresse och skriver som privatperson om samhällsfrågor nationellt och internationellt

Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet

Ted S Strand

Lars Vilks – konstnären, konceptualisten, målaren, skulptören

Janne Lundquist

 
Madeleine Lilja, skribent och grundare av PS med Magisterexamen inom media och kommunikations-vetare, påbörjad forskarutbildning inom journalistik, 280 hp
Jonas Claesson

Gästskribenter

Theodore Johnson

Jon Tallinger

Hans Sandin

Lucretia Borgia

Ghazal Saberian

Teresia Tess Anicic

Fathi Mojtaba

Sten Levander

Lena Malmberg

Creative Director

Henrik Rönnquist

Käll- och Säkerhets-ansvarig

Anny Eliasson

Ansvarig utgivare

Jörgen Häggdånger, jorgen@projektsanning.com

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •