Taggarkiv: Inlägg

Rämnar Europa nu?

EUROPA RÄMNAR! Ja. Det har sagts förut av SD:are och nationalister. Det har inte varit sant. Europa har inte rämnat. Sverige kommer få lida rejält av de få år Reinfeldt och Löfven hade makten liksom Tyskland kommer få göra detsamma. Troligen rämnar inte dessa länder men tillsammans med en skola som är fel i grunden (friskolor är inte… Läs mer »

Malmö – det befästa fattighuset

Det är inte klokt att socialdemokraterna försöker marknadsföra Malmö kommun som en politisk idol och föregångskommun, bara för att orten fortfarande är i S-partiets tyglar. Okej att Malmö lyckats ta sig upp ur rostbältets följder, efter stora industriföretags nedläggningar och en förfulande stadsplanering för bilismen. Men de som hyllar Malmö kommun skönmålar å det allvarligaste.  Kommunen har enorma… Läs mer »

BRÅ: Utländsk bakgrund ‘rånar och svensk bakgrund ‘rånas’ – pengar och status motiven bakom ungdomsrån men INTE rasism!

Pengar och status motiven bakom ungdomsrån men INTE rasism enligt BRÅ. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en studie (HÄR) kommit fram till att pengar och status är motiven bakom ungdomsrån där gärningsmännen ofta kan förnedra rånoffren (se rapport HÄR). BRÅ skriver: ”Två tredjedelar (66 procent) av de som misstänkts för ungdomsrån under  2015–2019 har utländsk bakgrund.66 Bland målsägarna är fördelningenmellan… Läs mer »

Statens långa och pengaslösande arm

”Hälsan tiger still” brukar det sägas. Alltså ett ordspråk som hyllar det gamla bondesamhället. Där jobbades det hårt . Av drängar och i allmänhet av jordägarna själva. Det ansågs som sunt – en friskhet som man inte behövde snacka om. I alla fall om man ska förstå poeten Geijer rätt i dikten Odalbonden.  Annat är det i kollektivismens… Läs mer »

Statsråd på ‘sandlådenivå’ är FEL person på FEL plats – S ‘ser ner på’ kunskap och bildning, dvs den NYA socialdemokratin!

Flera statsråd i Anderssons regering (liksom Löfvens f d regering) har ‘lik i garderoben’ (t ex Shekarabi, Eneroth, Strandhäll och Karkiainen) och andra har visat sig vara inkompetenta (t ex Johansson, Hallengren och Ygeman) – HÄR. Trots detta har Andersson ‘fullt förtroende’ för dem. Ett genomgående tema är dessutom att flera av statsråden INTE har högre avslutad utbildning som… Läs mer »

Topsa sex-köpare misstänkta till DNA register

Vänsterpartiet vill topsa alla misstänka sexköpare till DNA register förutsatt att straffet ökar från böter till fängelse. Jag skulle inte bli förvånad om Centerpartiet stället sig bakom. Att topsa alla misstänkta sexköpare till ett DNA register är detsamma som att inrätta ett Stasiregister. Det regimen inte vill se ska kriminaliseras och registreras. Det går emot alla frihetliga krav.… Läs mer »

SSU och S tillämpar INTE ’nolltolerans’ mot oegentligheter – belönar istället med förtroendeuppdrag!

Oegentligheter begångna av SSU- och S-toppar är flera (HÄR och (HÄR)) och på sistone har flera nya oegentligheter sett dagens ljus (HÄR och HÄR). Socialförsäkringsminister Shekarabi fuskade på sin tid för att bli SSU:s ordförande (HÄR) och har sedermera parkerat i maktens korridorer som statsråd (HÄR). INGEN verkar bry sig. Löfven hade INGA betänkligheter att utnämna honom till statsråd och nu… Läs mer »

Därför är offentlig verksamhet så kostsam

Jag läser i tidningen att moderatstyrda Stockholms lokaltrafik, SL, nyligen dömts att betala en halv miljard kronor (500.000.000:–)i skadestånd till en italiensk leverantör för kontraktsbrott avseende modernisering av tunnelbanan.  SL, som leds av moderaten Kristoffer Tamson, har nämligen avslutat (hävt) kontraktet med det italienska bolaget utan att ha rättslig grund för åtgärden. På grund av detta har SL… Läs mer »

En ‘lek’ att ironisera över ‘heilande’, nazism och förintelsen är INTE en ‘lek’, utan ‘hets mot folkgrupp’!

