RIKTLINJER

Kommentarerna ska följa svensk lag och god sed. Det innebär att kommentarerna inte får innehålla förolämpningar, förtal, hot, hets eller andra trakasserier. Ni som kommenterar är själva fullt ansvariga för vad ni skriver.

Vi vill också att alla tänker på sitt uppträdande, språkbruk och håller sig till ämnet. Det blir så mycket mer intressant då.

Med det sagt, låt oss ha intressanta debatter, inlägg och framför allt, sprida det som skrivs här. Även om det kan ses som ett oöverstigligt mål, vill ProjektSanning påverka opinionen i en riktning som tar samhällets alla problem på allvar, det inkluderar även politiken.

Angående opublicerade gästinlägg från er läsare:

Det är olika skäl varför inte alla inlägg publiceras. Vi gör ett urval. Ditt inlägg kan ha varit för provokativt, det kan ha tagit upp ett ämne eller händelse som redan publicerats av någon annan. Eller helt enkelt inte varit av nyhetsvärde eller läsarvärde för PS. Vi tar heller inte in inlägg som har för dåligt språk.

Som sagt, alla inlägg publiceras inte, likväl som att PS inte är heltäckande gällande ämnen och nyheter. Vi lovar alltså aldrig publicering, eller att det sker inom en viss tidsram. Men vi gör vårt bästa för att ni läsare ska få era inlägg publicerade om så möjligt.

Väl mött!

Kommentarer på sidan förhandsgranskas inte av ProjektSanning och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.