Samhällskontraktets publicistiska idé

Politiker brukar ibland tala om samhällskontraktet. Det betyder att man som medborgare både har rättigheter och skyldigheter i ett samhälle.

Som medborgare har vi exempelvis skyldighet som medborgare att följa lagar och göra rätt för oss samt bidra till samhället genom exempelvis att utbilda oss och genom arbete. Genom detta bidrar vi med kapital till staten (antingen genom kunskap, pengar eller materiell tillgång) genom arbete och skatt.

Men vi har också rättigheter som staten förväntas uppfylla exempelvis att det finns ett våldsmonopol som skyddar oss som medborgare mot övergrepp, skolgång för våra barn, en offentlig sjukvård när vi blir sjuka och att vi exempelvis får pension när vi inte längre orkar arbeta mer eller blir sjukskrivna. Det är detta som handlar om ömsesidighet. Att båda parter ska uppfylla sin del, att vi ställer upp på staten och staten ställer upp på oss.

Idag tolkas det ofta i denna mening mellan medborgare och stat men idén om kontrakt är lång och kan handla om andra parter. Förr i vasallsystemet var det vanligt att man arbetade för en landherre eller liknande på dennes gods och i gengäld fick husrum och blev försedd med mat. Detta var också ett samhällskontrakt men mellan individer.

Samhällskontraktets publicistiska idé är att följa upp och granska i vilken mån det svenska samhällskontraktet uppfylls och i förekommande fall, vilka som omfattas och vilka som står utanför.