Den senaste tiden har flera politiker, journalister, debattörer och andra aktivistiska ‘halvfigurer’ erkänt och öppet visat stöd för att en viss form av ‘hets mot folkgrupp’ borde vara ‘rumsrent’ (dvs godtagbart), men bara så längre det är PK-ister som står för denna ‘hets’. Dessa PK-ister försvarar sitt eget och andra PK-isters klandervärda beteende när det gäller t ex… Läs mer »

‘Antivaxare’ demonstrerar för frihet, dvs deras egen frihet – INTE andras ofrihet!

Det framstår alltmer tydligt att ‘antivaxare’ demonstrerar för ‘frihet’, dvs deras egen frihet, men INTE andras ‘ofrihet’. En bekymmersam närsynthet verkar prägla ‘antivaxare’ som drivs av:. Först jag, sedan jag och därefter jag.  ‘Antivaxare’ bortser från alla dem som under pandemin tvingats och fortsättningsvis tvingas till ofrihet. På sistone verkar argumentet att många smittas trots att de är… Läs mer »

Jättebra sammanfattning av svenska skolans kris

Dagens ledare i SvD om svenska skolan är toppen. Kort sammanfattar lundaprofessorn Inger Enkvist det dystra dagsläget i skolan och de politiska partiernas oförmåga. Även över skolan vilar en död hand. Enkvists text måste läsas av många – ja alla väljare.  Slutligen undrar jag vad svenska universitetspedagoger sysslar med? En bastant vänsterideologi har medfört att de hamnat i… Läs mer »

Skilj mellan sak och kön!

Som krönikör i Bulletin tar jag mig friheten att presentera en bra text därifrån, skriven av Patricia Pettersson. Hon visar kort hur könet brukas för att förvilla förnuftet. Jag citerar. Och applåderar.  Samtidigt vill jag peka på ett exempel. Landets feminister ogillar som bekant mängden män som tilldelas nobelpris. Igår var det gala på Stadshuset. SVT ställde upp… Läs mer »

SCB: studie om samband som INTE är ‘samband’ utan ‘skensamband’, dvs verkligheten överträffar statistiken!

“Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.” SCB har nyligen publicerat en rapport (HÄR) om samband mellan vaccintäckning mot ‘corona’ (2021) och valdeltagelse i kommunval (2018). Data finns tillgängliga HÄR. SCB:s data visar att det finns ett s k ‘signifikant samband’ (korrelationskoefficient = 0,55 och signifikans = 0.00) mellan vaccintäckning och valdeltagelse, Det innebär ett starkt… Läs mer »

Julen skulle ersättas i ny EU-guide – efter skarp kritik dras den nu tillbaka

En EU-guide för internkommunikation föreslog bland annat att tjänstemännen skulle undvika att skriva om julen, samt inte bara använda typiskt kristna namn i exempel. Efter skarp kritik har EU-kommissionen valt att dra tillbaka den nya guiden. I slutet av oktober presenterade jämställdhetskommisionären Helena Dalli, en socialdemokrat från Malta, stolt den nya samlingen ”riktlinjer för inkluderande kommunikation”, genom ett Twitter-inlägg med… Läs mer »

Carina Bergfeldt & Co gör statstevens problem tydliga

Vänsterns budskap från public service: Hallå, det är din Herre som talar till dig! Det påstås att public service ska ge svenska folket politiskt oberoende information och kultur. Det är det officiella skälet till att du och jag tvingas betala för SR och SVT. Alltså beskattning för opinionsbildning! Dessutom ska svenskarna slippa fördummande reklam sägs det.  Enligt min mening… Läs mer »

En ‘oskriven regel’- ‘kutym’ att ‘mainstream-medier’ INTE granskar varandra, utan ‘vänder bort blicken’!

