Metoo, tystnadskulturen kring grova sexualbrott, åsiktskorridoren, uthängningar, förföljelse och mycket annat har visat hur viktigt det är att man på ett trovärdigt sätt öppnar upp för en anonym dialog med dem som upplever sig tystade, åsidosatta eller helt enkelt bara förbisedda.

ProjektSanning vill gärna bidra med att lyfta fram din historia och din del i vad det än må vara, vi vill vara en röst för alla dem som inte når ut i våra etablerade medier.

Pågår det något dåligt eller olagligt i ditt arbetsliv, eller i din vardag? Har du blivit illa behandlad i mötet med myndigheter? Har du utsatts för sexuellt våld, men inte vågat eller orkat berätta? Vi lyssnar.

Hör gärna av dig med tips om händelser som du tycker att vi ska ta upp på. Maila till tips@projektsanning.com . Alla inskickade tips till kommer att bedömas och hanteras av ProjektSanning.

TÄNK PÅ DET HÄR:

Var noga med att skriva om du vill vara anonym. Vi garanterar din anonymitet. Om du dokumenterar (foto/film) händelser, respektera då alltid enskilda människors privatliv. Gå inte för nära olyckor och begå inga lagöverträdelser.