När journalister och deras ansvariga utgivare i mainstream-medier (MSM) havererar sker INGEN kritisk granskning från andra journalister verksamma i MSM. Däremot sker ofta och gärna kritisk granskning i MSM av ‘alternativa medier’. En granskning som INTE alltid är opartisk, utan snarare ‘svartmålning’. Därav förekommer Ifrågasättande epitet om MSM, såsom ‘gammelmedia och ‘PK-media’ i medielandskapet. MSM verkar INTE förstå att de… Läs mer »

Andersson ‘räddaren i nöden’ för S? TVEKSAMT – tillsätter INTE statsråd på ‘meritokratiska’ grunder, utan en inre krets av inavlade ‘JA-sägare’!

Andersson ‘räddaren i nöden’ för S? Den kritiska frågan är om hon kommer att omge sig med välutbildade, kompetenta personer med relevanta kunskaper och erfarenheter. Eller kommer hon att gå i samma fotspår som Löfven som mestadels tillsatte det ena efter det andra statsrådet som saknade relevanta kunskaper och erfarenheter förutom partiboken i bakfickan. Andersson kunde varit ‘räddaren… Läs mer »

SVT pläderar för planekonomi igen!

Propaganda levereras även av svensk statsteve. I SVT 2 Agenda kopplades för en tid sedan stora propagandamegafonen än en gång på. Nu var det inte fråga OM en klimatkris över huvud taget var på gång. Den var redan ett faktum. Inte undra på att bara miljönissar bjudits in för att utmana politikerna. Alltså inte naturvetare, utan olika forskare mfl från… Läs mer »

Karkiainen: “Jag är helt säker. Jag har inga lik i garderoben”, trots ‘dagsfärska’ – Andersson är INTE bara blind och döv utan dessutom ‘tondöv’!

Statsråden i Anderssons regering ‘radar upp’ det ena ‘liket’ efter det andra ‘i sina garderober’. Först Eneroth och därefter Strandhäll (HÄR), men nu också Karkiainen (HÄR). Den kritiska frågan fortsätter vara dagsaktuell när det gäller vad som krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i Anderssons regering (HÄR). Kravprofilen för statsråds lämplighet innehåller fortsättningsvis INTE klanderfritt beteende… Läs mer »

HÅLLBAR UTVECKLING Del 5 – går inte att ‘trolla’ fram, så glöm ‘hokus pokus filiokus’ – gör om och gör rätt!

Hållbar utveckling på klimattoppmöten är präglade av ‘feltänk’ (HÄR), närsynt och spretig ‘klimatagenda’ (HÄR). Den är präglad av en verklighetsfrånvänd ‘synvilla (HÄR) utan realistiska mål samt åtgärder (HÄR). Hållbar utveckling kräver ett helhetsperspektiv. Vägen mot hållbar utveckling kan bara nås genom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Utan ett samspel mellan ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet riskerar satsningar på hållbar… Läs mer »

Pandemin kan vara närmare början än slutet – ‘sticka huvudet i sanden’ hjälper INTE, dvs är INGEN lösning!

Det kan låta ‘alarmistiskt’ eller överdrivet att påstå att pandemin kan vara närmare början än slutet (HÄR), men ‘coronaviruset’ har gång på gång visat sig besitta egenskaper som förändrar ‘spelplanen’ på löpande band och dessutom helt plötsligt. Det som var ‘sant’ igår är INTE ‘sant’ idag. Det som är ‘sant’ idag är kanske INTE ‘sant’ imorgon. Blandningen av… Läs mer »

”Hjälp, vad händer vid våra universitet”

Detta utbrister den nederländske professorn Guus Berkhout, Tekniska universitetet i Delft, i ett brev till den holländska tidningen De Telegraaf,  De Telegraaf. Att det publicerats där är ett  tecken på en mer öppen debatt på sina håll utomlands. Alltså något som Sverige borde ta efter.  Jag citerar. In recent years we have seen the strangest things happening to our… Läs mer »

HÅLLBAR UTVECKLING Del 4 – Mycket prat och lite verkstad – ‘spika’ realistiska mål och åtgärder!

Hållbar utveckling kräver en ‘jordnära’ förståelse av verkligheten ‘bortom nästippen’. Det innebär ett kritiskt förhållningssätt baserat på ‘sunt förnuft’ i förhållande till vad som sägs samt varför det sägs. Istället domineras budskapen som media förmedlar av nästintill ‘religiös sanning’ (dvs dogmatism) som om det vore en ‘quick fix’ med hållbar utveckling. Lägg ‘vackra ord’ åt sidan.  ‘Spika’ i stället realistiska mål… Läs mer »

De inkompetentas paradis

Ett tydligt tecken på politisk klassbildning är att partitillhörighet ersätter kompetens (utbildning och yrkeserfarenhet) avseende sysslor inom det offentliga. Ett annat tecken är den form av självsäkerhet som växer fram genom många år inom eliten med ständig befordran.  Jag tänker på detta rörande den nya sosseregering som Andersson satt samman via personer från S-partiets reservdelslager. Inte finns här… Läs mer »

Andersson: först Eneroth och därefter Strandhäll – vad krävs för att INTE vara lämplig som statsråd i DIN regering? INTE klanderfritt beteende och leverne i alla fall!

Statsminister Andersson – vad håller DU på med? Man kan undra var gränsen går för Andersson när det gäller lämplighet att vara statsråd i hennes regering. Det verkar som om ‘kravprofilen’ på tänkbara kandidater är utvattnad. Exempelvis, deras kunskaper, utbildning och erfarenheter verkar irrelevanta, då flera verkar okunniga, saknar högre utbildning och dessutom lämpliga erfarenheter (HÄR). Deras beteende… Läs mer »

Sluta Gnäll – Om Strandhäll

Hela Twitter och MSM kokar av indignation över några obetalda fakturor. Att MSM gör det kan jag förstå för då slipper de ta ställning till hur Sveriges mest feministiska regering med Sveriges första KVINNLIGA statsminister (och ja jag skriver med versaler för det är fan det ENDA all media och vänstern lyft fram under andidaturen så då ska… Läs mer »

‘Linslusen’ Tegnell agerar huvudlöst och ‘bejakar’ SITT ego istället för ansvarstagande och föredöme som statsepidemiolog!

Statsepidemiolog Tegnell agerar åter igen huvudlöst.  Dvs med ‘huvudet under armen’. Det skedde för en tid sedan: “…omkring 400 anställda vid avdelningen för intensivvård, operation och anestesi (an-op-iva), på Sahlgrenska universitetssjukhuset, hade personalfest på hotellet Elite Park Avenue i Göteborg.” Tegnell höll före personalfesten två 4-timmars föreläsningar under dagen med 200 åhörare åt gången. Om självaste statsepidemiologen deltar obehindrat… Läs mer »

Feta katter och magra i politikens värld

Katten, vår något vilda familjemedlem, har gett upphov till många sköna metaforer. Det påstås pågå en katt- och råttalek i stallet. Katten vässar sina klor – och visar dem. När katten är borta dansar råttorna på bordet. En katt bland hermelinerna. Vi ska vara tacksamma för alla dessa iakttagelser från djurens värld. De har en given användning även… Läs mer »

Andersson kontra Löfven – INTE ‘lika som bär’, utan (kanske) som ‘natt och dag’ eller mellanting mellan Löfven och Sahlin med en ‘släng’ av Kinberg-Batra!

Andersson kontra Löfven – INTE ‘lika som bär’ Utan (kanske) som ‘natt och dag’. Nyvalde partiledaren för S (dvs Magdalena Andersson) är välutbildad, kompetent och verkar besitta relevanta erfarenheter för att inneha statsministerämbetet (HÄR). Hon är därmed ‘raka motsatsen’ jämfört med hennes företrädare Löfven (HÄR) som kan liknas vid ett ‘stolpskott’, eller kanske ‘självmål’ för socialdemokratin. En ‘fackpamp’… Läs mer »